web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Česká spořitelna | 1. kvartál 2011 NAN


Otakar Schlossberger

Co ještě napsat o této velké bance. Banka patří mezi největší peněžní ústavy v ČR, proto poskytuje snad nejširší nabídku finančních produktů . Občas se objeví i nový nebo inovovaný produkt, jako např. v oblasti hypotéčních úvěrů nebo možnost placení platebními kartami.

 

Základní internetové stránky doznaly už při minulém hodnocení změny, a to změny k lepšímu.Velmi dobře se v nich nyní orientuji a předpokládám, že to ocení i běžná klientela. Banka uvádí vše, co je nutné nebo možné zveřejnit a zprostředkovat. Uvádí průběžné zprávy o hospodaření banky, zabývá se sponzoringem a pomoci potřebným. Všechny informace lze opět nelézt na internetových stránkách. To, že banka přehledným způsobem uvádí produkty, ceny za služby a další údaje nutné pro jejich poskytování, je samozřejmé. Proto ponechávám hodnocení na stejné, tj. dosti vysoké výši.

 

Banka se dlouhodobě věnuje sponzoringu celé řády významných kulturních akcí a podpory sociální povahy. Může si to dovolit, neboť má stále velmi výrazné pozitivní hospodářský výsledek. Osobně oceňuji prodloužení smlouvy při sponzoringu tak prestižní kulturně-společenské aktivity jakým je Pražské jaro. Banka je dále podporovatelem také sportu a vědy a výzkumu.

 

Reklamy v médiích v tomto čtvrtletí jsem si až tak nevšiml. Je to možná tím, že  banka je v reklamě neagresivní. Jen velmi příjemný TV spot ve vazbě na důchodový věk.. Banku hodnotím jako velmi vstřícnou a přátelskou. Určitě má své „mouchy“ jako každý takto velký subjekt, ale podle mého názoru si banka vylepšila image nejen díky restrukturalizaci svých internetových stránek, ale také dalšími výše uvedenými aktivitami.

...

Martina Hedvičáková

Po rozsáhlých změnách v září 2010, kdy sazebník ČS prodělal rozsáhlé změny, nedošlo v prvním čtvrtletí k k podstatným změnám.

Nejzásadnější změny se odehrály u hypotečních úvěrů, kdy ČS reagovala na potřeby trhu. Zájem o financování bydlení opět roste: počet nových hypoték ČS narostl v roce 2010 o 13 %. ČS jako reakci umožnila Mimořádné splátky k Ideální hypotéce zdarma. Tato nabídka platí pro klienti, kteří od 1. ledna do 28. února 2011 podají žádost o Ideální hypotéku České spořitelny včetně kompletních podkladů. Dále Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) snižuje úrokové sazby překlenovacích úvěrů až o 0,4 % p. a. Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) také rozšířila službu zasílání SMS k úvěrovým účtům. Nově je zasílá nejen na telefonní čísla všech mobilních operátorů, ale také jako hlasovou zprávu na pevné linky. Zasílání SMS je součástí správy a vedení účtu a pro klienty je zdarma.

ČS vydává novou emisi hypotečních zástavních listů v objemu 1 mld. Kč. Hypoteční zástavní listy jsou vydány ve formě sběrného dluhopisu. Ten je, podobně jako podílový fond, společným majetkem vlastníků jeho podílů.

Negativní zprávou pro klienty ČS je, že se opět potýká s podvodným jednáním. Zaprvé skimmovací zařízení na čtečkách u dveří do samoobslužných zón a za druhé podvodné e-maily, které se snaží z lidí vylákat citlivé údaje.

Naopak pozitivní pro klienty ČS je, že Česká spořitelna spustí na podzim 2011 ve spolupráci s karetní asociací VISA Europe novinku v placení kartou: bezkontaktní platební technologii. Dále Česká spořitelna loni otevřela sedm nových poboček, zprovoznila 58 bankomatů a 34 platbomatů a rozšířila otevírací dobu. Navíc majitelé chytrých telefonů, tzv. smartphonů, si mohou do svých telefonů stáhnout aplikaci Erste Group, díky které jednoduše najdou nejbližší pobočku či bankomat České spořitelny, přečtou si investiční doporučení pro akciové trhy, zajímavé prognózy anebo aktuality či novinky z banky.

Další dobrá zpráva pro klienty ČS je získání ocenění Euromoney Private Banking 2011 a ČS se tak stala nejlepší bankou poskytující privátní bankovnictví v České republice. Ocenění každoročně uděluje magazín Euromoney, odborný měsíčník specializující se na bankovní a kapitálové trhy.

Provozní zisk České spořitelny za rok 2010 vzrostl o 1,4 % na 26,74 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se snížil o 4,5 % na 12,05 mld. Kč.

Platebními kartami České spořitelny provedli v roce 2010 klienti 95,9 mil. transakcí u obchodníků v celkovém objemu 82,4 mld. Kč. Jedná se o téměř 14% nárůst počtu transakcí a téměř 10% nárůst v objemu transakcí v porovnání s rokem 2009.

Zaměstnanci a ČS se aktivně věnují charitativní činnosti.

Bedřich Danda

I pro podnikatele může příjemná možnost mimořádných splátek hypotéky u České spořitelny u tzv. Ideální hypotéky České spořitelny. Zvlášť u živnostníků, kteří nemají plynulý příjem, ale nárazové příjmy může být tato možnost velmi užitečná a úsporná. Škoda jen, že tato možnost je časově omezená.

Rozhodně potěšující je také další rozšiřování počtu poboček a automatů České spořitelny. Zejména pro podnikatele pracující s hotovostí je dostupnost pobočky velmi důležitá. Na druhou stranu je nutné kritizovat přetrvávající poplatky za vklad hotovosti na přepážce.

Pozitivně lze také hodnotit snížení úroků u překlenovacích úvěrů o 0,4 procenta. Nejedná se sice o snížení dramatické, nicméně při vyšších úvěrech může ušetřit stovky i tisíce korun měsíčně.

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

- v prvním čtvrtletí tohoto roku bylo zaznamenáno přibližně 20 změn. Došlo k úpravě poplatků u úvěrů (spotřebitelských i hypotečních), bylo pozastaveno vydávání několika typů platebních karet.

Oblast úrokových sazeb:

- došlo k poklesu  sazby u hypotečního úvěru pro 5 – letý fix

- poklesly sazby u účtu úschov u advokáta

Inovace  a novinky:

- u Chytré karty ČS a Chytré karty ČS Plus přidány úrokové sazby při čerpání částky formou služby Převod karty k nám a při čerpání částky formou služby Splátkový program

Marketingové aktivity, komunikace:

- Česká spořitelna připravuje na podzim tohoto roku novinku v placení kartou – bezkontaktní platební technologii

- prostřednictvím bankovních výpisů byl klientům nabízen hypoteční úvěr

- banka dlouhodobě provádí marketingovou podporu svých produktů prostřednictvím všech médií

Miroslav Zeman

První čtvrtletí roku 2011 zahájila Česká spořitelna pro ní typickou vysokou aktivitou. V jakém směru se aktivita České spořitelny projevila a jak byla vstřícná ke klientům banky se dozvíme v následujících řádcích.

Předně banka využívala rostoucího zájmu o hypoteční úvěry. Česká spořitelna tak již zaznamenala silnou aktivitu konkurenční bank v tomto lukrativním segmentu a musela opět zareagovat novými opatřeními.

Pro klienty, kteří si od 1. Ledna do 28. Února sjednali u banky tzv. Ideální hypotéku, připravila banka akci mimořádných splátek zdarma. Se službou Mimořádné splátky může klient k poslednímu dni kteréhokoli měsíce zaplatit mimořádnou splátku úvěru bez předchozího písemného souhlasu banky, aniž by platil poplatek za předčasné splacení. Jedná se tak o velmi praktickou a vstřícnou službu klientům, kterou je nutno pozitivně ohodnotit.

Banka také stejně jako některé konkurenční banky vyslala své vybrané zaměstnance pomoci potřebným. Dva dny v roce tak mohou zaměstnanci této banky pracovat pro charitativní organizace. Rovněž se také banka pochlubila, že v roce 2010 věnovala na charitu a potřebné více než 68 milionů korun. Dále banka věnovala 1,8 milionů korun na pomoc dětem ohroženým kriminalitou a drogami.

Česká spořitelna se také mohla pochlubit informací o rozšíření dostupnosti svých služeb. Banka tak posilovala své postavení banky pro širokou klientelu a drobné střadatele. Česká spořitelna loni otevřela sedm nových poboček, zprovoznila 58 bankomatů a 34 platbomatů a rozšířila otevírací dobu.

Banka se také zaměřila na podnikatele, kterým nabízí při otevření svého firemního úvěru u České spořitelny výhodnější podmínky pro úvěry. Banka se tak snaží více proniknout do segmentu živnostníků a podnikatelů a zvýšit jejich zájem o své služby.

Banka také přišla se zajímavými nápady. Jedním z nich je uvedení do provozu tzv. mobilních poboček, které banka nasazuje v případě rekonstrukce svých kamenných poboček. Klienti banky tak nejsou odkázáni na jinou, mnohdy vzdálenou pobočku, ale své záležitosti vyřídí přímo na místě.

Banka se umístila také v soutěži. Česká spořitelna získala ocenění Euromoney Private Banking 2011 a stala se nejlepší bankou poskytující privátní bankovnictví v České republice. Ocenění každoročně uděluje magazín Euromoney, odborný měsíčník specializující se na bankovní a kapitálové trhy.

Česká spořitelna dokázala využít i popularitu svého bonusprogramu, kdy přišla s akcí pětinásobné rychlosti nabití bodů v tomto programu. Bonus program České spořitelny byl pro klienty atraktivnější. Od 11. do 28. února 2011 mohli klienti sbírat body u vybraných obchodníků pětkrát rychleji.

Pavla Hřebíčková

České spořitelna se snaží opět přitáhnout klienty na čerpání hypoték, které standardně v zimním období spíše stagnují, a to možností mimořádných splátek zdarma pro všechny ideální hypotéky uzavřené do konce února 2011. V rámci podpory hypoték snižuje stavebnís pořitelna ČS úrokové sazby z překlenovacích úvěrů, které se už také blíží 4%. Investice do podpory hypoték se vyplácí, počet hypoték ČS meziročně vzrostl.

ČS je jednou z bank účastnících se klientsky velmi vstřícného programu revoluční hypotéka.

ČS se v roce 2011 dále plánuje rozšíření své už tak široké pobočkové sítě. V rámci těchto plánů přišla ČS v lednu s novinkou po vzoru svých mobilních bankomatů, a to s tzv. mobilní pobočkou, kterou bude využívat v případě uzavření pobočky či na letních festivalech.

ČS se v prvním čtvrtletí rozhodla zaměřit i na rozšíření služeb kontokorentních a nezajištěních firemních úvěrů.

Na podzim roku 2011 plánuje ČS další podporu již tak neblaze rozšířeného placení platebními kartami, a to podporu nákupů do 500,- Kč bez nutnosti zadávání PIN. Takže malí obchodníci, kavárny, ba i bufety se zřejmě v brzké době mají na co těšit ....

František Pavelka

Zdá se, že Česká spořitelna mění svou pobočkovou strategii ve smyslu jejich modernizace a dalšího rozšiřování. Což lze hodnotit pozitivně z hlediska hodnocení vstřícnosti. Podobně zřejmě mění i postoj k bankomatům a platbomatům. Věnuje se i zvyšování finanční gramotnosti svých klientů.  Ale jsme na počátku roku.

Eva Poláchová

Česká spořitelna získala ocenění Euromoney Private Banking 2011 a stala se nejlepší bankou poskytující privátní bankovnictví v České republice.  Na druhé straně banka s největším počtem poboček pro širokou klientelu.  Tím potvrzuje svoji pevnou pozici na českém bankovním trhu a schopnost vyjít vstříc všem typům klientů.

Zaujala mě možnost bezkontaktního placení drobných nákupů platební kartou, kterou chce banka spustit na podzim tohoto roku. Zajímavá novinka, která jistě najde využití v praktickém životě všech klientů a učiní tak platby kartou rychlejší a pohodlnější.  Uvážíme-li, že počet plateb kartou stále roste, je to vylepšení na správném místě. Svět se hýbe a změny jsou život.

 Že jsou její služby opravdu všestranné, dokazuje i možnost dobíjení kreditů mobilních operátorů z internetového bankovnictví či bankomatu. Což není novinka, ale někdy to ani sami klienti nevědí.

Banka se pohotově chytla aktuální situace a nabízí klientům Penzijní řešení ČS v podobě kombinace Penzijního připojištění a fondů kolektivního investování.  Takové malé poradneství pro každého.  Téma, které běží na pořadu dne.  A podpořila je nepřehlédnutelnou reklamou.  

Dalibor Z. Chvátal

Spořitelna jde svoji osvědčenou cestou a potvrdila své heslo „blíž lidem“ otevřením dalších nových poboček a zprovozněním bankomatů. Na svých webových stránkách umožňuje spočítat vhodnou výši spoření na důchod, vytvořila produkt s názvem „Penzijní řešení“, čímž jako jedna z mála bank dávám lidem na vědomí, že s důchodem je potřeba něco udělat a že spořka má pro ně (také) řešení. K dokonalosti to má sice daleko, ale je to alespoň dobrý začátek pro práci s klienty a jejich motivací ke spoření.

Jan Klička

Banka v prvním kvartálu poměrně stagnovala, žádné výraznější inovace s čestnou výjimkou bezkontaktních karet. K této novince však dojde až na podzim 2011. V závěru kvartálu musela banka čelit (jako některé další banky) četným podvodným e-mailům v internetovém bankovnictví.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři