web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Poštovní spořitelna | 4. kvartál 2014 NAN


Bankovní poplatky.com

V posledním roce se stalo téměř pravidlem, že většinu změn, které PS aplikuje, činí společně s ČSOB. Takže základní architektura bankovních poplatků se nezměnila a tak ani my neměníme hodnocení v této části pro aktuální kvartál.

V IV. čtvrtletí, jak už bylo řečeno, nedošlo k žádným významným poplatkovým změnám. I přesto posunujeme naše relativně nízké hodnocení o 0,5 bodu nahoru.

Sazebník PS patří k těm méně přehledným. Je příliš dlouhý, komplikovaný a graficky nepřehledný. Hned na začátku sazebníku v pdf formátu sice je celkem ucelená tabulka, která znázorňuje poplatky u jednotlivých druhů kont a to za vedení účtu a za transakce. Pro klienty je příjemné, že je tabulka rozdělená podle druhu účtů, komunikačního kanálu, který klient použije a na jednotlivé transakční služby. Může si tak snadněji než dosud najít, kolik a za co zaplatí. Po této tabulce již pokračuje původní verze sazebníku PS. V aktuálním čtvrtletí k žádným grafickým změnám nedošlo a tak hodnocení nemáme důvod měnit.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným změnám a tak náklady standardního klienta činí stále 1.498 Kč ročně. Vzhledem k tomu snižujeme hodnocení v této části pro IV. kvartál o 0,5 bodu.

 

 


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři