web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Poštovní spořitelna | 1. kvartál 2010 60,5


Robert Rödling
Jan Čermák

Opět banka s online účtem zdarma a jako plus beru Maxkartu. Škoda jen, že mi na obchodních místech nejsou schopní dát plné informace k pojištění, co na kartě je.

Petr Vít
Martin Řípa
Lukáš Elbl

Jedna z nejlevnějších bank v české republice. Nabízí účet zdarma. Jeden z mých účtu mám i zde. Tuto banku mohu hodnotit jako jednu z mála s nejvyším bodem.

Michaela Zemanová
Zdeněk Erben
Simona Kovarikova

mnoho poboček po celé Republice, výhodné účty pro studenty!

Dana Straková

Nepružná

Lucie Janečková
Jaroslav TÍNEK

pozitiva- hustá síť pošt, slušná obsluha,jednoduchý IB

negativa - poplatky i za to, že vůbec nemáte na účtu žádný pohyb

Hunady Hunady
Milan Schläfer
Nik Jeff
David Bělohlav
Martin Holšán
Mar Růž

Šel jsem na poštu v jednom nejmenovaném okresním městě, abych poslal zahraniční platbu ze svého účtu. Na první pokus mně poslali pryč, že tuhle službu nevedou. Šel jsem zkusit štěstí do jiné banky, jestli by to nějak nešlo udělat i když u nich nemám účet. V GE Money Bank mi řekli, že na poště kecají a platbu do zahraničí posílají. Tudíž jsem na poštu vyrazil znova a domáhal se svých práv trochu více. Najednou by platba šla poslat, ale prý nemají na poště formulář a museli by pro něj poslat kurýra do vedlejšího, 50 km vzdáleného, okresního města. Vytisknout si ho prý nemají odkud a poslat ho emailem nebo faxem by bylo moc složité.

Hana Mavalová

Výhody (Postžiro) - otvírací doba a množství poboček (Česká pošta), možnost hradit Maxkartou poštovní služby/dobírky.

Nevýhody (Postžiro) - cena za výběr hotovosti  na pobočce je nepřiměřená. Poplatky za převod do zahraničí jsou tristní takřka u všech českých bank - těžko hodnotit a vybírat "lepší".

Jestliže tato anketa je nastavená na zhodnocení VŠECH bank, vzorek nebude odpovídat u kientů, kteří se v jejich podmínkách nevyznají a nejsou schopni reálně srovnat. Nandám ke všem 1 kvůli převodům do zahraničí a v tu ránu je nejlepší Poštovní spořitelna, protože ji mám vybranou z jiných důvodů. Zdá se mi to hodně povrchně pojaté...

Stojan Jakotič

- dostupný účet bez nutnosti platit za běžné služby

- absence rozumné kreditní karty

Josef Klejna
Petr Pika

Čekací doby.

Jaromír Klacek
Jiří Tomeš

nízké poplatky dostupnost všude ale jejich pracovníci nemají dostatek informací a dokonce mi udělaly pořadovanou službu napůl

Josef Bunes
Tomáš Černický
Zdeněk Vach
Radek Jaromersky
jan pelikan
Petr Novák
Jiří Kovanský
hana Niedobová
Jiří Veselík
Martin Bok
Lucie Nalepová

Banku moc neznám, ale neskutečnou výhodou je dostupnost na poštách.

Vladimír Čadek
Petr Mikan
Martin Kupka
Lukas Kutner
Jirka Prokeš
Vladimír Pražák
Karel Plánička

Nepatří mezi banky, je to pošta!

Karel Kopeček

Banka, která vlastně není bankou… Ad absurdum je Poštovní spořitelna „jen“ jedním z produktů ČSOB. Vzhledem k vnímání české veřejnosti však byla i přes právní „nesubjektivitu“ zařazena i rozhodnutím poroty do série hodnocení Vstřícná banka.

 

Hlavním plusem Poštovní banky je dostupnost. Vedle dostupnosti „kamenné“, tedy prostřednictvím pošt, je relativně slušná i dostupnost internetová.

Dalibor Z. Chvátal

Je zajímavé, že hodně zákazníků Poštovní spořitelny vůbec netuší, že mají účet u ČSOB. Přestože Poštovní spořitelna je jen marketingová značka, uvnitř ČSOB si tato odvozenina banky žije svým vlastním životem.

 

Má vlastní vedení, žirocentrálu, služby, ceny. Poštovka vždy razila strategii cenově střídmé banky výměnou za delší proceny a lákala na nízké ceny a největší počet obchodních míst. Zatímco počet obchodních míst se příliš nezměnil (stále je největší), Poštovka změnou prošla.

 

Vybudovala si vlastní síť obchodních center a zrychlila i služby do té doby řízené plně přes žirocentrálu. Chytře se zbavila levné konkurence tím, že svým klientů nabídla obdobný produkt, který je „zadarmo“, aniž by klient musel slevovat z požadavků na kvalitu služeb.

 

Od letošního dubna klienty Poštovku čeká zásadní změna, protože Postžira umřou a narodí se jeden Osobní účet Poštovní spořitelny.

 

Přestože Poštovka se o klienty umí dobře postarat, představa složitého vyřizování hypotéky, nebo týdenní dopisování s centrálou při schvalování úvěru stále není pro každého. Individuální přístup od poštovky čekat nemůžete a nemějte jí to za zlé, není na to postavena. Poštovní spořitelna však má šmrnc a důvěryhodnost kupodivu nesráží ani příslušenství pod křídla jinak ne úplně čisté ČSOB.

Eva Poláchová

Ač není samostatnou bankou v pravém slova smyslu, veřejností je tak ale chápána. Z hlediska bankovních služeb, které na svých pobočkách (nejčetnějších ze všech bank) nabízí s bankami srovnatelná.

 

Nabízí všechny bankovní služby (běžné, vkladové, podnikatelské i studentské účty, úvěry hypotéční, spotřebitelské podnikatelské, karty, investice, stavební spoření (ČMSS), penzijní připojištění (ČSOB) i pojištění jako takové (ČSOB). Otázkou je, zda je Pošta tím ideální místem pro bankovní služby z pohledu klienta.

 

Pro popis jednotlivých produktů platí to samé co pro ČSOB.

 

Internetové stránky jsou velmi přehledné, dobře se v nich hledá, call centrum funguje nonstop.

Aktuálně prezentuje PS pro své klienty dvouletý termínovaný vklad s úročením 4,5 %. V nabídce má i Červené konto bez výpovědních lhůt s nulovými poplatky.

Nelze nezmínit poplatek za prostředky od klientů na humanitární účely, jde samozřejmě o psychologickou záležitost, ale takto si devalvovat snahu pomoci je zarážející.

Potenciál pro zlepšení vůči klientům – při každém výběru nad limit musí klient na pobočku, aktivace karty – musí klient k turniketu na pobočce.

Otakar Schlossberger

Tato banka není bankou v právním slova smyslu a je třeba zcela odmítnou tvrzení tohoto neprávního subjektu na svých internetových stránkách, že – cituji: „Poštovní spořitelna je druhá největší banka v ČR. Obsluhuje více než dva miliony klientů, kterým nabízí bankovní služby v nejhustější síti obchodních míst“.

 

Není to nic jiného než klamavá reklama vůči spotřebiteli. Až další věty obsahují text o tom, že tato „banka“ je součástí ČSOB, což může být vykládáno také různě (jako její organizační část nebo část její finanční skupiny?). Jde o to, že spotřebiteli není řečeno vše jasně a srozumitelně.

 

Pokud bych odhlédl od toho, že se nejedná o banku, pak je nutno říci, že jejich internetové stránky jsou velmi povedené a myslím, že jsou lépe provedeny, než samotné stránky ČSOB. Nabídka produktů pro spotřebitele je velmi široká a využívá také synergických efektů celé finanční skupiny ČSOB, což je třeba ocenit. Sazebník je velmi průhledný, i když rozdělen do různých částí dle produktů. Ceny jsou stanoveny velmi příznivě pro spotřebitelskou klientelu.

 

Z elektronických distribučních kanálů bych ocenil produkt TV banky.

 

Protože „banka“ není oficiální bankou, nemohla se přihlásit ke Kodexu chování mezi bankou a klienty. Je však nutno předpokládat, že se tento subjekt k tomu bude hlásit, když je součástí ČSOB. Na internetu však není o kodexu žádná zmínka.

 

Nejsou dostupné také hospodářské výsledky ani informace o společenské odpovědnosti nebo sponzorských aktivitách.

 

Miroslav Zeman

Poštovní banka je typická lidová banka. Vyznačuje se velkou šíří poboček, které naleznete takřka na každé pobočce pošty, a právě spojení s poštou vytváří Poštovní spořitelně image banky pro obyčejné lidi.

Z velké šíře poboček vychází i problémy s jejich personálním zajištěním, které je, ve srovnání s jinými bankami, na výrazně nižší úrovni odpovídající úrovni zaměstnanců pošty. Pobočky Poštovní banky tak nejsou plně hodnotnými pobočkami, ale spíše přepážkami, kde klient vyřídí nejzákladnější bankovní transakce. Stálá fronta u této přepážky navíc vytváří na klienty tlak pocitu spěchu.

Také produkty banky jsou uzpůsobené pro potřeby běžného člověka. Nadstandard u této banky často nenajdete a ani se o to banka v podstatě nesnaží. I přesto je produktové portfolio, tedy nabídka produktů poměrně široká a z hlediska běžného klienta dostačující. Úrokové sazby i poplatky jsou v podstatě standardní a průměrné.

Internetové stránky v podstatě potvrzují a zdůrazňují zaměření banky. Jsou maximálně jednoduché, zřejmě více než by bylo nutné, ale svou úlohu a cíl splňují. Jako náročný klient bych samozřejmě očekával větší informační komfort a servis. Banka však tomuto požadavku vyhovět nemůže, ani kdyby sama chtěla.

Z hlediska vstřícnosti je prvotní výhoda banky, tedy zaměření na běžného klienta, tedy klientskou masu stejně tak její nevýhodou. Náročný a vzdělaný klient nebude s přístupem, image a nabídkou banky často spokojený a bude hledat alternativu.

František Pavelka

Poštovní spořitelna se svými 3 300 kontaktními místy na poštách a 52 finančními centry představuje bankovní dům s největším pokrytím nejen v ČR, ale patrně i ve střední Evropě.

 

Připočteme-li k tomu i kontaktní místa a bankovní automaty, které klienti Poštovní spořitelny využívají společně s Československou obchodní bankou, jedná se skutečně o celkem unikátní útvar.

 

Toto úzké propojení s Českou poštou je nejen předností, ale i slabým článkem Poštovní spořitelny. Problematická je otázka komfortu bankovních služeb. Pošta na svých pobočkách vykonává řadu dalších činností, které při vrcholech aktivity (např. výplata důchodů, platby inkasa atd.) nevytvářejí ideální prostředí.

 

Kromě toho nemůže na všech úřadovnách pošty nabízet celé své portfolio produktů a služeb. Pošty se proto z hlediska využitelnosti dělí podle počtu přidělených čtyřlístků.

 

Rovněž z hlediska přímého bankovnictví se zde mohou vyskytovat určité problémy, zejména s IT systémy a jejich zabezpečením.

 

Její webové stránky považuji za přehledné s možností snadného vyhledání všech potřebných informací pro klasického retailového klienta. Plánuje samoobslužné kiosky na České poště.

Pavla Hřebíčková

Druhá obchodní značka ČSOB, o čemž je možná ne každý klient informován. Má velkou pobočkovou síť, avšak naprostá většina poboček je součástí pošt, a nelze je přímo za pobočky banky považovat.

 

Výhodný běžný účet, i když nabídka 6 produktů je možná až zbytečně rozsáhlá, přestože v porovnání s ČSOB a Komerční bankou zůstává chvályhodným způsobem pozadu.

 

Spořicí účet s velmi dobrou úrokovou sazbou 2%, škoda, že až nad 50 tis. Kč. Do 50 tis. Kč pak jen 0,1%. Nabídka ostatních služeb je velmi malá.

Bankovní poplatky.com

Bankovní poplatky u této banky, která se počtem klientů zařazuje mezi největší ústavy u nás, patří jednoznačně k těm nižším. Vzhledem k tomu, že vlastně nejde o samostatnou banku, ale o divizi ČSOB, ještě více se tak zvýrazní rozdíl v její poplatkové politice oproti právě ČSOB. Poštovka vedle Rajfky jako první výrazně reagovala na anketu o nejabsurdnější bankovní poplatek, kdy hned po prvním ročníku zrušila poplatek za příchozí platbu. Na druhou stranu u této banky najdeme poplatek, který už banky nemají ve svém sazebníku - za zrušení účtu.

Pokud jde o poplatkovou politiku, tak jde o aktivní banku, která pravidelně přichází s různými změnami. Téměř revolucí se dá nazvat změna sazebníku, která platí od 1. dubna 2010. Ta bude součástí našeho příštího hodnocení. Změn po 1. listopadu 2009 nebylo až tak mnoho. Banka se zaměřila zejména na snížení poplatku za měsíční výpis poštou a naopak zdražila položku vydání náhradní platební karty (po ztrátě či odcizení).

Na druhé straně její sazebník patří naopak k těm méně přehledným. To se ale může v dalším čtvrtletí změnit, protože banka připravila velkou změnu sazebníku od 1. dubna 2010. Současný sazebník je ale nepřehledný, protože služby jsou naskládané pod sebou bez většího grafického rozčlenění. Navíc se poplatky objevují i v dalších dokumentech, které je třeba otevřít. To není pro klienty příliš komfortní. Je zajímavé, že sazebník PS je naprosto odlišný od toho, kterým se prezentuje ČSOB. Jak již bylo zmíněno výše, v některých ohledech je „červená“ (PS) v protipólu k „modré“ (ČSOB).

V průzkumech a porovnáních totiž oproti ČSOB patří PS jednoznačně k těm levnějším bankám. V kalkulátoru bankovních poplatků dosáhla banka velmi dobrého výsledku, tedy v průměru za banku jako celek bez ohledu na druh konta (nikoliv při umístění jednotlivých druhů balíčkových účtů). Druhého místa hned za mBank dosáhla banka nejen díky poplatkové politice, ale také díky klientům, kteří si u této banky zvolili dle nejčastěji užívaných služeb, vhodný účet. Pokud jde o samotné účty, oba sledované (Postžiro Klasik a Plus) se vešly do TOP 10. V průzkumu nákladů průměrného bankovního klienta se banka pohybuje mezi pátým a sedmým místem. Tuto, dalo by se říci, rozporuplnost výsledků dokládá i Bankovní ročenka 2009, kde se banka u standardního klienta umístila těsně pod průměrnou cenou (1789 Kč, 6% pod průměrem). Zato u aktivního klienta se stala Poštovka úplně nejlevnější variantou, bezmála o polovinu levnější než byl průměrný náklad takového klienta (2507 Kč, 49% pod průměrem).

1.9.2009, Postkonto pro podnikatele půl roku zdarma

Podnikatelé, kteří si v Poštovní spořitelně zřídí podnikatelský účet Postkonto, mohou využít několik zajímavých výhod a bonusů. Velkou výhodou Postkonta je, že jeho vedení je po dobu 6 měsíců od založení zcela zdarma. Noví majitelé Poskonta navíc mohou získat poukázku v hodnotě 500 Kč na pohonné hmoty.

1.11.2009, Změny sazebníku

Poštovní spořitelna patří k bankám, které poplatky upravily v rámci vynucené změny poplatků jen velmi mírně. Banka tak ruší klasické poplatky, jako poplatek za měsíční výpis či blokaci karty. Na druhou stranu zdražuje především administrativní poplatky, jako poplatek za změnu údajů, správu a vedení spotřebitelského úvěru apod. Velký skok zaznamenal poplatek za vydání náhradní platební karty, který se zvýšil o více než 170 procent.

8.2.2010, Hypotéka bez poplatků

Až do konce února nebudou muset žadatelé o hypotéku platit poplatek za zpracování úvěru, což jim může ušetřit až 25 tisíc korun. Tato nabídka platí pro hypotéky v jakékoli výši do 85 % zástavní hodnoty nemovitosti s délkou fixace na 5 a 10 let.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři