web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Raiffeisenbank | 1. kvartál 2018 NAN


Miroslav Zeman
Olga Ortová Šeflová

Raiffeisenbank dosáhla za rok 2017 ohromného nárůstu ziskovosti, zisk byl více jak dvojnásobný a spojený i s rostoucím počtem klientů. RB po spuštění nového internetového bankovnictví pro občany (bohužel, s dlouhými odezvami), připravila nové internetové bankovnictví i pro podnikatele a firmy a také připravuje inovace mobilního bankovnictví. V rámci tradičních Hypodnů připravila pro klienty hypotečního bankovnictví mimořádný bonus ve výši 5.000,- Kč a při nákupu či rekonstrukci bytu z hypotečního úvěru bezplatné ocenění nemovitosti na základě cenových map. U klientů privátního bankovnictví nahrazuje prestižní kreditní kartu MC World Elite kartou debetní s exkluzívním designem a nabízí jim možnost služby spojené s investováním do certifikovaných zlatých slitků a zlatých mincí 24 kr. (nákup, prodej, úschova). Banka rozvíjí koncept bankopojištění, za kvalitní je, z hlediska jednání s osobním poradcem či na pobočce banky, považována její nabídka životního pojištění. V roce 2017 se podařilo posílit pozici jedné z dcer - Raiffeisen investiční společnosti, která dosáhla 4% podílu na českém trhu. Kromě fondů s investiční strategií konzervativní a progresívní, začala nově nabízet nový fond se strategií balancovanou (s kompromisem jistoty a rizika). Pro retailové investory byla rozšířena nabídka investiční společnosti o Realitní fond Raiffeisen, který investuje do administrativních, maloobchodních, logistických a multifunkčních objektů ve velkých městech Čech, Moravy a Slezska.

Na základě svých charitativních akcí „Dobrá rána pomáhá“ v oblasti tenisu a golfu, se podařilo Raiffeisen bank získat pro nadaci DOBRÝ ANDĚL téměř půl milionu Kč.

Miroslav Škvára

Pozitivně hodnotím - Spouštíme služby pro osoby se sluchovou vadou

Petr Kučera
Peter Michajlov
Markéta Grušáková
Martina Hedvičáková

Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři