web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Poštovní spořitelna | 4. kvartál 2011 NAN


Bankovní poplatky.com

V posledních čtvrtletích aktivita banky poklesla a to zřejmě na úkor mateřské ČSOB, která často přichází s různými změnami a nabídkami. V tomto čtvrtletí nedošlo k žádné strukturální změně a tak hodnocení ponecháváme na stávající výši.
V aktuálním IV. čtvrtletí nedošlo k žádným podstatným poplatkovým změnám. U Osobního účtu došlo k navýšení poplatku za výplatu hotovosti na základě trvalého příkazu k úhradě z 26 Kč na 34 Kč. Došlo také ke sjednocení platby za vyhotovení a odeslání papírového výpisu z účtu za týden nebo dekádu na 26 Kč (dříve 26 Kč/týden a 25 Kč/dekáda).
Sazebník PS patří k těm méně přehledným. Stále je příliš dlouhý, komplikovaný a graficky nepřehledný. Nicméně v aktuálním čtvrtletí šla banka cestou určitého zjednodušování. Nový sazebník je platný od 24.10.2011. Tak předně klesl počet stran nového sazebníku z 53 na 45, což je ale i tak celkem obsáhlý dokument. Co je ale potěšitelné, že po mnoha měsících je Online účet konečně umístěn mezi nabídkou běžných účtů v popředí sazebníku (kapitola B), dříve byl nepochopitelně na samém konci, kde by ho nikdo nehledal. Hodnocení zatím ponecháváme na stejné hodnotě.
Ani v Q Reportu Scott & Rose, ani v Kalkulátoru bankovních poplatků nedošlo k žádným změnám v pořadí. Stále tak platí, že Osobní účet a Online účet se pravidelně objevují v TOP 15 ve všech čtyřech klientských profilech a to velmi vysoko.

 


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři