web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Česká spořitelna | 2. kvartál 2011 68,1


Bedřich Danda

Česká spořitelna i nadále zůstává pro podnikatele, živnostníky, ale i všechny ostatní klienty nejdostupnější bankou, u které najdou vše co potřebují. Neexistuje v podstatě produkt, či situace na který by banka neposkytovala nějakou službu nebo řešení. V tomto duchu se oproti prvnímu čtvrtletí nic podstatného nezměnilo.

Jan Brázda

Česká spořitelna si nadále udržuje prvenství v oblasti sazeb z hypotečních úvěrů a dle mých zkušeností je možné inzerovaných podmínek jako běžný klient dosáhnout.

V oblasti orientace na exkluzivní klientelu u produktu Premier, stále platí moje pozitivní hodnocení v případě podmínek zřízení účtu. Nicméně jako negativní hodnotím podmínku minimálního obratu na kartách vydaných k účtu, která je dle mého soudu nesmyslně vysoká a nikde na světě produkt Premier (u HSBC) nedoprovází.

Česká spořitelna nasadila v průběhu května novou vylepšenou verzi internetového bankovnictví, která přinesla klientům několik nových funkčností. Systém bohužel po jeho uvedení zkolaboval, neboť nezvládl nápor všech uživatelů. 

Z hlediska vstřícnosti vůči svým klientům banka nic dalšího v tomto období nepředstavila.

Martina Hedvičáková

Po rozsáhlých změnách v září 2010, kdy sazebník ČS prodělal rozsáhlé změny, nedošlo ani ve druhém čtvrtletí k k podstatným změnám.

Od 1.4.2011 mohou klienti ČS přes bankomaty a platbomaty platit rychleji faktury Skupiny ČEZ Prodej

Nová Hypotéka České spořitelny nabízí klientům vedle úrokového zvýhodnění i variabilní splácení, tedy možnost přerušení splácení a odkladu či změny splátek.

Česká spořitelna získala ocenění „Společnost přátelská rodině“. V Grantovém programu ČS zaměstnanci rozdělili 300 tisíc Kč mezi 10 neziskových organizací.

Internetové bankovnictví České spořitelny je stabilizované, banka nadále intenzivně pracuje na zajištění jeho plné funkčnosti pro všechny klienty.

Dětský program České spořitelny přináší od 1. června 2011 komplexní finanční řešení na míru s ohledem na momentální situaci klienta a budoucí potřeby jeho dítěte.

Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč

Eva Poláchová

Změna názvu Ideální hypotéky na Hypotéku ČS – návrat k jednoduchému označení, které ve svém názvu nese jméno společnosti. Možná už nešlo nic jiného vymyslet. Nakonec superlativů a dokonalostí v názvech hypoték už bylo dost. Alespoň dobře víme, od které banky máme úvěr. Pozitivní je určitě zejména rozšíření úrokového zvýhodnění také na fixace na 3 a 4 roky. Dříve jen pro fixace na 5 let. K hypotéce klienti mají vedení účtu na období první fixace zdarma. Dříve to byla jen sleva za vedení účtu. Takže určitě vylepšení.  Možnost změny a odkladu splátek už tu byla.

 

Česká spořitelna je zaměřena na mladé klienty. Například jejich Portál pro mladé přináší základní informace o fungování bank a jejich významu v praktickém životě. ČS tak přispívá k finančnímu vzdělávání veřejnosti. Zajímavou novinkou je jistě  účet Absolvent pro mladé od 18 do 30 let, kteří již ukončili školu. Je to účet zdarma na dva roky se šesti základními službami. Snaha udržet studenty v bance i po dokončení studia, kdy konečně nabíhá potenciál výnosů z této klientely.

 

Zaujala mě informace o možnosti načtení údajů z čárkového kódu složenky u bankomatů a platbomatů při placení složenek firmy ČEZ. Zrychluje se tím zadání příkazu, odstraňuje možnost chyby, placení je rychlé a pohodlnější i pro ty, co nevyužívají internetové bankovnictví. Pro mě zajímavá novinka.

František Pavelka

Česká spořitelna pokračuje ve své pobočkové strategii ve smyslu jejich modernizace a dalšího rozšiřování. Což lze hodnotit pozitivně z hlediska hodnocení vstřícnosti. Zdá se však, že její pozornost se zaměřuje spíše na výkony členů skupiny, než na modernizaci a zvyšování vstřícnosti fingování samotné banky. Hodnocení neměním.

Miroslav Zeman

Česká spořitelna zahájila rok opět pobočkovou expanzí. Ve druhém čtvrtletí banka oznámila, že za první pololetí roku otevřela čtyři nové pobočky, dvě pobočky přemístila do atraktivnějších míst a pět poboček bylo kompletně zrekonstruováno. Za rok 2011 investuje Česká spořitelna do rozvoje pobočkové sítě 1 miliardu korun. Banka s velmi hustou pobočkovou sítí tak dále posiluje svoji pozici ve své dostupnosti, což je třeba hodnotit pozitivně.

Skutečně nebývalou aktivitu věnovala Česká spořitelna charitativní činnosti. Spořitelna tak vykázala nejvyšší počet charitativních programů, které přímo organizovala, nebo na kterých se podílela. Česká spořitelna tak věnovala 1,8 mi. Kč na pomoc dětem ohroženým drogami a kriminalitou, Zaměstnanci České spořitelny přispěli více než 52 tis. Kč pražskému kojeneckému ústavu, navíc je spořitelna i pro tento rok generálním partnerem festivalu Pražské jaro.

Česká spořitelna získala ocenění „Společnost přátelská rodině“. Ocenění pozitivně zhodnotilo přístup banky jako zaměstnavatele ke svým zaměstnancům s dětmi.

Česká spořitelna podpoří tuzemské podniky prostřednictvím 150 mil. EUR od Evropské investiční banky. Banka se tak organizačně podílí na podpoře českých podniků a ekonomiky.

Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč. Banka tak potvrzuje svou stabilitu a úspěšné hospodaření.

 

Banka také přišla ve II. čtvrtletí s programem pro děti. Dětský program České spořitelny přinesl od 1. června 2011 komplexní finanční řešení na míru s ohledem na momentální situaci klienta a budoucí potřeby jeho dítěte. Jedná se zajímavý nápad podporující rodiny s dětmi.

 

Celkově lze kroky České spořitelny hodnotit převážně pozitivně. Nicméně aktivity České spořitelny se oproti prvnímu čtvrtletí poměrně výrazně snížila. Nejpozitivněji hodnoceným opatřením je další rozšiřování a zkvalitňování pobočkové sítě a velký rozsah charitativní činnosti banky, stejně jako rozběh programu pro rodiny s dětmi.

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

- ve druhém čtvrtletí tohoto roku došlo k úpravě poplatku u platebního příkazu podaného přes přepážku, sběrný box a poštu

 - vzrostl poplatek u  Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr

 - v souvislosti se zavedením nových produktů byly do Sazebníku poplatků přidány nové položky

 - k účtům pro komerční klientelu byl přidán další způsob předávání výpisů

Oblast úrokových sazeb:

- došlo k poklesu  sazby u Osobních účtů České spořitelny se Spořícím plánem

 - došlo k úpravě sazby u nepovoleného debetního zůstatku

- byly upraveny sazby u hypotečního úvěru – došlo ke snížení sazeb, což je klienty pozitivně vnímaná zprávy

Inovace  a novinky:

- nový  Osobní účet Absolvent, který je určen pro všechny mezi 18 a 30 lety, kteří ukončili školu

 - nový Dětský vkladový účet, který je součástí Dětského programu České spořitelny a je vhodný ke spoření jednorázových i pravidelných částek

Marketingové aktivity, komunikace:

- klienti byli prostřednictvím zpráv v internetovém bankovnictví informováni o možnosti sjednat si prostřednictvím internetového bankovnictví cestovní pojištění k Osobnímu účtu

 - reklamní kampaň na produkty banky

Dalibor Z. Chvátal

Česká spořitelna v květnu inovovala internetové bankovnictví, změny se projevily hlavně v přehlednějším ovládání. Spořce se však nepovedla implementace a téměř 14 dnů byly velké potíže s přihlášením do Servisu 24. Porodní bolesti automaticky kompenzovala odečtením poplatku za tuto službu a to i u klientů, kteří ji mají v ceně balíčku, tj. vůbec tento poplatek neplatí. Před prázdninami potěšilo odpuštění poplatku za vybrané směnárenské operace, mnoho klientů banky tak ušetřilo při výměně peněz na zahraniční dovolenou. Není co vytknout.

Jan Klička

V době, kdy se horlivě diskutuje o podobě velké penzijní reformy, připsal
 Penzijní fond ČS svým klientům příjemný bonus za rok 2010, a to ve výši 2,34 %.
 To před startem ostré fáze důchodové reformy můžeme považovat za "příjemný počinek". Pokud se ČS rozhodne vrhnout do nového penzijního systému, nějaké
klienty si loňským zhodnocením určitě získá. A protože tu máme léto a s ním i hudební festivaly, velký palec nahoru si ČS zaslouží za projekt mobilních bankomatů, které se na festivalech objevují. Letos jsou nainstalovány přímo v dodávkových autech, čili jsou naprosto mobilní. Tomu říkám retail, jak má být.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři