web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení ČSOB | 1. kvartál 2010 62,5


Bankovní poplatky.com

Banka s extrémy. Na jedné straně má celou řadu kritizovaných poplatků a při pohledu na sazebník má klient pocit, že jsou poplatky spíše vyšší. Na straně druhé nabízí zajímavé alternativy, které se pak projeví třeba tím, že v kalkulátoru bankovních poplatků skončilo Exkluzivní konto, při splnění daných kritérií, na třetím místě z hodnocených bank.

Banka, která vždy aktivně přistupuje k poplatkové politice. Jinak tomu nebylo ani po 1. listopadu 2009, kdy, jak už bylo zmíněno výše, se banka vydala oběma směry. U změn, které se týkaly výpisů z účtu, vyšla ČSOB klientům vstříc a poplatek zrušila a dokonce snížila cenu konta s výpisy zasílanými elektronicky. Dále například zrušila poplatek za vedení studentského konta či za vedení kreditních karet. Na druhé straně banka zvýšila poplatky, které se vztahují k debetním platebním kartám (z 200 na 240, respektive z 500 na 540). Poplatky se ale nově neúčtují ročně, ale měsíčně.

Sazebník patří mezi ty přehlednější. Osobní konta jsou v jedné tabulce a je tak na první pohled zřejmé, co do balíčku patří a co nikoliv. Grafika přispívá ke srozumitelnosti, na druhé straně nevýhodou může být velké množství různých dodatkových informací a vysvětlujících písmenek. Službu, kterou určitě klienti ocení, je kalkulátor poplatků, kde si klient může snadno spočítat, jaký druh konta u ČSOB bude pro něj nejvhodnější.

Banka zaměřuje svoji pozornost na balíčkové účty Aktivní a Exkluzivní konto. Mimo balíčky (běžný účet) je účet pro klienty celkem nevýhodný, což se projevuje třeba tím, že pak najdeme v sazebníku všechny dosavadní nejabsurdnější bankovní poplatky. Z kalkulátoru vyplývá, že při splnění podmínek (průměrný zůstatek na účtu více než 1 milion), je zajímavé Exkluzivní konto, otázkou je, kolik klientů tuto podmínku splní. Do TOP 15 se ale vešlo ještě Aktivní konto. U nákladů průměrného klienta je ČSOB spíše ve druhé polovině pořadí. Náklady standardního bankovního klienta se podle Bankovní ročenky 2009 příliš neodchylují od obecného průměru (1966 Kč, 4% nad průměrem). U aktivního klienta jsou sice také nad průměrem (5603 Kč, 15% nad průměrem), nicméně z velké čtyřky jsou na tom jednoznačně nejlépe.

1.11.2009, ČSOB zlevňuje kreditní karty

ČSOB se zaměřila na úpravu cen celých kont, kde dochází ke zlevnění především z důvodu snižování či rušení poplatků, které určuje zákon o platebním styku. Některé účty jsou od poplatku zproštěny úplně. Jedná se zejména o zvýhodněné účty pro studenty a děti. Studenti tak mohou od listopadu ušetřit na poplatku za bankovní účet měsíčně 30 korun, rodiče s dětmi pak mohou ušetřit i 50 korun. Další výraznou položkou, které se změny poplatků u této banky dotkly nejvíce, jsou platební karty. Místo ročního zpoplatnění totiž ČSOB zavádí zpoplatnění měsíční. Do tohoto měsíčního zpoplatnění však banka skryla poměrně razantní zdražení poplatku až o 20 procent. Místo 200 korun u karty Visa Elektron nově zaplatí klienti této banky 20 korun měsíčně, tedy 240 korun za rok. Namísto toho však banka ruší zpoplatnění kreditních karet. Toto opatření je zřejmě motivováno snahou zatraktivnit tyto lukrativní úvěrové služby.

4.3.2010, Hypotéka bez poplatků

ČSOB si pro své klienty, kteří uvažují o hypotéce, na jarní měsíce připravila výhodnou nabídku. Pro každého, kdo si od 1. března do 7. dubna sjedná hypotéku do 85 % zástavní hodnoty s pětiletou a delší fixací, připravila ČSOB bonus ve formě nulových poplatků za zpracování hypotéčního úvěru.

 


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři