web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení UniCredit Bank | 2. kvartál 2010 62,5


Bankovní poplatky.com

Banka, která je v poslední době celkem aktivní. Počínaje spoluprací s Partners, nabídkou nového balíčkového účtu Konto Praktik (od 1.3.), rozšířením produktů (cashback) či novinkou v oblasti hypoték. Banka i nadále nabízí zajímavé balíčkové účty – zejména Konto Mozaika v sobě obsahuje množství nabízených služeb (možnost volby 9 produktů).

Banka připravuje změny sazebníku od 7. července. I přesto bylo možné zaznamenat některé pozitivní novinky už nyní. UniCredit tak navazuje na aktivní politiku poplatkových změn, které udělala v souvislosti s novým zákonem o platebním styku (1.11.2009). Banka například přišla s klientsky přívětivou nabídkou Převratné hypotéky, kde jako první banka nabídla úrok pod 4% a další služby. Úrokovou sazbu pak během tohoto čtvrtletí ještě jednou snížila. Banka také začala nově nabízet službu cashback a to až do konce srpna bez poplatků.

Sazebník zůstal i nadále přehledný. UniCredit sice nemá jednu hlavní tabulku s výčtem všech druhů kont a nabízených služeb, i přesto přehledně uvádí pod jednotlivými balíčkovými účty všechny služby, které jsou jejich součástí. Ostatní služby, které klient pod balíčky nenajde, jsou již za normální cenu dále v sazebníku. Sazebník je sice dlouhý, ale banka má celkem jednoznačně graficky rozdělené kapitoly, podkapitoly i jednotlivé služb.

Zajímavě to dopadlo při vzájemném srovnání Bankovní ročenky Scott & Rose, kde došlo u standardního klienta k mírnému snížení nákladů (z 2182 Kč na 1960 Kč) a kalkulátoru bankovních poplatků, kde naopak u všech sledovaných druhů kont došlo (na rozdíl od ostatních bank) k mírnému růstu.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři