web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení UniCredit Bank | 1. kvartál 2011 NAN


Otakar Schlossberger

Banka poskytující na svých informačních stránkách přehled o základních produktech banky. Výtvarné řešení stránek je vydařené.. Stránky banky jsou jednoduché, pro více informací je nutné další jejich rozbalování. Důležité jsou však přímé odkazy na úroky a sazby. Banka se rozhodla rozšiřovat svou síť poboček nebo kontaktních míst, což je velmi vstřícné vůči klientovi, zejména spotřebiteli. Jako většina bank také tato banka sázela v tomto čtvrtletí na hypotéční úvěry. Nabízí jej s úrokem 3 procenta, což je sice o něco více než konkurence, ale stále dobré...... . Nicméně reklama v TV nebo médiích je celkem asi přehlédnutelná, neboť jsem žádnou nezaregistroval.

 

Banka se hlásí ke společenské odpovědnosti a podílí se na sponzorování vybraných sportovních akcí a dlouhodobé sponzorské spolupráci potřebným.

 

Hodnocení banky ponechávám na stávající úrovni.

Martina Hedvičáková

Čtvrtá největší banka vstoupila do další fáze expanze pobočkové sítě v České republice. Nové pobočky a franšízy otevřela již na konci loňského roku. V průběhu první poloviny března otevírá čtvrtá největší banka v České republice nové franšízové pobočky v Turnově, Dvoře Králové, Českém Těšíně a Lounech.

Strukturované dluhopisy TOP KOMODITY I. /2014 a TOP KOMODITY II. /2014 navazují na rekordní emise UniCredit Bank v loňském roce. Nová emise nabízí vysokou garanci návratnosti investované částky a zajímavou příležitost pro konzervativní i dynamické investory.

UniCredit Bank přichází s Programem důstojné penze. V reakci na probíhající důchodovou reformu, nejistotu lidí ohledně výše jejich penze a rozumného zajištění ve stáří nabízí banka řešení pro všechny věkové kategorie klientů.

Po několikaleté spolupráci UniCredit Bank s Galerií Rudolfinum se banka stala jejím generálním partnerem. Výstava „Mutující médium", která probíhá od 10. února do 1. května 2011, je první společnou kulturní akcí obou partnerů v tomto roce.

Obchodní model prochází přeměnou, avšak bankovnictví v regionu CEE nadále představuje příležitost.

Bedřich Danda

UniCredit Bank je banka typicky vstřícná pro určité skupiny osob samostatně výdělečně činných, zejména svobodných povolání, na které se banka přímo zaměřuje. Své si zde však mohou najít i ostatní živnostníci a širší klientela. Předně je nutno ocenit v tuzemsku unikátní způsob rozvoje a rozšiřování pobočkové sítě této banky.

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

- ve sledovaném období vstoupil v platnost nový Sazebník poplatků. Bylo zaznamenáno k 50ti změnám, které se dotkly všech oblastí. Tam, kde se poplatky měnily, došlo převážně k jejich zvýšení. Negativní informace pro klienty.

 Došlo k výraznému zpřehlednění sazebníků, což je klienty vždy přijímáno velmi pozitivně.

Oblast úrokových sazeb:

- došlo ke zvýšení úrokové sazby u osobních úvěrů

- zvýšily se úrokové sazby u hypotečních úvěrů

- vzrostly sazby u termínovaných vkladů v Kč

- klesly úrokové sazby spořicích účtů

- klesly úrokové sazby u Provozních úvěrů pro firmy a veřejný sektor

 

Inovace  a novinky:

- jako první banka v ČR spustila UniCredit Bank v březnu internetové bankovnictví v mobilním telefonu. Novinka zachovává stejné prvky ovládání jako v klasické počítačové verzi.

Marketingové aktivity, komunikace:

- reklamní kampaň zaměřená na převratnou hypotéku

 - klienti byli prostřednictvím zpráv v internetovém bankovnictví upozorněni na nové Sazebníky poplatků a Online banking v mobilu.

Miroslav Zeman

UniCredit bank byla v prvním čtvrtletí překvapivě velmi málo aktivní a přinesla jen velmi málo zajímavých či zásadních změn.

Nejdůležitější zprávou tak bylo rozšíření pobočkové sítě o 5 poboček. Banka tak aktivně uplatňuje model franšízového vedení poboček. Do konce první čtvrtletí rozšířila banka svou pobočkovou síť celkem o 9 poboček. V průběhu první poloviny března otevřela čtvrtá největší banka v České republice nové franšízové pobočky v Turnově, Dvoře Králové, Českém Těšíně a Lounech.

Banka také upozornila na zajímavého zhodnocení u svých komoditních produktů. Strukturované dluhopisy TOP KOMODITY I. /2014 a TOP KOMODITY II. /2014 navazují na rekordní emise UniCredit Bank v loňském roce. Nová emise nabízí vysokou garanci.

Pavla Hřebíčková

Unicredit i v prvním čtvrtletí nového roku pokračuje s rozšiřováním své pobočkové sítě prostřednictvím projektu franšíz. Určitě dobrý směr rozvoje. Navíc je část nově otvíraných franšíz vybavována inteligentními bankomaty umožňujícími klientům jak výběr, tak i vklad hotovosti.

V tomto čtvrtletí nabízí banka další ze svých strukturovaných dluhopisů, jejichž konečný výnos bude tentotkát odvozen od výnosu koše komodit. Je vidět, že banky se snaží přilákat klienty k investicícím právě u nich tím, že rozšiřují svoji nabídku investic o produkty, které jsou na trhu něčím zvláštní. Zda se tato snaha setká u klientů z úspěchem, ukáže čas.

František Pavelka

Nezbývá mi, než znovu konstatovat, že Unicreditbank pokračuje ve svém progresivním postupu. Pokračuje v experimentu s franšízami, aktivizuje se v programu CRS (viz projekt Learn, more) apod. Věnuje se i ve zvýšené míře investičnímu bankovnictví. Bude dobré však s velkým nadšením ještě počkat.

Eva Poláchová

Banka rovněž reaguje na probíhající důchodovou reformu Programem důstojné penze s možností propočtu předpokládaného důchodu na internetu. Stejně jako Česká spořitelna nabízí řešení penzijním připojištěním a investicemi do otevřených podílových fondů. Oproti České spořitelně v propočtu dle zadaných údajů navrhuje, jaká by měla být výše pravidelné renty v důchodovém věku. Propočty jsem si vyzkoušela. Česká spořitelna i UCB mi předpokládaný důchod na stokoruny vyměřily stejně. Hodnotím, jak banka obchodně reaguje na aktuální téma.

Banka také aktivně rozšiřuje svoji pobočkou síť.   Přece jen osobní kontakt s klientem skýtá větší obchodní potenciál.

Dalibor Z. Chvátal

UniCredit Bank optimalizovala internetové bankovnictví pro prohlížeče mobilních telefonů, to je určitě krok správným směrem. Pokračuje ve trendu otevírání nových poboček, další přibyla například na pražském hlavním nádraží. Zároveň ukázala, že vstřícnost banky je přímo úměrná výtěžnosti z klienta: když si klient u banky ruší účet, neupozorní klienta na existenci trvalých příkazů nebo povolených inkas. Místo toho mu ráda zruší internetové bankovnictví a příkazy poté svědomitě zruší na pobočce. Co příkaz, to tučný poplatek a rozloučení se s bankou klient pěkně zaplatí ve výši stokorun. Co na účtu pochybí, musí klient doplatit, poplatek obejít nelze, účet mu nezruší. Přes internet by to bylo zdarma…

Jan Klička

Banka má od března nový sazebník, některé věci z něj však nejsou zcela zjevné. Sympatické je další rozšiřování sítě franšízových poboček a také hypotéka "za" tři procenta.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři