web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Česká spořitelna | 3. kvartál 2011 53,8


Bankovní poplatky.com

Banka typicky zaměřená na retailového klienta s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje či nevyžaduje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. Banka zareagovala na příchod nových bank tím, že nabídla roční poplatkové prázdniny pro nově příchozí klienty.

Česká spořitelna od září změnila mírně sazebník. V případě výměny bankovek a mincí přistupuje na změny, které vyplývají z nového zákona o oběhu bankovek a mincí. Bezplatně tak bude možné vyměňovat 100 bankovek a mincí jednotlivé hodnoty či vkládat na účet maximálně 100 kusů mincí. Doposud byla hranice pro bezplatnou výměnu či vklad na úrovni 50 kusů. Při překročení nové hranice bude účtován poplatek ve stávající výši 2%, minimálně 125 Kč. ČS také zrušila poplatek za vklad hotovosti, klienti banky budou moci rovněž bezplatně uhradit v hotovosti dluhy z kreditních karet a spotřebitelských úvěrů. ČS jinak přišla s ojedinělou nabídku, kterou zřejmě reagovala na příchod nových bank – od 5.9.2011 spustila pilotní provoz online založení Osobního účtu. Kdo si tento účet přes internet založí, dostane na rok zdarma vedení účtu, měsíční elektronický výpis, mezinárodní platební kartu, výběry ze všech bankomatů ČS a přístup k účtu prostřednictvím internetového, telefonního a GSM bankovnictví SERVIS 24. Vzhledem k aktivitě v tomto čtvrtletí a velmi zajímavé nabídce ročních poplatkových prázdnin zvyšujeme o 0,5 bodu hodnocení banky v této části.

Podoba sazebníku se v aktuálním čtvrtletí nezměnila. Ten byl výrazně upraven při příležitosti poplatkových změn přesně před rokem (k 1.9.2010), takže i ve 3. čtvrtletí zůstává hodnocení totožné. Sazebník je sice snadno dohledatelný na webu ČS, na druhé straně příliš přehledný a uživatelsky vstřícný není – překlikávání ze souboru na soubor, řada důležitých informací pod tabulkami, nemožnost snadného dohledání poplatků v jednom dokumentu. Výsledkem toho pak je, že každá část sazebníku (např. vkladové produkty, platební styk, přímé bankovnictví, kartové služby) se mění v různé době a sazebník jako celek tak působí nesourodě. Sympaticky naopak působí snadná možnost porovnání s historickými sazebníky a to po každé změně ve zvláštním souboru.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS u standardního klienta nezměnilo (2170 Kč ročně). Zato u aktivního klienta ČS došlo ke znatelnému mezičtvrtletnímu snížení o 28% (z 7122 Kč na 5075 Kč). Podle údajů Reportu bylo důvodem snížení průměrné částky ročních poplatků neposkytování Exclusive konta. Pokud se pokles nákladů potvrdí i v dalších čtvrtletích, zvýšíme hodnocení banky v této části.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři