web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Česká spořitelna | 3. kvartál 2016 60


Bankovní poplatky.com

Banka zaměřená na retailové klienty s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene z dřívějších dob. ČS pravidelně přichází s poplatkovými změnami či novými službami. Aktuálně nedošlo k významným strukturálním změnám a tak hodnocení necháváme ve stejné výši.

Banka byla v aktuálním kvartále celkem aktivní. Změn jsme zaznamenali několik. V sazebníku přibyla nová položka - platba kartou - hazardní hry, sázky, loterie za 20 Kč. Banka zatím tento poplatek klientům neúčtuje (v sazebníku najdeme poznámku: „cena se neuplatňuje od 1. 7. do 31. 12. 2016“). Banka zdražila výběr hotovosti kreditní kartou z vlastního bankomatu z 39 Kč na 50 Kč a z bankomatu jiné banky či cash advance z 49 Kč na 80 Kč a pak také výpis z účtu v papírové podobě z 25 Kč na 30 Kč. Naopak zlevnila potvrzení o složení prostředků na účtu nebo o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta z 500 Kč + DPH na 250 Kč + DPH. Vzhledem k pohybům oběma směry, ponecháváme hodnocení v této části beze změny.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn, tudíž naše hodnocení nemáme důvod měnit.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS u standardního klienta mírně zdražilo na 2.389 Kč (minule 2.361 Kč) ročně, stejně jako u aktivního klienta na 4.580 Kč (minule 4.393 Kč) ročně. Pro aktuální čtvrtletí necháváme naše bodování z minula beze změn.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři