web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení ČSOB | 2. kvartál 2015 69,1


Petr Kučera

Z pohledu drobného klienta zůstává standardní, spolehlivě fungující bankou, která většinou nepřekvapí ani v dobrém, ale naštěstí ani špatném smyslu.

I modrá část ČSOB už reagovala na konkurenci a od května nabídla účet zdarma nazvaný Plus Konto, které je kopií Online účtu od "sesterské" Era Poštovní spořitelny. Poplatky nemusí platit jen ten, komu na účet v příslušném měsíci přijde alespoň 15 tisíc korun. Oba účty přitom nabízejí stejné služby a je v nich vše, co většina klientů bank potřebuje. Spíše než o nějakou inovaci nebo vstřícnost (dosavadním platícím klientům samozřejmě banka přechod na bezplatný účet nijak aktivně nenabízí) jde ale o snahu neztratit další drobné klienty.

Nepříliš vstřícně působí i fakt, že ani aktivním klientům banka zatím sama nenabízí bezkontaktní platební kartu – pokud si o ni sami neřeknou nebo jim neskončí (dlouhá) platnost té předchozí.

Olga Ortová Šeflová

ČSOB je velmi aktivní v exportním financování a pomáhá svým klientům hledat nové obchodní příležitosti a připravuje se na projekty českých podnikatelů se spolufinancováním z evropských dotací. V nabídce hypotečních úvěrů přichází také s úrokově zvýhodněnými nabídkami. Za velmi pozitivní z hlediska celospolečenského je to, že tato banka si vytýčila cíl podporovat ve městech finanční služby pro drobné řemeslníky. Úspěšně rozšiřuje nálepky pro bezkontaktní platby a přichází s předplacenou kartou dobré vůle -„Dobrou kartou“, která je jednou z vlašťovek v oblasti affinity card na českém trhu a slouží k charitativním účelům. Neustále zdokonaluje také své mobilní bankovnictví. Objemy produktů poskytovaných v rámci bankopojištění v ČSOB zdařile rostou. Tato banka dosahuje příznivých hospodářských výsledků, a to včetně i některých dceřiných společností (např. penzijní). Poplatková politika pro retailovou klientelu však stále není příliš atraktivní.

Bedřich Danda
Martina Hedvičáková

ČSOB se připravila na letní dovolené a nabízí svým klientům (a ERY) možnost uzavřít cestovní pojištění pomocí smartbankingu. Reaguje tak na růst počtu uživatelů chytrých zařízení.

ČSOB a COOP přichází s předplacenou Dobrou kartou. Ve vybraných prodejnách sítě COOP si zájemci mohou nově zakoupit předplacenou Dobrou kartu, která funguje na platformě ČSOB. 

Otakar Schlossberger

Banka si stále udržuje poměrně širokou škálu poboček, které však vystupují jednak pod hlavičkou ČSOB, jednak na pracovištích České pošty pod hlavičkou tzv. poštovní spořitelny, což je divize ČSOB. Tato je zejména zaměřena na drobnou klientelu působící v menších městech a na nižší příjmové skupiny obyvatelstva. Jejich internetové stránky působí stále poněkud „konzervativně“, nicméně podávají všechny potřebné informace.

Také tato banka je také zařazena do systémově významných institucí a tudíž, podle mého názoru, se na ni vztahuje totéž, co bylo uvedeno u ČS, a. s.

Sazebník pro spotřebitele je poměrně komplikovaný a ceny v něm uvedené osobně považuji stále za „nepřiměřeně“ vysoké.

Reklamu banky vnímám spíše za celou finanční skupinu – banku, pojišťovnu, Hypotéční banku, příp. další finanční instituce v rámci skupiny.

Banka se zapojuje také do společenské odpovědnosti, ale ve srovnání s výší hospodářského výsledku a aktivitami jejich konkurentů by, podle mého názoru, mohla činit více. Banka podporuje kulturní a společenské aktivity.

Její divizi „ERA“ je prezentována vůči spotřebiteli jako „samostatná banka“, což stále považuji za klamání spotřebitele. 

Miroslav Zeman

ČSOB  je jedna ze tří největších bank působících na tuzemském bankovním trhu. Jedná se o banku, která má velmi široký rozsah a to i díky své velmi šikovné politice specializace jednotlivých značek skupiny. Úspěch Hypoteční banky zaměřující se na hypoteční úvěry, nebo Poštovní spořitelny zaměřující se na drobnou klientelu, je toho důkazem.

Samotná značka ČSOB je pak ceněna u podnikatelů a firem, kterým poskytuje zajímavé a cílené služby v širokém rozsahu a dobré kvalitě. Doufejme také, že se již brzy podaří úspěšně vyřešit a ukončit soudní a arbitrážní spory, které má tato banka s Českým státem. Je zcela evidentní, že působení na tuzemském trhu v globálním kontextu nezpůsobilo bance ani jejímu vlastníkovi žádné ztráty ani škody a naopak stabilní a dlouhodobý zisk.

ČSOB bojuje o podíl na trhu s dalšími velkými bankami a v některých produktech je přímo na špici, což se týká například počtu a objemu hypotečních úvěrů.

Jaké novinky přinesla ČSOB ve druhém čtvrtletí:

Na začátku druhého čtvrtletí přišla ČSOB se zajímavou iniciativou. Formou interaktivní mapy České republiky chce banka mapovat poptávku po konkrétních službách, řemeslech a obchodu přímo ze strany potencionálních zákazníků. Pro podnikatele se tak má jednat o zpětnou vazbu, zda má smysl v nějaké lokalitě otevřít provozovnu či pobočku a zda  tam bude o tuto službu zájem. Jedná se o zajímavý nápad. Otázkou je, jak bude skutečně fungovat. Při aktuálním testu v době letních prázdnin vykazovala aplikace určité uživatelské problémy a nedotaženost, navíc stále není masově využívána, takže je otázkou, zda několik hlasů v mnohatisícovém městě může skutečně plnit funkci tržního mapování zájmu o konkrétní službu.

ČSOB se také v příslušném čtvrtletí pochlubila prvenstvím v hodnocení časopisu Global Finance. Banka se tak v tomto hodnocení renomovaného ekonomického časopisu stala Nejlepší bankou v rámci České republiky. Musíme dodat, že toto hodnocení nekoresponduje s hodnocením našeho prvního klientského ratingu GEEN Vstřícná banka, ale to je pochopitelné.

Není bez zajímavosti, že přesně v době, kdy Česká spořitelna spouštěla svůj program "Dva roky prázdnin", tedy na program, který měl motivovat příchod nových klientů a otevírání nových běžných účtů bez poplatků za výběr a platby, přišla s bonusovým produktem i ČSOB. V tomto případě nepodporuje otevírání nových účtů, ale nové půjčky a refinancování. Kdo si tedy ve třetím čtvrtletí vzal u této banky půjčku, nemusel v druhé polovině řádného splácení hradit úroky z těchto půjček. Další motivací jsou samotné nižší úroky u těchto půjček. Stejně jako ČS se i ČSOB snaží přilákat nové klienty na své výhodné půjčky. S novým klientem se otevře i nový účet a mohou se začít využívat i další služby banky.

Pozitivně hodnotíme dlouhodobou snahu banky o zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti i jejích klientů. Tomu slouží pravidelné osvětové informace a průzkumy, kterými banka zvyšuje zájem klientů a veřejnosti o problematická témata.

Banka se ve třetím čtvrtletí pochlubila také modernizací a rozšířením svého internetového bankovnictví u ČSOB i ERY. Klienti tak mají nově možnost využít služeb tzv. Bankopojištění, může si sjednat povinné ručení, snadného vypovězení spořícího účtu a převedení prostředků na účet běžný nebo si sjednat půjčku on-line. Modernizace aplikace bankovnictví tak má za cíl nejen jednoduše prodat související produkty banky, ale také přiblížit a usnadnit využití a přehled praktických služeb klientům banky.

ČSOB také pokračovala v úspěšném tažení a zavádění tzv. předplacených karet. Tentokrát je karta využívána v síti prodejen COOP.

Ocenit můžeme i kartu dobré vůle, kde klienti platbou touto kartou přispívají na dobročinné účely. Díky používání této karty zajistilo více než 500 klientů využívajících tuto kartu pro charitu 668 000 korun.

Miroslav Škvára
Markéta Grušáková

Co se týče převratných novinek, pak ČSOB nepřišla s ničím extra. Nicméně se nám velmi líbí její bezkontaktní debetní Karta dobré vůle, kterou mohou klienti používat již od loňského roku. Za loňský rok tak klienti nasbírali pro dobročinné účely téměř 700 tisíc korun. Výborná je také možnost sjednat si cestovní pojištění přes tzv. smart banking, které klientovi zabere pár minut. ČSOB rovněž byla partnerem akce „Podnikatelka roku“ a celkově se zajímá o podnikatelské prostředí v České republice. I za toto si zaslouží plusové body.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři