web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Česká spořitelna | 4. kvartál 2011 55


Bankovní poplatky.com

Banka typicky zaměřená na retailového klienta s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje či nevyžaduje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. Struktura poplatků se u banky nemění, nicméně ČS v každém čtvrtletí nabízí klientům nějaké poplatkové úlevy. Minule to byly roční poplatkové prázdniny pro nově příchozí klienty. V aktuálním čtvrtletí pak možnost změny PINu u bankomatu zdarma. Hodnocení zatím ponecháváme beze změny.
Ve IV. čtvrtletí nedošlo k významným změnám v sazebníku banky. K větším změnám došlo naposledy v září 2011. Aktuálně banka přišla s možností změnit si PIN v bankomatech ČS do konce roku zdarma (podle sazebníku do 15.1.2012, jinak je cena 6 Kč). Dále byla banka aktivní v nabídce hypotečních úvěrů, kde dvakrát došlo ke snížení úrokové sazby a ČS také nabídla možnost si zvolit proměnnou úrokovou sazbu. ČS dále rozšířila využití e-faktur pro placení přes internet. V této části jsme hodnocení zvyšovali minule, pro aktuální čtvrtleté jej ponecháváme beze změn.
Podoba sazebníku se v aktuálním čtvrtletí nezměnila, takže i nadále zůstává hodnocení totožné. Sazebník je sice snadno dohledatelný na webu ČS, na druhé straně příliš přehledný a uživatelsky vstřícný není – překlikávání ze souboru na soubor, řada důležitých informací pod tabulkami, nemožnost snadného dohledání poplatků v jednom dokumentu. Výsledkem toho pak je, že každá část sazebníku (např. vkladové produkty, platební styk, přímé bankovnictví, kartové služby) se mění v různé době a sazebník jako celek tak působí nesourodě. Sympaticky naopak působí snadná možnost porovnání s historickými sazebníky a to po každé změně ve zvláštním souboru.
Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS ani u standardního (2 170 Kč ročně), ani u aktivního klienta (5 075 Kč) nezměnilo. Nicméně v průběhu posledního roku došlo k postupnému zlepšení a hodnocení proto v této části vracíme po 12 měsících zpět na 4,5 bodu.
 


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři