web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Poštovní spořitelna | 2. kvartál 2013 68,8


Bankovní poplatky.com

V posledním roce se stalo téměř pravidlem, že většinu změn, které PS aplikuje, činí tak společně s ČSOB. Nicméně v aktuálním II. čtvrtletí PS poplatkové změny neuskutečnila. Od 29. 4. zavedla banka ve svých finančních centrech službu Czech Point. Hodnocení tak v této části pro II. kvartál neměníme.

Poštovní spořitelna v aktuálním II. čtvrtletí žádné velké změny sazebníku nepřipravila. Nejbližší změna je naplánovaná od 1. 8. 2013. Vzhledem k tomu nemáme důvod měnit hodnocení v této části.

Sazebník PS patří k těm méně přehledným. Je příliš dlouhý, komplikovaný a graficky nepřehledný. Nicméně změnou sazebníku na počátku minulého roku (k 1. 2. 2012) došlo přece jen ke zlepšení. Hned na začátku sazebníku v pdf formátu je celkem přehledná tabulka, která znázorňuje poplatky u jednotlivých druhů kont a to za vedení účtu a za transakce. Pro klienty je příjemné, že je tabulka rozdělená podle druhu účtů, komunikačního kanálu, který klient použije a na jednotlivé transakční služby. Může si tak snadněji než dosud najít, kolik a za co zaplatí. Po této tabulce již pokračuje původní sazebník PS. V aktuálním čtvrtletí k žádným grafickým změnám nedošlo a tak hodnocení nemáme důvod měnit.

 

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo ke změnám a tak roční náklady standardního klienta zůstaly na úrovni 1.620 Kč. Vzhledem k minulému zvýšení nákladů a propadu v pořadí mezi ostatními bankami, jsme se rozhodli snížit velmi vysoké hodnocení v této části o 0,5 bodu. 


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři