web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Česká spořitelna | 4. kvartál 2015 NAN


Bankovní poplatky.com

Banka zaměřená na retailové klienty s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene z dřívějších dob. ČS pravidelně přichází s poplatkovými změnami či novými službami. V posledním kvartálu byl relativní klid.

Po minulých významných poplatkových, respektive produktových změnách, se situace uklidnila. Došlo k pár změnám. Banka od 1. října změnila výši bonifikace za spojení programu „Za důvěru“ a Osobního účtu České spořitelny II. Nově je výše bonifikace závislá na zvoleném telefonním tarifu. Bonifikace 200 Kč platí pro tarif s cenou 749 Kč a bonifikace 90 Kč je navázána na tarif s cenou 349 Kč.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn, tudíž naše hodnocení nemáme důvod měnit.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS ani u standardního klienta - 2.361 Kč ročně, ani u aktivního - 4.393 Kč ročně vůbec nezměnilo. Proto pro aktuální čtvrtletí necháváme naše bodování z minula beze změn.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři