web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Poštovní spořitelna | 2. kvartál 2010 73,8


Bankovní poplatky.com

Jedna ze dvou bank, která stihla změnit svoji poplatkovou politiku ve II. čtvrtletí. Navíc jde o zcela zásadní změny, dalo by se říci, že i o změnu filozofie. Poštovní spořitelna přistoupila opravdu k poplatkové revoluci a ke znatelnému zjednodušení svého sazebníku. Banka tak zaznamenala největší změny pro toto čtvrtletí.

Od 1. dubna se všechny formy programu Postžiro sjednotily v jeden produkt s názvem Osobní účet. Všechny programy (Plus, Klasik, Junior, Senior a Handicap) zanikly a byly automaticky převedeny na nový produkt. Nicméně cenová diverzifikace zůstane částečně zachována – banka zvýhodňuje podle typů klienta (mladé, seniory a handicapované za 8 Kč / měsíc, ostatní klienti 34 Kč / měsíc). To je určitě pro tyto skupiny dobrá zpráva ve vztahu k nabídce banky pro ostatní klienty. Na druhou stranu před tímto zavedením platily některé skupiny klientů méně (Senior 5 Kč, Junior zdarma). Na některých položkách ušetří, na jiných zaplatí více. U seniorů půjde spíše o úspory, ale u mladých klientů naopak ke zdražení (výběr hotovosti na pobočce, měsíční vedení karty, odchozí platba na obchodním místě). Obecně se zlevnily transakce a úkony podané elektronicky a naopak zdražily služby na pobočce. Směrem k většímu používání internetbankingu směřuje banka také nabídkou na bonus pro klienty (8 Kč) v momentě, kdy provedou alespoň jeden elektronický platební příkaz měsíčně. Pro takové majitele Postžira Klasik tak dojde ke zdražení vedení účtu z 23 Kč na 26 Kč měsíčně. Banka také přichází s novinkou pro klienty, kteří chtějí svůj účet ovládat jen přes internet - Osobní účet Zadarmo. Změna Osobního účtu na tento produkt sice stojí 26 Kč, ale bude představovat většinu služeb zdarma (vedení účtu a karty, výběry v bankomatech ČSOB, SIPO či bezhotovostní platby účtů). Jakákoliv transakce na pobočce PS či u jiné banky však bude představovat citelný zásah do peněženky klienta. PS také zjednodušila své podnikatelské účty (Era účet).

Sazebník PS patřil k těm méně přehledným. To se ale postupně zlepšuje a sazebník se celkově zpřehlednil a klient jej může najít v jednom souboru. I přesto je stále příliš dlouhý. Hlavním záměrem PS bylo výrazné zjednodušení a zpřehlednění sazebníku banky. Komplikovaný sazebník PS patřil mezi nejčastější výtky jejich klientů. Došlo také ke sjednocení většiny poplatků za služby, které představovaly různé zatížení pro různé segmenty klientů. Co je ale zajímavé a málo pochopitelné, že Osobní účet zadarmo, kterým by se banka měla pochlubit, je až na samotném konci sazebníku, pod písmenkem „T“.

Bankovní ročenka Scott & Rose zaznamenala mírný pohyb směrem nahoru. U standardního klienta došlo ke zdražení z 1789 Kč na 1863 Kč a to k 1. dubnu. U aktivního klienta pak z částky 2507 Kč na 2912 Kč, ale k 1.7. pak Bankovní ročenka uvádí cenu 2526 Kč. Z kalkulátoru poplatků vyplývá naopak mírné snížení měsíčních nákladů z dříve uváděného konta Klasik (139 Kč) na 129 Kč za nový Osobní účet Era. Naopak Postžiro Plus (149 Kč) se proměněním na Osobní účet Zadarmo významně zdražil na 229 Kč. To ovšem může být dáno strukturou poptávaných služeb na pobočce, pro které se tento účet nehodí, takže by si jej klient jistě nevybral. Každopádně pro toto čtvrtletí zatím zůstává hodnocení z pohledu výsledků banky ve srovnáních stejné, zatím nemáme takové množství dat, abychom věděli, jestli budou náklady klientů po významné změně v průměru spíše růst či klesat.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři