web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Moneta Money Bank | 2. kvartál 2010 NAN


Bankovní poplatky.com

Stále se zajímavým balíčkovým účtem Genius Active, který má v ceně v zásadě všechny základní bankovní služby. Toto konto v různých srovnáních i nadále boduje. Pokud navíc klient splní podmínku průměrného zůstatku více než 250 tisíc (bohužel ale jen na tomto účtu, na rozdíl např. od Citibank a ČSOB, kde se zůstatky z různých účtů klienta sčítají), má konto zdarma. Jinak k žádným strukturálním změnám sazebníku nedošlo.

Další z bank, která ohlásila změnu sazebníku a to k 1. červenci. Ale změn nebude mnoho – zvýší se poplatek za vedení běžného účtu (který stejně mnoho lidí nevyužívá) a poplatek za výběr z bankomatu cizí banky, ale k tomu se dostaneme až v příštím čtvrtletí. Ve II. čtvrtletí přišla banka například s odpuštěním poplatku za zpracování hypotéky.

Pokud jde o přehlednost sazebníku, nedošlo za uplynulé čtvrtletí k zásadním zlepšením či znepřehledněním. Sazebník tak i nadále lze řadit spíše k těm méně přehledným. Tabulky s konty jsou nelogicky členěny a dokonce i největší výhody ústředního konta banky Genius Active musí klient hledat pod tabulkou malým písmem. Není tak zcela zřejmé, co všechno spadá pod konto Genius Active. K nepřehlednosti také přispívá, že vedle sebe v sazebníku klient najde aktuálně nabízená konta a ta, která již v nabídce banky nejsou.

V Bankovní ročence Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům. V kalkulátoru bankovních poplatků se náklady na jednotlivé balíčky účtů pohybovaly oběma směry o cca 10%. Jedinou výjimkou byl znatelný posun u GE Money běžného účtu a to z 320 Kč na 229 Kč. To může být dáno tím, že více klientů GE využívalo služby, které byly součástí balíčků, a nebo, že klienti toto čtvrtletí nepoptávali služby, které byly drahé právě u tohoto druhu účtu.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři