web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Poštovní spořitelna | 3. kvartál 2013 70


Bankovní poplatky.com

V posledním roce se stalo téměř pravidlem, že většinu změn, které PS aplikuje, činí tak společně s ČSOB. Nicméně v aktuálním III. čtvrtletí se PS poplatkově vydala jiným směrem. Došlo sice k celé řadě poplatkových změn, nicméně základní architektura bankovních poplatků se nezměnila a tak ani my neměníme hodnocení v této části.

Po klidnějším předchozím kvartále došlo ve III. čtvrtletí k řadě poplatkových změn a to oběma směry. Banka připravila změnu sazebníku pro své klienty od 1. 8. 2013. Zpracování hotovosti připisované na účet, které bylo zadané platební kartou, vyjde nově na 8 Kč, prostřednictvím tiskopisu na poště na 20 Kč (původně 12 Kč). Dále banka sloučila u Osobního účtu cenu za jednorázový příkaz ve Finančním centru se splatností tentýž den (původně 26 Kč) s jednorázovým a hromadným příkazem k úhradě zadaným tiskopisem (původně 20 Kč) – obojí nově za 25 Kč. PS zrušila poplatek za zrušení nebo změnu příkazu k úhradě prostřednictvím klientského poradce, poplatek za vydání druhé a další vkladové karty a poplatek za změnu PINu (dříve 8 Kč). Naopak dotaz na zůstatek v bankomatu ČSOB ve Slovenské republice bude zpoplatněn stejně jako u ostatních bankomatů v zahraničí částkou 9 Kč (dříve zdarma). Vzhledem k těmto změnám a relativně nízkému bodovému základu v této části, zvyšujeme hodnocení v této části o 0,5 bodu.

Sazebník PS patří k těm méně přehledným. Je příliš dlouhý, komplikovaný a graficky nepřehledný. Nicméně změnou sazebníku na počátku minulého roku (k 1. 2. 2012) došlo přece jen ke zlepšení. Hned na začátku sazebníku v pdf formátu je celkem přehledná tabulka, která znázorňuje poplatky u jednotlivých druhů kont a to za vedení účtu a za transakce. Pro klienty je příjemné, že je tabulka rozdělená podle druhu účtů, komunikačního kanálu, který klient použije a na jednotlivé transakční služby. Může si tak snadněji než dosud najít, kolik a za co zaplatí. Po této tabulce již pokračuje původní sazebník PS. V aktuálním čtvrtletí k žádným grafickým změnám nedošlo a tak hodnocení nemáme důvod měnit.

 

V Q Reportu Scott & Rose došlo jen k nepatrnému pohybu směrem nahoru a tak roční náklady standardního klienta činí 1.626 Kč (minule 1.620 Kč). Vzhledem k minulému snižování hodnocení v této části, ponecháváme jej pro III. kvartál na stejné úrovni. 


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři