web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Česká spořitelna | 1. kvartál 2018 62,3


Předražená banka bez větší perspektivy. Drahý úvěr, špatná komunikace, poplatky za všechno.
Banka, která zaspala dobu a nepochopila, jakým směrem se pohybovat. Neváží si zákazníka ani jeho peněz.
Shit banka, totálně za hovno.
Hrozná a drahá banka!
Strašná banka. Naprosto nepraktická, s čímkoliv tam přijdete, nevyjdou Vám vstříc. Včera jsem tam byl kvůli navýšení limitu účtu u studentského účtu a po skoro jeden a půl hodině jsem odešel naštvaný s tím, že to nejde, kvůli tomu, že to je účet "pouze studentský".
Olga Ortová Šeflová

Česká spořitelna dosáhla v roce 2017 úctyhodného konsolidovaného čistého zisku ve výši necelých 14,6 mld. Kč, zejména díky nárůstu úvěrové emise. ČS postupně navyšovala úrokové sazby hypotečních úvěrů, což se snažila klientům alespoň částečně kompenzovat po dobu jednoho měsíce bezplatným oceněním nemovitosti, poté bezplatným pojištěním zastavované nemovitosti a bezplatným pojištěním domácnosti na jeden rok.  U konsolidace půjček, jejichž celkový objem dosáhne 300 tis. Kč a délka splatnosti 9 let, garantuje atraktivní úrokovou sazbu ve výši 5,9% p. a., při řádném splácení. Přes tyto úspěchy však Česká spořitelna ve vstřícnosti stále výrazně zaostává za svými konkurenty. Je to zřejmě způsobeno velkou fluktuací přepážkových pracovníků, což vede velmi často k tomu, že noví zaměstnanci neznají základní parametry jednotlivých bankovních služeb, ba co víc, ani bankovní produkty vlastní banky. Tato úroveň kvality/nekvality nabízených retailových služeb ČS vzbuzuje na konci druhého desetiletí jednadvacátého století u některých klientů skutečný úžas. REICO Investiční společnost ČS výrazně rozvíjí nemovitostní portfolio ČS nemovitostního fondu novými objemově výraznými akvizicemi.  Žádné výrazné produktové a technologické změny a inovace Česká spořitelna nepřipravila. Nadace ČS podporuje organizace, které přinášejí pro společnost výrazné systémové změny, zejména se věnuje systémovým změnám ve vzdělávání, což je velmi záslužné. V projektu Abeceda peněz se světem byznysu se 17 škol z 12 regionů ČR zúčastnilo přenosu znalostí do praxe (žáci čtvrtých a pátých tříd řídili vlastní podnik a prodávali jeho výrobky).

Zatím žádný problém, ale ani velké výhody
Petr Kučera
Markéta Grušáková
Bankovní poplatky.com

Banka zaměřená na retailové klienty s výhodnou velkého klientského kmene z dřívějších dob. ČS pravidelně přichází s poplatkovými změnami či novými službami. Aktuální kvartál však byl poplatkově spíše klidnější, hodnocení ponecháváme na stejné úrovni, jako minule.

V této části ponecháváme hodnocení na stejné úrovni jako minule.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn, tudíž naše hodnocení nemáme důvod měnit. Aktuálně je rozložen na 36 stranách.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se náklady u standardního klienta proti minulému kvartálu nezměnily a setrvaly ve výši 1.684 Kč ročně, stejně jako u aktivního klienta ve výši 3.827 Kč ročně. Pro aktuální čtvrtletí proto hodnocení neměníme.

Martina Hedvičáková
Peter Michajlov
Nemám zatím zkušenost s jinou bankou, ale jsem až na pár drobností spokojená.
Miroslav Škvára

Tradiční poskytovatel, dražší služby.

Miroslav Zeman
Dali mi hypotéku a úroky ok. Účet u nich mám už skoro 20 let, rodiče mi ho zakládali, spokojenost.

Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři