web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Česká spořitelna | 1. kvartál 2017 63,6


Olga Ortová Šeflová

Ve spolupráci s Evropskou investiční bankou připravila ČS pro domácí středně velké firmy financování v celkovém objemu 100 mil. EUR. Největší a nejstarší nemovitostní podílový fond v ČR, který spravuje investiční společnost REICO, expanduje na Slovensko (nákup Park One Amazonu v Bratislavě), do Polska a Maďarska. České spořitelně se ekonomicky daří, její konsolidovaný zisk vzrostl meziročně o 8 %. Jedinou novinkou pro běžné klienty je služba e-inkaso, jehož zavedení v jednom kroku bude pro klienty podstatně rychlejší a pohodlnější, než tomu bylo dosud. Banka opakovaně oceňuje odvahu pomoci znevýhodněným osobám prostřednictvím Floccus Nadace ČS. Velmi záslužné je to, že banka je opakovaně vyhlášena jako instituce, která se chová velmi přívětivě k handicapovaným klientům (1. místo na českém bankovním trhu – „Handicap friendly“) a dále je také nejekologičtějším bankovním ústavem (1. místo „Zelená banka“)

(+ 2 body)

Markéta Grušáková
Petr Kučera
Martina Hedvičáková
Peter Michajlov
Miroslav Škvára
Miroslav Zeman

Česká spořitelna má vynikající název. Odkazuje se na to, že je Česká, a že v ní můžou široké masy lidí spořit. I služby České spořitelny jsou orientovány na masy klientů, kteří jsou největší hodnotou této velké banky. Postupně se však snaží banka prosazovat i své prémiové produkty, které nabízí movitějším a bohatším klientům. Banka se snaží poskytovat i služby na míru. Tyto služby však stále mají nádech masovosti a efektivity tak, aby je mohlo využívat vždy co nejvíce lidí. Stále však lidé, kteří hledají skutečně individuální a osobní přístup a nové možnosti nesvazované přísně určenými parametry produktů naleznou lepší přístup v bankách jako UniCredit Bank či Raiffeisenbank.

Banka patří mezi tři největší tuzemské banky a je také z hlediska poboček a bankomatů a jejich orientace nejdostupnější. Tato výhoda znamená pro banku jistotu klientů, kteří jsou na pobočkách a bankomatech, které jsou často jediné v malých či středně velkých obcích závislí. Lidé si tak u této banky kupují její velkou dostupnost, šíři poboček, velké množství bankomatů a kompletní rozsah služeb a produktů. I u této banky však postupem času dochází ke zlevňování a přizpůsobování se novým trendům v oblasti bezpoplatkových účtů a dalších služeb.

S čím přišla banka v I. čtvrtletí 2017

Spořitelna byla ve I. Čtvrtletí velmi výrazně aktivní. Oceňujeme zejména inovační aktivity banky. Právě v prvním čtvrtletí přišla banka s několika velmi zajímavými nápady. Uvidíme, jak se tyto nápady osvědčí v praxi. I u této banky můžeme ocenit zvyšující se zisk a naopak snižující se výnosy z poplatků a provizí, což ukazuje na to, že i banka typu České spořitelny snižuje poplatky a zatraktivňuje cenově své služby a jejich ceny běžným klientům. A funguje to. Zisk roste.

Odvahu i finanční stabilitu vyzdvihne Cena Floccus, hlasovat může i veřejnost

Cenu Floccus uděluje Nadace České spořitelny již potřetí, oceňuje tak jednotlivce a organizace, které pomáhají lidem vyloučeným ze společnosti. Ceny Floccus jsou velmi výraznou charitativní aktivitou České spořitelny. Cenu veřejnosti stejně jako zvláštní cenu poroty si odnesla Diakonii ČCE, Středisko ve Valašském Meziříčí. Tato akce probíhá už několikátým rokem a mediální zájem o ní je poměrně vysoký. Jednou věcí je ale mediální zájem a to jak se o akci mluví, druhou věcí je, kolik na tuto činnost reálně banka poskytuje prostředků a jak efektivní tato pomoc je. Určitě je rozdíl, zda nějaká instituce poskytuje na charitativní činnost miliony, nebo stamiliony korun. V každém případě všechny charitativní činnosti bank oceňujeme.

Česká spořitelna – penzijní společnost ukončila výplatu všech klientů zrušeného II. pilíře

Zhruba 95 % klientů, kteří si spořili ve II. pilíři na důchod, sdělilo ČS penzijní společnosti zvolený způsob výplaty svých peněz a peníze již obdrželi. Zbylým účastníkům, kteří zvolený způsob výplaty nesdělili, ČS penzijní společnost odeslala naspořené prostředky, tak jak ukládá zákon, na účet místně příslušného finančního úřadu. Penzijní společnost České spořitelny tak udělala jako jiné penzijní společnosti tečku za zrušenou penzijní reformou vlády Petra Nečase. Prostředky na důchod tak zůstávají v průběžném systému, v penzijním připojištění a investicích či úsporách občanů. Takto bohužel skončí většina reforem, pro které se nenajde kompromis v rámci širokého politického spektra.

Obyvatelé Tábora mohou zaplatit nově za psa či za odpad přes E-fakturu

„Kam jsem dal tu složenku na poplatek ze psů?“ „Už přišla složenka za komunální odpad?“ Starosti, které čas od času řeší mnozí z nás, mohou odpadnout obyvatelům města Tábor, kteří využívají elektronické bankovnictví České spořitelny. Díky službě E-faktura mohou začít klienti České spořitelny nově dostávat do svého internetového bankovnictví SERVIS 24 výzvy k uhrazení místních poplatků za psa či za svoz komunálního odpadu.

Nápad, který u České spořitelny funguje už dlouho – tzv. e-faktura je to co od bank do budoucna očekáváme. Propojení finančních služeb se servisem a pomocí klientům. V tomto případě přímo do internetového bankovnictví zašle dodavatel fakturu, kterou může klient jedním kliknutím zaplatit. Má tak přehled o to co zaplatil, co zaplatit má a nestráví nad placením mnoho minut s rizikem chyby v čísle účtu či částky apod. Tentokrát se systém rozšiřuje i na komunální platby u některých měst.

Česká spořitelna představuje e-Inkaso, rychlejší a pohodlnější verzi klasického inkasa o jednom kroku

 A pozor, máme tu další inovaci České spořitelny. Po velmi úspěšných e-fakturách přichází nové tzv. e-inkaso. Inkaso je běžně využívaná metoda pro opakované platby, kdy si společnost na základě souhlasu s inkasem strhává z účtu klienta předem dohodnuté platby. Sjednat ho ale dá trochu práci. Nejdřív je nutné vyřídit souhlas s inkasem u inkasující společnosti a to samé pak buď osobně, nebo přes internetové bankovnictví v bance. S novým e-Inkasem od České spořitelny však stačí, aby se klient dohodl s inkasující společností, žádný další krok už není potřeba. Služba byla spuštěna na konci ledna tohoto roku. Uvidíme, jak se osvědčí v praxi, a jak ji budou klienti využívat.

Konsolidovaný čistý zisk podpořený jednorázovými vlivy vzrostl o 8,1 % na 15,5 mld. Kč.

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2016 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 15,5 mld. Kč. Čistý zisk za rok 2015 činil 14,3 mld. Kč. Růst se zdá být velmi impozantní, ale to trošku jinak. Do hospodářského výsledku se za celý rok 2016, stejně jako u jiných projevil jednorázový vliv prodeje podílů bank v kartové asociaci VISA. Tím vzrostl zisk bank o několik miliard korun. Nebýt tohoto vlivu, byl by zisk banky výrazně nižší a v podstatě by výrazněji oproti roku 2015 nevzrostl. Jak i banky skutečně stojí, ukážou až výsledky za tento rok 2017.

„Když ve vás někdo věří, dokážete víc": nový marketingový koncept ČS sází na image a příběhy klientů

Na počátku stála myšlenka naučit lidi hospodařit a zajistit jim přístup k prosperitě. Toto poslání, které Česká spořitelna naplňuje již téměř 200 let, se odráží také v současné strategii banky, kterou nyní podpoří nový marketingový koncept.

Jak se mluví o marketingových konceptech, tak vždy zbystříme. Jedná se o způsob jak zaujmout, ale také často i ovlivnit lidi a motivovat je, aby si koupili něco, co by si za normálních okolností nepořídili. Jasně. I to je trh a bankovní trh není o nic jiný. Než plošné reklamy a marketingové akce, dáváme přednost poctivé práci pro klienta, prozkoumání jeho potřeb, a nejlepší reklamou pro banku je spokojený klient, který její služby doporučí dalším. Dobrou reklamou určitě není vymývání mozků, nebo vyvolávání strachu, nebo naopak nadšení, jako je tomu u některých reklam na půjčky.

ČS nemovitostní fond slaví 10 let, plánuje expanzi do Polska a Maďarska

ČS nemovitostní fond, který spravuje investiční společnost REICO České spořitelny, slaví v březnu desáté výročí svého založení. Za tu dobu investovali klienti do největšího a nejstaršího podílového nemovitostního fondu na českém trhu již 13,7 mld. Kč. Do budoucna fond analyzuje možnost rozšířit své akviziční aktivity na polský a maďarský trh. Ta Spořka se ale rozmáhá. Její nemovitostní fond bude expandovat do Polska a Maďarska. Skvělá zpráva. Kéž by ze zahraničí plynuly i k nám miliardy korun na dividendách, aby se tak alespoň z malinkaté části kompenzoval odliv prostředků z tuzemské ekonomiky, který jen za loňský rok činil 289 miliard korun a více než čtvrtinou k tomu přispěly odlivy zisků z bankovního sektoru.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři