web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Česká spořitelna | 3. kvartál 2012 57,5


Bankovní poplatky.com

 

Banka zaměřená na retailové klienty s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene z dřívějších dob. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje či nevyžaduje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. Struktura poplatků se v aktuálním čtvrtletí nezměnila a tak hodnocení v této části ponecháváme.

Ve III. čtvrtletí přišla banka se dvěma poplatkovými změnami – zrušení poplatku za cash back (od 1. 9. 2012, dříve 6 Kč) a s možností do konce letošního roku zdarma změnit PIN nebo limity u platební karty. Obě změny jsou sice sympatické, nicméně hodnocení v této části, po minulém zvýšení neměníme. Zaprvé proto, že jsme hodnocení v této části zvyšovali ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích. Zadruhé, protože zrušení poplatku za službu cash back není, v kontextu celého bankovního trhu, nic převratného, protože ČS byla jedinou bankou, která tento poplatek ještě účtovala.

Podoba sazebníku se v aktuálním čtvrtletí nezměnila, takže i nadále zůstává hodnocení totožné. Sazebník je sice snadno dohledatelný na webu ČS, na druhé straně příliš přehledný a uživatelsky vstřícný není – překlikávání ze souboru na soubor, řada důležitých informací pod tabulkami, nemožnost snadného dohledání poplatků v jednom dokumentu. Výsledkem této podoby pak je, že každá část sazebníku (např. vkladové produkty, platební styk, přímé bankovnictví, kartové služby) se může měnit v různé době a sazebník jako celek tak působí nesourodě. Sympaticky naopak působí snadná dohledatelnost historických sazebníků.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS vůbec nezměnilo a tak standardní klient zaplatí i nadále 2.145 Kč ročně a aktivní klient pak 5.038 Kč ročně. Hodnocení zatím ponecháváme beze změny.

Česká spořitelna snížila sazby u hypoték. Nejnižší pevná úroková sazba začínala na 3,04 %, 28. 6. 2012

Díky příznivé ceně zdrojů na mezibankovním trhu snížila Česká spořitelna od 1. července 2012 úrokové sazby u hypoték o 0,15 %. Snížení se týkalo jednoletých až pětiletých fixací a nejnižší pevná úroková sazba u hypoték tak začínala na 3,04 %. Proměnná úroková sazba pak začínala dokonce na 2,49 %.

Česká spořitelna zrušila od 1. září poplatek za službu Cash Back

Všichni klienti České spořitelny mohou od 1. září 2012 využívat službu Cash Back zdarma. Česká spořitelna tak ruší dosavadní poplatek ve výši 6 Kč.

Klienti České spořitelny si mohou do konce roku zdarma změnit PIN i limity ke své platební kartě, 1. 9. 2012

Všichni klienti České spořitelny si od 1. září do konce roku 2012 mohou zdarma změnit transakční limity ke své platební kartě. Zdarma si tak mohou změnit limit pro výběry hotovosti z bankomatů, pro platby u obchodníků i pro platby přes internet. Klienti si také mohou do konce roku prostřednictvím kteréhokoliv bankomatu České spořitelny zdarma změnit PIN ke své kartě. 


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři