web
První klientský rating bank v České republice


GEEN Zelená banka: UniCredit Bank a ekologická nenápadnost

10. 07. 2015

Společně s naším partnerem společností GEEN - General Energy, a.s. jsme spustili hodnocení bank ve vztahu k jejich ekologické odpovědnosti. Jak je v ekologii, úsporách energií a podpoře zelených zdrojů aktivní UniCredit Bank? 

Hodnocení této banky se dozvíte po vyhlášení výsledků části hodnocení GEEN Zelená banka. Toto hodnocení realizuje právě náš titulární partner General Energy, a.s., která se podpoře a investicím do zelených zdrojů energie jako investor dlouhodobě a aktivně věnuje

UniCredit Bank je středně velká banka, která to umí s profesními skupinami. Banka si dobře uvědomuje kdo konkrétně je její klient a umí s cílovými skupinami dobře a efektivně pracovat. Umí to stejným způsobem banka i v ekologické oblasti?

Vyjádření banky k jejím ekologickým aktivitám bohužel moc sofistikované a komplexní není. Spíše se jedná o obecný a nekonkrétní popis. Pro hodnocení banky jsme tak museli o to více vycházet z dalších zdrojů a zkušeností našeho hodnotitele - titulárního partnera.

UniCredit Bank zavedla a certifikovala v rámci norem ISO principy environmentálního managementu a ekologického chování.

Jaké ekologické kroky a postupy tedy banka uplatňuje:

V centrále společnosti UniCredit Bank je upraveno osvětlení budovy, postupně dochází k implementaci LED světelných zdrojů v rámci poboček, k výměně technologií (topení, chlazení) za energeticky úsporné.

Již v minulosti banka zavedla tříděný odpad, monitoruje spotřebu energie, papíru, odpadu na pobočkách a efektivně přijímá opatření s důrazem na životní prostředí, které je pro banku důležitou prioritou.

KOMPLEXNÍ INFORMACE O HODNOCENÍ PROJEKTU ZELENÁ BANKA NALEZNETE ZDE!

POJĎTE ROZHODNOUT O SVÉ NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANCE A OZNÁMKUJTE SVOU BANKU V UNIKÁTNÍM HODNOCENÍ PRVNÍHO KLIENTSKÉHO RATINGU BANK GEEN VSTŘÍCNÁ BANKA ZDE!

geen_vstricna

 

 

 

 

Autor: Miroslav Zeman


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři