web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Česká spořitelna | 4. kvartál 2010 53,8


Bankovní poplatky.com

Banka typicky zaměřená na retailového klienta s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje či nevyžaduje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. K žádné významné změně v tomto čtvrtletí nedošlo, a proto hodnocení neměníme.

Česká spořitelna představila velké poplatkové změny (téměř revoluční změny) v předchozím čtvrtletí (od 1.9.). V aktuálním 4. čtvrtletí tak logicky nedošlo k žádným výrazným pohybům, které by ovlivnily změnu hodnocení banky.

To samé platí i o změně sazebníku. Ten byl výrazně upraven právě při příležitosti poplatkových změn (od 1.9.), takže ve 4. čtvrtletí zůstává hodnocení totožné. Sazebník je snadno dohledatelný na webu ČS – přes roll menu je součástí základní lišty homepage ČS.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS zhoršilo a náklady na bankovní služby se po měsících klidu zvedly a to jak u standardního klienta (z 2 049 Kč na 2 377 Kč), tak i u aktivního klienta (z 6 064 Kč na 7 122 kč). Proto v této části snižujeme hodnocení o půl bodu.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři