web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Equa bank | 4. kvartál 2013 NAN


Bankovní poplatky.com

Jedna z novějších bank. Původně Banco Popolare, kterou koupil britský fond AnaCap. Ve IV. čtvrtletí nedošlo ke strukturálním poplatkovým změnám. Nicméně Equa bank udělala několik poplatkových změn u účtu pro podnikatele. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Equa bank změnila svůj sazebník u účtů pro podnikatele. V principu zavedla poplatek za vedení účtu, který byl doposud zdarma, a naopak přestala zpoplatňovat jednotlivé služby. Nově tak podnikatel zaplatí v závislosti na průměrném měsíčním zůstatku či na tom, jestli je fyzická osoba podnikatel (FOP) či právnická osoba (PO) 99 Kč nebo 149 Kč. Zdarma naopak získá zasílání výpisů poštou (dříve 29 Kč), odchozí platbu, trvalý příkaz či inkaso (dříve 4 Kč), příchozí platbu (3 Kč) či prioritní platbu (100 Kč). Dále pak u Spořicího účtu pro FOP a PO přestala banka zpoplatňovat zasílání výpisů poštou (dříve 29 Kč) a příchozí platby (dříve 3 Kč). Vzhledem k tomu, že se změny netýkaly retailového zákazníka a po minulém zvýšení, tentokrát necháváme hodnocení v této části beze změn.

Sazebník je stejně jako u Air Bank přehledný a jednoduchý. Sice se nevešel jen na jednu A4, ale i tak se na třech stranách budou klienti velmi dobře orientovat. Je zcela evidentní, že nové banky přistoupily k sazebníkům proklientsky a to jak z hlediska přehlednosti, stručnosti, barevnosti, tak i z pohledu různých dodatkových a vysvětlujících informací. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným změnám v podobě sazebníku a tak vysoké hodnocení z minula ponecháváme.

 

Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že proti minulému čtvrtletí nedošlo k žádným změnám a tak roční náklady banky u standardního klienta jsou i nadále 218 Kč, což ji v průzkumu této agentury řadí stále na 2. místo (za Fio banku). V této části proto ponecháváme hodnocení na stejné výši jako minule. 


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři