web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Česká spořitelna | 2. kvartál 2015 67,3


Olga Ortová Šeflová

Česká spořitelna stále zdokonaluje mobilní aplikace pro další systémy a přichází s novými funkcionalitami. Jinak s žádnými dalšími novinkami v oblasti parametrů a obchodních podmínek či produktů banka nepřišla, rovněž tak v dalších modelech obsluhy. Z hlediska úrokové a poplatkové politiky i úrovně poradenství stále nelze tuto banku hodnotit jako klientsky přívětivou.

Bankovní poplatky.com

Banka zaměřená na retailové klienty s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene z dřívějších dob. ČS pravidelně přichází s poplatkovými změnami či novými službami. V poslední době však mění i celou strukturu své retailové nabídky. Osobní účet České spořitelny II je zdarma (nový program se jmenuje „Za důvěru“) pokud přijde na účet platba minimálně 7 000 Kč měsíčně.

Po minulých významných poplatkových, respektive produktových změnách, pokračuje Česká spořitelna v nastaveném trendu. Vzhledem k tomu, že nedošlo k výraznějším změnám, ponecháváme hodnocení banky v této části na stejné výši.

Banka změnila podobu sazebníku v předminulém kvartále s novým balíčkovým účtem, což jsme kvitovali zvýšením hodnocení banky v této části. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným změnám a tak není důvod měnit naše hodnocení v této části.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS ani u standardního klienta - 2.361 Kč ročně, ani u aktivního - 4.393 Kč ročně vůbec nezměnilo. Proto pro aktuální čtvrtletí necháváme naše bodování z minula beze změn.

Martina Hedvičáková

ČS spustila novou mobilní aplikaci MŮJ STAV!, která zobrazí okamžitou informaci o stavu všech účtů retailového klienta.

Investiční centrum je nabízeno nově i pro Androidy.

ČS se snaží vyhovět klientům se zájmem o nové technologie a hlavně šetřit čas a peníze. AXA penzijní společnost je novým výstavcem e-dokumentů, nabízí možnost doručování elektronických faktur a dokumentů.

Markéta Grušáková

Česká spořitelna ve druhém čtvrtletí roku 2015 nepřišla s žádnou převratnou novinkou. Stále však drží na poměrně nízké úrovni úrokové míry u hypoték. Díky tomu si i ostatní bankovní domy drží hypotéky na minimální výši. Otázkou tedy je, kdy přistoupí k navýšení.

Miroslav Škvára
Bedřich Danda
Miroslav Zeman

Česká spořitelna má vynikající název. Odkazuje se na to, že je Česká, a že v ní můžou široké masy lidí spořit. I služby České spořitelny jsou orientovány na masy klientů, kteří jsou největší hodnotou této velké banky. Postupně se však snaží banka prosazovat i své prémiové produkty, které nabízí movitějším a bohatším klientům. Banka se snaží poskytovat i služby na míru. Tyto služby však stále mají nádech masovosti a efektivity tak, aby je mohlo využívat vždy co nejvíce lidí. Stále však lidé, kteří hledají skutečně individuální a osobní přístup a nové možnosti nesvazované přísně určenými parametry produktů naleznou lepší přístup v bankách jako UniCredit Bank či Raiffeisenbank.

Banka patří mezi tři největší tuzemské banky a je také z hlediska poboček a bankomatů a jejich orientace nejdostupnější. Tato výhoda znamená pro banku jistotu klientů, kteří jsou na pobočkách a bankomatech, které jsou často jediné v malých či středně velkých obcích závislí.

A co nového banka přinesla ve druhém čtvrtletí 2015:

Česká spořitelna započala první čtvrtletí oznámením charitativní akce na podporu lidí a studentů se zrakovým postižením v rámci Domovu Palata. Smyslem akce je příspěvek na činnost Domovu, který realizují klienti ČS každou platbou platební kartou. Na potřeby Domova tak má být určeno více než jeden milion korun.

Čím zaujala Česká spořitelna ve třetím čtvrtletí 2015 nejvíce je kampaň dva roky prázdnin. Pokud si klient v tomto čtvrtletí založil u České spořitelny účet, získal tzv. bonus bezplatných výběrů z bankomatů České spořitelny, a neomezeného počtu bezplatných platebních příkazů v rámci ČR. Jednalo se zjevně o kampaň, která měla konkurovat nízkonákladovým bankám a přitáhnout bance nové klienty. Česká spořitelna má totiž jasný cíl. Dosáhnout toho, že jí klienti přestanou alespoň ubývat a udrží si svůj současný počet klientů. Pro nové klienty ČS tak tato nabídka znamená minimálně po dobu dvou let poměrně velkou úsporu poplatků.

S vylepšením přišla Česká spořitelna i na poli internetového bankovnictví, které vylepšila o možnost zkontrolovat si přehledně a rychle zůstatky účtů vedených u ČS a další transakce. Hlavní bezpečnostní výhodou má být to, že se dá v rámci služby MŮJ STAV do účtů pouze nahlížet. Nelze v ní činit žádné transakce.

V rámci hodnocení jen zmíním, nikoliv hodnotím různé motivační akce, se kterými přišla ČS v druhém čtvrtletí. Je jich poměrně mnoho avšak tyto akce nepovažujeme jako vstřícnou politiku vůči klientům. Jejich smysl je hlavně marketingový.

Pozitivně ale můžeme hodnotit fakt, že se Česká spořitelna stala partnerem České hospodářské komory, což jí umožní získávat velmi kvalitní informace o potřebách a prioritách podnikatelů. Pro Českou spořitelnu to znamená velmi dobrý informační základ pro přizpůsobování svých produktů a služeb pro podnikatele.

Dobrou zprávou pro Českou spořitelnu a její klienty bylo vyhodnocení v anketě Mobilní aplikace roku 2015, kde ČS obsadila se svou aplikací Servis 24 první místo. 

Otakar Schlossberger

Hospodářský výsledek za rok 2014 byl dobrý. Nicméně  banka staví na stálé klientele, který je starší spotřebitel, pro kterou je však banka drahá. Reklama na produkty banky není agresivní a je výraznější (animovaná reklama rodiny stále pokračuje). Platí, že při realizaci platebního styku není schopna i nadále zpracovat platbu v rámci zemí EHP podle zákona a zaměňuje přeshraniční platbu s platbou zahraniční (ověřeno studenty v praxi). „Nutí“ klienty platit jen v EUR do zemí EHP.

Banka byla zařazena mezi tzv. systémově významné banky v rámci ČR, což může ve své podstatě znamenat to, že může dále produkty „zdražovat“, aby si zajistila prostředky na příslušnou tvorbu povinných rezerv, na druhou stranu to může přesvědčit další potencionální klienty o tom, že banka v případě problémů „nepadne“ a bude ji pomoženo.

Internetové stránky působí  relativně moderně a současně. Cekem dobře se v nich lze zorientovat.

Hodnocená banka je velmi silně provázána na společenskou angažovanost, podporu potřebným a je známa svou podporou kultury, ale i sportu. Tato banka v rámci českých podmínek snad už nemůže mít více společenských aktivit. 

vyjde ve všem vstříc

Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři