web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Poštovní spořitelna | 2. kvartál 2019 69


Bankovní poplatky.com

II. čtvrtletí 2019 (7.5, 6.5, 7.5, 6) = 6,9

V posledním roce se stalo téměř pravidlem, že většinu změn, které PS aplikuje, činí společně s ČSOB. Základní architektura bankovních poplatků se ale v II. kvartále 2019 nezměnila a tak ani my neměníme hodnocení v této části pro aktuální kvartál.

V II. čtvrtletí, podobně jako u ČSOB, nedošlo k významným změnám. Vzhledem k tomu naše hodnocení v této části nemáme důvod měnit.

Sazebník je v jednom pdf dokumentu a jednotlivá konta jsou v jedné přehledné tabulce rozdělené dle služeb, jak jsme si již zvykli kromě ČSOB například u Rajfky. Proto jsme v nedávné době dvakrát zvýšili naše hodnocení v této části, tentokrát ponecháváme beze změn.

V Q Reportu Scott & Rose došlo ke změně nákladů standardního klienta směrem nahoru a ty se zvýšila na 1081 Kč ročně. Hodnocení v této části tedy stejně jako u ČSOB mírně snižujeme.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři