web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Poštovní spořitelna | 1. kvartál 2014 70


Bankovní poplatky.com

V posledním roce se stalo téměř pravidlem, že většinu změn, které PS aplikuje, činí společně s ČSOB. V aktuálním I. čtvrtletí tomu ale tak nebylo. PS/Era v zásadě zavedla jen úpravy vyplývající z nového Občanského zákoníku. Takže základní architektura bankovních poplatků se nezměnila a tak ani my neměníme hodnocení v této části pro aktuální kvartál.

V I. čtvrtletí, jak už bylo řečeno, nedošlo k žádným významným poplatkovým změnám. Proto nemáme důvod měnit hodnocení banky v této části.

Sazebník PS patří k těm méně přehledným. Je příliš dlouhý, komplikovaný a graficky nepřehledný. Hned na začátku sazebníku v pdf formátu sice je celkem ucelená tabulka, která znázorňuje poplatky u jednotlivých druhů kont a to za vedení účtu a za transakce. Pro klienty je příjemné, že je tabulka rozdělená podle druhu účtů, komunikačního kanálu, který klient použije a na jednotlivé transakční služby. Může si tak snadněji než dosud najít, kolik a za co zaplatí. Po této tabulce již pokračuje původní verze sazebníku PS. V aktuálním čtvrtletí k žádným grafickým změnám nedošlo a tak hodnocení nemáme důvod měnit.

 

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným změnám a tak náklady standardního klienta činí stále 1.626 Kč ročně. Vzhledem k tomu ponecháváme hodnocení v této části i pro I. kvartál na stejné úrovni.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři