web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Poštovní spořitelna | 1. kvartál 2011 63,3


Dalibor Z. Chvátal

Poštovní spořitelna prodloužila bezúročné období u své kreditní karty, podobně jako „modrá“ ČSOB, ovšem prodloužily se i úroku (rozuměj: zvýšily se). Potvrdil se obecně známý fakt: když přestane působit konkurence, podmínky se zhorší, a když se začne příliš hodně povídat o výhodnosti „tajného“ produktu, podmínky se také zhorší. Přesně toto potkalo produkt s názvem Era osobní účet zadarmo. Banka poslední lednový den suše oznámila, že dochází ke změně podmínek a od dubna platí jiná pravidla. Beze zbytku využila zákonem stanové minimálně dva měsíce, během nichž musí své klienty předem informovat. Šlo o zásadní změnu produktu, která pro drtivou většinu klientů znamená zdražení, navíc chyběla jakákoli informovanost o možném postupu, pokud klient s nabízenými podmínkami nesouhlasí. Banka to suše sdělila a ty, kliente, starej se a hledej v obchodních podmínkách svá práva.

Petr Suchanka
Pavel Dvořák
Petra Zaspalová
Bedřich Danda

Nutné je ocenit Poštovní spořitelnu za úspěchy jakých díky Era kontu tato banka dosahuje. Je zřejmé, že výhod konta oceňuje i mnoho českých živnostníků. Dle bankovního srovnání renomované instituce je konto Era nejpřehlednějším kontem v ČR, což je nutné ocenit.

I nadále však platí, že Poštovní spořitelna není bankou primárně orientovanou na živnostníky, ale spíše na drobné střadatele.

car dardar
Daniela Pekařová
Petr Beránek
Miroslav Kvasnica

Poštovka sice na každé poště, ale je otázkou zda je to důstojné místo pro vyřízování finančních záležitostí či třeba pro sjednání úvěrů

Josef Marcián
Pavla Hřebíčková

Poštovní spořitelna se zaměřila v prvním čtvrtletí především na propagaci nabízených spořících produktů Era spoření, na jejichž podporu proběhla opravdu masivní kampaň, ať už v tradičních médiích či přímo na ulici. Era spoření prostě nebylo možno v uplynulém čtvrtletí přehlédnout. Škoda, že stejně výorné není i zhodnocení spořící Era konta, které je při zůstatku  nad 50 tis. úročeno 1,7%, což není rozhodně mnoho.

Eva Poláchová

Také Era spořicí účet má o něco málo sníženou sazbu ( z 1,8 na 1,7 % p.a. při vkladech nad 50 tis.Kč). S možností založení pro děti jako Era první konto se sazbou 1,75 % p.a. bez omezení. Na trhu se ovšem najdou výnosnější účty pro děti ( například u Komerční banky 2,5% p.a.). Banka rozšiřuje počet  finančních center. 

Jan Klička

v prvním kvartálu se banka zviditelnila podporou CSR projektů, například podporou Febiofestu či regionálních grantů. Produktově zatím spíše sbírá body za loňské zavedení programu ERA. Ocenění si banka zaslouží za nový design Finančních center

Martina Hedvičáková

V porovnání s vybranými srovnatelnými konkurenčními účty nabízí Era osobní účet maximální uživatelské pohodlí. Vyplývá to z analýzy klientské srozumitelnosti a přívětivosti osobních účtů, kterou připravila společnost Scott & Rose.

Poštovní spořitelna v krátké době uvádí do provozu další Finanční centra, tentokrát ve Strakonicích, v Pelhřimově a v Praze Ládvích. V celkovém počtu se jedná již o 57. Finanční centrum, ve kterém mohou klienti využít služeb Poštovní spořitelny.

Era se stala novým generálním partnerem filmového festivalu MFF Praha - Febiofest. Era se také stala generální partner České Miss 2011.

Nyní startuje další vlna kampaně Era spoření, rozvinutá o nové prvky, jejichž cílem je působit na klienty v osobnější rovině. Hlavní myšlenkou je poukázat na vysokou dostupnost nabízených produktů. Součástí kampaně je soutěž o hodnotné ceny spočívající ve sbírání samolepek se symbolem jahod.

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

- bylo zaznamenáno 16 změn u poplatků týkajících se hypotečních úvěrů a dále došlo ke změně poplatku u cestovního pojištění přes bankomat.

Oblast úrokových sazeb:

- došlo ke změně  úrokové sazby u Červeného konta

 - poklesla sazba u Vkladového účtu spoření na vzdělání

 - vzrostly úrokové sazby u termínovaných vkladu s dobou vkladu na 2roky a více

Inovace  a novinky:

 - nově je klientům nabízen spotřebitelský úvěr Sjednocená půjčka

- klienti mohou využít zvýhodněné nabídky hypotečních úvěrů  - bez poplatku za zpracování úvěru. Platí pro hypoteční úvěry do 85% LTV.

Marketingové aktivity, komunikace:

- během prvního čtvrtletí tohoto roku bylo otevřeno několik nových finančních center

 - prostřednictvím bankovního výpisu byli klienti informováni o nové úrokové sazbě u kreditní karty, která začne platit od 1. dubna 2011

 - i nadále banka pokračuje v kampani na Era produkty

František Pavelka

Tato quasi banka se probudila a opět přijala několik opatření ke zvýšení své vstřícnosti klientům (např. zvýšení počtu finančních center). Angažuje se i v organizaci akcí na zvýšení gramotnosti a péči o klienty.

Iveta Krejslerová
Jan Komár

Poštovka je všude, ale přístup zaměstnanců někdy odpovídá přístupu zaměstnanců pošty. To mluví za vše

Bankovní poplatky.com

Jedna z nejaktivnějších bank v roce 2010, která v tomto roce představila zcela nový balíček (Era) a zároveň během roku přišla s celkem razantními poplatkovými změnami. V I. čtvrtletí letošního roku pokračovala v poplatkových změnách (zejména v souvislosti s hypotékami), ale nezaznamenáváme žádné strukturální změny.

Změny se tentokrát týkají především poplatkových podmínek u hypotečních úvěrů a věrně kopírují změny u své matky ČSOB. Takže rekapitulujeme - zlevňují položky, které využijí všichni: snížení poplatku za zpracování hypotečního úvěru z 0,8 % na 0,6 % z požadované částky, snížení krajní výše poplatků - dolní limit klesá z 8000 Kč na 4000 Kč, horní limit o celých 7000 Kč na 18 000 Kč. PS také během února přichází s nabídkou odpuštění tohoto poplatku zcela. Snižuje se cena za zpracování odhadu, ruší se poplatek za nedočerpání dohodnuté výše hypotéky u nových smluv. Banka naopak zdražuje ty položky, které se všech nedotknou nebo nejsou zcela běžné. Ke zdražení dochází u změn smluvních podmínek – např. změna předmětu zajištění dodatkem ke smlouvě bude stát minimálně 4000 Kč, horní hranice uvedena není. Dále zdražuje vyhotovení protokolu o stavu stavby interním odhadcem banky ze současných 1000 Kč na 1200 Kč, změna smluvních podmínek provedená oznámením banky z 200 Kč na 300 Kč či vystavení bankovní informace o klientovi z 500 Kč na 1000 Kč. Zdraží také ostatní úkony z 100 Kč/úkon na nových 300 Kč/úkon. Vzhledem k vysokému základu a poplatkové struktuře PS zatím hodnocení ponecháme na stejné výši jako v minulém období, ale v příštím čtvrtletí by mohlo vzrůst, pokud banka bude pokračovat v přívětivých poplatkových změnách.

Sazebník PS patří k těm méně přehledným. Banka ho sice postupně zpřehledňuje, klient už jej může najít v jednom souboru. I přesto je sazebník stále příliš dlouhý a komplikovaný. A stále například platí, že velmi zajímavý Osobní účet zadarmo je až na samotném konci sazebníku mezi kapitolami USD konta a Hotovostní transakce ve finančních centrech v kapitole „T“, kde by ho málokdo hledal.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným podstatným změnám. Osobní účet Zadarmo a Era se už pravidelně objevují v první desítce nejlevnějších kont.

Otakar Schlossberger

Divize ČSOB, poštovní spořitelna, je zaměřená speciálně do oblasti drobné klientely. Není to však banka svého druhu, ale část ČSOB..Divize má své logo, své produkty, dokonce vystupuje na veřejnost svými pobočkami. Spotřebitel si stále myslí, že jde o samostatnou banku. Na druhou stranu ale je nutno říci, že právní forma povětšinou spotřebitele až tak nezajímá. Nabídka produktů je poměrně široká, dostupnost banky vynikající. Jen ta šíře prodejních míst se, bohužel, obrací i proti divizi PS samotné. Je to problém odborné způsobilosti pracovníků zejména na poštách. Zajímavý pro drobného spotřebitele může být pojízdný bankomat.....

 

Pokud bych odhlédl od toho, že se nejedná o banku, pak je nutno říci, že jejich internetové stránky jsou velmi povedené a přehledné. Jejich „bankovnictví na dálku“ nabízí širší škálu produktů a možností přístupu než konkurence.  Nabídka produktů, jak bylo uvedeno výše, pro spotřebitele je velmi široká a využívá také synergických efektů celé finanční skupiny ČSOB, což je třeba ocenit. Reklama  „ERA“ je poměrně výrazná jak v médiích, na velkoplošných reklamách, tak na samotných internetových stránkách.

 

Bohužel stále nejsou dostupné také hospodářské výsledky PS částečně jsem nalezl informace o společenských a/nebo sponzorských aktivitách.

 

Hodnocení obou částí ponechávám na stejné úrovni jako při předchozím hodnocení.

Miroslav Zeman

Poštovní spořitelna vstoupila do prvního čtvrtletí oznámením o zvýšení dostupnosti svých služeb. Poštovní spořitelna opět potvrzuje, že nabízí nejdostupnější bankovní služby na českém trhu. Od pondělí 17. ledna rozšířila svou obchodní síť o další pobočku. Nové Finanční centrum s pořadovým číslem 54 otevírá ve Strakonicích v ulici U Svaté Markéty. Pro klienty jsou připraveny dárky i občerstvení. Následovalo otevření finančního centra v Pelhřimově.

Velkého ocenění dosáhl nejznámnější produkt této banky ERA konto. V porovnání s vybranými srovnatelnými konkurenčními účty nabízí Era osobní účet maximální uživatelské pohodlí. Vyplývá to z analýzy klientské srozumitelnosti a přívětivosti osobních účtů, kterou připravila společnost Scott & Rose.

Na produkt ERA také banka spouští novou zajímavě pojatou reklamní kampaň. Spustila se další vlna kampaně, rozvinutá o nové prvky, jejichž cílem je působit na klienty v osobnější rovině. Hlavní myšlenkou je poukázat na vysokou dostupnost nabízených produktů. Součástí kampaně je soutěž o hodnotné ceny spočívající ve sbírání samolepek se symbolem jahod.

Poštovní spořitelna podporuje vzdělanost a aktivitu našich studentů.

jirka jirka

Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři