web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Poštovní spořitelna | 4. kvartál 2012 NAN


Bankovní poplatky.com

 

V posledním roce se stalo téměř pravidlem, že většinu změn, které PS aplikuje, činí tak společně s ČSOB. A v aktuálním IV. čtvrtletí se tak stalo opět. Poplatkové změny banka oznámila společně s ČSOB od 1. 11. 2012. Nicméně ve struktuře poplatků nedošlo k dramatickým změnám, proto hodnocení v této části ponecháváme ve stejné výši jako minule.

Jak již bylo předesláno, Poštovní spořitelna v aktuálním IV. čtvrtletí změnila sazebník k 1. 11. 2012. Došlo sice jen k drobným, ale tím spíše z pohledu klientů, negativním úpravám. Kromě změn ve výši pojistného, které má chránit dlužníka u spotřebitelských úvěrů, došlo ke dvěma méně příjemným poplatkovým pohybům směrem nahoru. A shodou okolností jeden z nich se týká poplatku, který je aktuálně na prvním místě v anketě o nejabsurdnější bankovní poplatek - banka zavedla 9 Kč poplatek za dotaz na zůstatek v bankomatech cizích bank (dříve zdarma). Banka také nově zpoplatňuje změnu PINu v jejích bankomatech – 8 Kč (dříve zdarma). Vzhledem k těmto změnám snižujeme bance hodnocení, podobně jako jsme tak učinili u ČSOB, v této části o 0,5 bodu.

Sazebník PS patří k těm méně přehledným. Je příliš dlouhý, komplikovaný a graficky nepřehledný. Nicméně změnou sazebníku na počátku letošního roku (k 1. 2. 2012) došlo přece jen ke zlepšení. Hned na začátku sazebníku v pdf formátu je celkem přehledná tabulka, která znázorňuje poplatky u jednotlivých druhů kont a to za vedení účtu a za transakce. Pro klienty je příjemné, že je tabulka rozdělená podle druhu účtů, komunikačního kanálu, který klient použije a na jednotlivé transakční služby. Může si tak snadněji než dosud najít, kolik a za co zaplatí. Po této tabulce již pokračuje původní sazebník PS. V aktuálním čtvrtletí k žádným grafickým změnám nedošlo a tak hodnocení nemáme důvod měnit.

V Q Reportu Scott & Rose zatím nedošlo k žádným pohybům a tak náklady standardního klienta jsou i nadále 1.568 Kč ročně. Vzhledem k tomu ponecháváme hodnocení v této části zatím nezměněné.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři