web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Raiffeisenbank | 1. kvartál 2017 NAN


Martina Hedvičáková
Peter Michajlov
Markéta Grušáková
Miroslav Škvára
Petr Kučera
Miroslav Zeman

Raiffeisenbank působí jako velmi profesionální banka, která má dobře propracovanou strategii vůči individuálním klientům a umí jim přizpůsobit svou nabídku. Raiffeisenbank je totiž středně velká banka, která na individuálním přístupu postavila svou politiku. Kromě individuálního přístupu také boduje RB nízkými poplatky a různými bonusy za používání svých produktů zejména účtu. Je pravdou, že jinou cestu ani tyto banky nemají. Velkým bankám nemohou masovostí klientely a produktů konkurovat, proto musí nabízet něco jiného, speciálního. Lze říci, že toto banka docela dobře umí.

Raiffeisenbanku si také velmi dobře pamatujeme jako úplně, historicky první Vstřícnou banku, kterou se stala za první čtvrtletí roku 2010.

S čím přišla banka v I. čtvrtletí 2017

Aktivita RB v prvním čtvrtletí roku 2017, stejně jako ve čtvrtém čtvrtletí 2016 byla zoufale nízká. Banka v podstatě s ničím zajímavým nepřišla. Jedeme tak i dále z minulosti a zatím dobře fungujícího bankovního portfolia. Dříve nebo později však bude muset banka trošku šlápnout na plyn, aby nezaostávala za svou konkurencí. Umístění v nadregionální soutěži a otevření jedné pobočky ke zvýšení vstřícnosti banky rozhodně nestačí.

Otevřeli jsme novou pobočku ve Vyškově

První vyškovská pobočka Raiffeisenbank nabízí komplexní služby a produkty včetně poradenství, a to jak klientům z řad fyzických osob, tak i firem. U příležitosti slavnostního zahájení provozu převzal starosta města Karel Goldemund a ředitelka Mateřské školky Puškinova Ivona Hendrichová šek na 30 tisíc korun na nákup herních prvků do školkové zahrady. Druhý šek na dvacet tisíc korun převzal Ludvík Hess na provoz vyškovského babyboxu.

Stejně jako u nejbližšího konkurenta RB, Monety Money Bank, musíme ocenit snahu o otevírání nových poboček a rozšiřování bankomatové sítě. Tím spíše, když se jedná o pobočky plnohodnotné, poskytující všechny základní a důležité služby a produkty banky. Banka se tak stává více bankou reálnou a je svým klientům blíže.

RBI vyhlášena Nejlepší bankou regionu střední a východní Evropy

Tímto prestižním regionálním titulem jsme byli oceněni pojedenácté za posledních čtrnáct let. Dceřiné společnosti RBI v Bosně a Hercegovině, Srbsku a na Ukrajině zvítězily rovněž v lokálních kategoriích soutěže a byly tak oceněni jako nejlepší banky daných zemí. 

Je zajímavé, že banka boduje v takové formě hodnocení bank a to už pojedenácté. Určitě by bylo zajímavé prostudovat, v čem banka oproti svým konkurentům uspěla více a to tak, že skutečně takto opakovaně obsazuje první místo. Pro srovnání v prvním klientském ratingu GEEN Vstřícné banky obsazuje banka spíše střední pozici, než pozice první. I přesto už RB nikdo nevezme vůbec první titul nejvstřícnější banky za první čtvrtletí roku 2010. Přesto bance k umístění v regionálním titulu, který přesahuje hranice České republiky, gratulujeme.

Olga Ortová Šeflová

Raiffeisenbank, po převzetí retailové klientely od Citibank, přebírá i migrující retailovou klientelu Zuno Banky, pro kterou připravila výhodnější obchodní podmínky, jak u služeb platebního styku, tak u depozitních produktů. Ovšem žádné výrazné produktové, ani technologické změny nelze u této banky v posledním období zaznamenat.  

(0 bodů)


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři