web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení ČSOB | 3. kvartál 2013 65


Bankovní poplatky.com

Banka, která je v posledních letech velmi aktivní. A v aktuálním kvartále patřila ČSOB k těm nejaktivnějším. Banka sice strukturu svých služeb a poplatků výrazně nezměnila, ale sjednotila například poplatek za vedení účtu bez ohledu na to, jaký výpis z účtu klient používá a to u všech tří typů svých účtů. Nicméně celková poplatková struktura a filozofie banky zůstala stejná. Proto ani ve III. kvartále 2013 nebudeme měnit hodnocení banky v této části, nicméně budeme banku v dalším období podrobně sledovat.

ČSOB pro III. čtvrtletí připravila k 1. 8. 2013 řadu poplatkových změn. Vedení ČSOB Konta vyjde nově měsíčně na 55 Kč (dříve 50 Kč s výpisy elektronicky, jinak 60 Kč), vedení ČSOB Aktivního konta pak nově na 95 Kč měsíčně (dříve 90 Kč nebo 100 Kč) a vedení Běžného účtu a ČSOB Osobního konta na 25 Kč (dříve 20 Kč nebo 30 Kč). Vycházíme-li z premise, že moderní je dnes používat elektronické výpisy z účtu, došlo k mírnému zdražení vedení účtu o 5 Kč. U ČSOB Konta a ČSOB Aktivního konta platí klient měsíčně příplatek za výpisy z účtu zasílané poštou ve výši 13 Kč (týká se nových kont založených od 1. 8. 2013). Na druhé straně banka zrušila poplatek za tuzemské příchozí platby a to u všech typů osobní kont (dříve za 6 Kč). Banka také změnila poplatky u svých kreditních karet - u MasterCard Standard embosované platí klient nově 20 Kč měsíčně (původně 500 Kč ročně), u kreditní karty MasterCard neembosované 20 Kč měsíčně (původně 250 Kč ročně), u kreditní karty MasterCard Gold pak 350 Kč měsíčně (původně 3 000 Kč ročně). Karty MasterCard Gold a MasterCard neembosovaná již banka nenabízí. Ke všem typům kreditních karet je zasílání výpisu elektronicky zdarma a zasílání výpisu poštou opět za 13 Kč. Vzhledem k výše popsaným změnám jsme se rozhodli zvýšit hodnocení v této části o 0,5 bodu.

Sazebník ČSOB patří i nadále mezi ty spíše přehlednější. Osobní konta jsou v jedné tabulce a je tak na první pohled zřejmé, co do balíčku patří a co nikoliv a to použitím malých barevných ikonek. Pozitivní je také fakt, že je sazebník na webových stránkách banky snadno k nalezení. Na druhé straně je třeba dodat, že sazebník nabobtnal na celých 20 stran. Hodnocení pro aktuální III. čtvrtletí neměníme.

Postavení ČSOB se v Q Reportu Scott & Rose proti minulému kvartálu téměř nezměnilo. Standardní klient zaplatí za rok o 4% více – 1.907 Kč (minule 1.831 Kč) a aktivní klient i nadále 7.231 Kč. Vzhledem k tomu nemáme důvod měnit hodnocení v této části, nicméně s mírně negativním výhledem pro další čtvrtletí.

 

 


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři