web
První klientský rating bank v České republice


Komerční banka rozšiřuje do celé své pobočkové sítě koncept Firemních center

18. 12. 2018

Komerční banka po několikaměsíčním pilotním provozu rozšiřuje do celé své pobočkové sítě koncept Firemních center. Jeho cílem je poskytovat i klientům z řad menších firem a podnikatelů služby a poradenství v rozsahu, který byl dosud vyhrazen pouze velkým firmám. Komerční banka v segmentu malých podniků (Small Business) aktuálně obsluhuje téměř 250 tisíc klientů s ročními tržbami do 60 milionů korun.

„Tento nový přístup je jednou z připravovaných změn, od kterých si slibujeme zvýšení spokojenosti a loajality klientů a posílení naší pozice na trhu. Firemní centra přináší koncentraci odbornosti a specializované podpory, umožňující kvalitnější poradenství a rychlejší zajištění individuálních klientských potřeb, než na standardních pobočkách
s nabídkou univerzálních služeb,“ uvedl Miroslav Hiršl, člen představenstva odpovědný za Retailové bankovnictví.

48 nově vzniklých Firemních center nabídne klientům odbornější obsluhu a prostory umožňující představení technických novinek, jako třeba mobilního bankovnictví pro firemní klienty nebo internetové platformy pro ošetření měnových rizik. Součástí služeb je i pokryti individuálních potřeb majitelů a managementu firem nebo nabídka produktů pro zaměstnance. Bankovní poradci klientů obsluhovaných na uvedených pobočkách zajistí zároveň snadnější přístup k nabídce produktů dalších členů finanční skupiny KB, např. leasingu nebo financování nákupu automobilů, dopravní techniky či technologie, faktoringu, pojištění, poradenství v oblastech využití EU fondů, zahraničního obchodu, investic a další.

Do Firemních center budou směřováni i vybraní klienti z okolních univerzálních poboček, přičemž jejich původní pobočka jim bude nadále plně k dispozici. Pro zvýšení komfortu a dostupnosti obsluhy zavádí KB možnost jednání s bankovním poradcem nebo dalšími specialisty banky formou video rozhovoru. Ten může probíhat buď z prostor vytvořených pro tyto účely na domovských pobočkách klientů, nebo spojením s klientem dle jeho volby a dostupnosti.  


 Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři