web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Fio banka | 1. kvartál 2014 NAN


Bankovní poplatky.com

Fio banka se stala Nejvstřícnější bankou i pro rok 2013. Uvidíme, jak si v souboji bank povede v novém roce 2014. V aktuálním I. čtvrtletí banka připravila změny, které se týkaly především zahraničního platebního styku, nicméně nedošlo k žádným strukturálním poplatkovým změnám a tak hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

V I. kvartále se Fio banka věnovala z hlediska poplatků mezinárodním platbám a to v několika vlnách. Nejprve od 3. 2. 2014 zrušila poplatek za příchozí mezinárodní platbu v měnách nepodporovaných pro vedení účtů (dříve 400 Kč) a poplatek za jednorázovou zrychlenou odchozí platbu v EUR ve prospěch účtu na Slovensku (dříve 1,50 Kč). Poté od 10. 2. 2014 zavedla do sazebníku poplatky za nově vydávané platební karty (VISA). A nakonec od 3. 3. 2014 zařadila Fio do sazebníku poplatky za SEPA platby (místo plateb TARGET 2) - standardní europlatba za 50 Kč a prioritní europlatba 250 Kč. S tím pak souvisí další změny – zdarma jsou nově - odeslání a přijetí platby na základě trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem v libovolné měně ve prospěch účtu ve Fio bance a odeslání a přijetí platby na základě trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem v měně EUR v rámci SEPA ve prospěch účtu vedeného na Slovensku. Do ostatních zemí stojí odeslání 50 Kč a přijetí platby pak 25 Kč. Vzhledem k těmto změnám, zvyšujeme hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.

Poté, co v předminulém čtvrtletí zmodernizovala Fio banka svůj sazebník a my to ohodnotili zvýšeným hodnocením, v aktuálním kvartále k žádným grafickým úpravám nedošlo. Aktuálně se sazebník rozkládá na devíti stranách (minule osm). V sazebníku i nadále najdeme na relativně malém prostoru množství doprovodných a vysvětlujících textů. V I. čtvrtletí nemáme důvod naše hodnocení v této části měnit.

Fio banka se ve většině průzkumů umísťuje i v I. čtvrtletí se svým běžným účtem na prvním nebo druhém místě. První místo v Q Reportu Scott & Rose obhájila banka i pro aktuální I. čtvrtletí a to se stejnou částkou jako minule - roční náklady standardního klienta jsou 158 Kč. Hodnocení proto v této části nemáme důvod měnit.

 

 


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři