web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Česká spořitelna | 2. kvartál 2013 57,5


Bankovní poplatky.com

Banka zaměřená na retailové klienty s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene z dřívějších dob. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje či nevyžaduje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. ČS pravidelně přichází s poplatkovými změnami či novými službami. V tomto kvartále to byla například možnost volby bankovek u bankomatů. Nicméně základní struktura poplatků se ani v aktuálním čtvrtletí nezměnila a tak hodnocení v této části ponecháváme.

Poplatkové změny si banka připravila pro I. čtvrtletí, kdy došlo k několika změnám a to od 1. 1. 2013 a od 1. 3. 2013. V aktuálním kvartále to bylo mnohem klidnější. ČS například zavedla jednorázový poplatek 3 000 Kč pro Hypotéku Komplet, která je volitelnou službou k Hypotéce ČS. A jako každý rok, i letos banka nabídla pro majitele a disponenty všech typů sporožirových účtů, prodej cizí měny v období od 1. 6. 2013 do konce září zdarma (v případě výběru cizí měny přímo z účtu). Vzhledem k vysokému hodnocení v této části a relativně drobným změnám, nebudeme toto čtvrtletí hodnocení v této části měnit.

Podoba sazebníku se v aktuálním čtvrtletí nezměnila, takže i nadále zůstává hodnocení totožné. Sazebník je sice snadno dohledatelný na webu ČS, na druhé straně příliš přehledný a uživatelsky vstřícný není – překlikávání ze souboru na soubor, řada důležitých informací pod tabulkami. Výsledkem této podoby pak je, že každá část sazebníku (např. vkladové produkty, platební styk, přímé bankovnictví, kartové služby) se může měnit v různé době a sazebník jako celek tak působí nesourodě a nepřehledně. Sazebník je sice k dispozici i v pdf formátu v jednom souboru, ale i ten je nepřehledný, takže i relativně standardních 10 stran působí neskutečně rozsáhle.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS vůbec nezměnilo a tak standardní klient zaplatí i nadále 2.145 Kč ročně a aktivní klient pak 5.038 Kč ročně. Hodnocení ponecháváme beze změny.

Všechny bankomaty ČS umožní lidem volbu hodnoty bankovek, 11. 4. 2013

 

Česká spořitelna postupně nabídne klientům ve všech svých výběrových a duálních bankomatech možnost zvolit si při výběru hotovosti nominální hodnotu vybíraných bankovek. Nově se v nich také objeví pětisetkoruna. Doplní tak bankovky v nominální hodnotě 200, 1 000 a 2 000 Kč, které bankomaty České spořitelny nabízely klientům doposud. Výběr složení hotovosti je samozřejmě zdarma.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři