web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Česká spořitelna | 3. kvartál 2010 68,5


Vojtěch Janda

Už od začátku prázdnin se o České spořitelně hovořilo jako o bance, která od září podraží. A tak se také stalo. Ještě podivnější byl pak přístup banky, která tyto změny uvedla pod titulkem „Sazebník ČS bude jednodušší a přehlednější“, což spíše zavání zastíráním skutečného záměru. Kdyby snad nebylo rozsáhlého mediálního tlaku, mohla změna proběhnout téměř bez povšimnutí. Na obranu banky lze uvést, že některé poplatky ze změněného sazebníku skutečně vypadly.

Co mne na rozdíl od již zmiňovaného poměrně pozitivně naladilo, je zavedení mobilního bankomatu, který Česká spořitelna odzkoušela například na festivalu Rock for People, kde účastníci akce během čtyř dnů uskutečnili více než 2400 výběrů.

I přes podporu sportu a pomoci při záplavách, kterou poskytla celá řada další bank a všem to bezesporu slouží ke cti, platí pro „českou“ hodnocení z minulého čtvrtletí: „Z hlediska vstřícnosti banka příliš nepokročila. Snížila nebo zrušila nesmyslné poplatky, peníze zpět si však vybere jinde.“

Pavla Hřebíčková

V uplynulém čtvrtletí Česká spořitelna změnila sazebník (od září), snažila se o jeho zjednodušení a seskupení položek tak, jak spolu logicky souvisí, což se jí podařilo. Nicméně kromě pozitivních avizovaných změn ze strany banky– např. vklad v hotovosti na vlastní účet je konečně zcela zdarma (zrušen byl i poplatek za účetní položku), přichází i změny z pohledu klienta negativní. Mezi ně patří výrazné zdražení vkladu v hotovosti na účet třetí osoby o 45% - ČS se nejspíše chce vyrovnat KB, za níž je ve výši tohoto polatku v těsném závěsu.

Že by změna v příštím sazebníku?

 

Banka zrušila bezpoplatkový prázdninový prodej cizí měny nad 10 tis. Kč - v době, kdy není sezóna dovolených, by asi o mnoho prostředků nepřišla a přitom by se mohlo jednat o zajímavou marketingovou propagaci – škoda. Skutečnost, že provedení trvalého příkazu stojí klienta více než provedení jednorázového příkazu, je již naprosto zarážející. Klient je nejspíše „odměněn“ za to, že banka ví, jakou operaci klient pravděpodobně provede a že má pravidelný opakovaný příjem z poplatků ...

 

Zajímavým projektem byl chat s šéfem bankovnictví pro retailové klienty – ovšem některé odpovědi byly z pohledu nepochopitelné – bance nepřijde divné, že stejný klient v sousedním SRN dostane na spotřebitelský úvěr výrazně lepší podmínky než v ČR.

 

Jako jedna ze dvou bank uvádí přehledně změny sazebníku oproti minulému stavu!

 

Vstřícnost banka projevila na letních hudebních festivalech, kde prostřednictvím jejích mobilních bankomatů mohli klienti vybírat i na takovýchto free akcích.

 

Snaha o snížení sazeb z poskytovaných hypoték je u bank patrná i nadále, i když bohužel pod 4% se dostane jen „aktivní“ klient s pohyby na osobním účtu.

Bedřich Danda

I na podnikatele a živnostníky jako občany dopadají změny sazebníku České spořitelny. Celkové změny poplatků však v celkovém součtu neznamenají zvýšení poplatkové zátěže, což je pozitivní.

Velmi dobře stále fungují nabídky hypotečních úvěrů a pozitivní vývoj úrokových sazeb. Česká spořitelna však zatím neudělal moc velký krok směrem k individuálnímu a vstřícnějšímu přístupu ve vztahu k živnostníkům a podnikatelům.

Banka tak dává najevo, že její prioritou je masa drobných střadatelů, nikoliv speciální a individuální přístup ke klientovi jako je tomu u jiných bank

Martina Hedvičáková

Jako největší přínos ČS ve III. kvartálu 2010 bych hodnotila zpřehlednění webových stránek, kde jsou přehlednější informace o produktech, především sazebník ČS. Přes zpřehlednění sazebníku nedošlo k výraznějšímu poklesu cenové hladiny bankovních poplatků. Některé poplatky se sice snížily či zrušily, jiné naopak zvýšily.

Další přínos pro klienty vidím ve zřízení mobilního bankomatu, který ČS úspěšně odzkoušela na několika festivalech.

V neposlední řadě pozitivně hodnotím zvýšení bezpečnosti elektronického bankovnictví. Celkově je elektronické bankovnictví ČS uživatelsky přívětivé. Také množství poboček a bankomatů s propracovaným komplexem služeb lze hodnotit za pozitivní.

Jako negativa bych hodnotila především stále vysoké poplatky spojené s vedením účtu a s jeho operacemi, dále složitost a přetrvávající nepřehlednost a v neposlední řadě také  nulové úročení vkladů.

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

- v průběhu III. čtvrtletí vstoupily v platnost nové sazebníky. Bylo zaznamenáno okolo 50 změn v oblasti platebních karet, přímého bankovnictví, hotovostního a bezhotovostního platebního styku. Ve většině případů se jednalo o zvýšení cen, což je pro klienty negativní informace.

Oblast úrokových sazeb:

 - došlo k poklesu sazeb u vkladových a spořicích účtů a osobních kont

 - tak jako u většiny bank snížila Česká spořitelna úrokové sazby hypotečních úvěrů

Inovace  a novinky:

- od 1.září 2010 nabízí banka  podnikatelům nový Firemní účet ČS, který je postaven na stejném principu jako Osobní účet pro fyzické osoby. Současně s novým účtem mohou podnikatelé požádat o Firemní kontokorent ČS – startovací, což je rovněž novinka v nabídce banky

- od poloviny srpna upravila banka nabídku služebních debetních karet a uvedla novou platební kartu Visa Business

Marketingové aktivity, komunikace:

- Česká spořitelna změnila vzhled a strukturu svých webových stránek.Tato změna přináší lepší orientaci návštěvníků stránek. 

- banka prostřednictvím svých informačních kanálů upozornila své klienty na  novinky v internetovém bankovnictví

Jan Brázda

Minulé čtvrtletí bylo relativně kladně hodnoceno rozhodnutí banky o zjednodušení a zpřehlednění bankovních poplatků. V tomto čtvrtletí však banka již takto aktivní vzhledem ke vstřícnosti vůči svým klientům nebyla.

V oblasti hypotečních úvěrů banka, stejně jako vetšina její konkurence, snižuje dále ceny úroků a to až na úroveň 3.59%. Otázkou ovšem zůstává, jaké množství klientů na takovou sazbu dosáhne. Jako u většiny ostatních ústavů je i zde nízká sazba vázána na uzavření doplňkových služeb banky. (zde např. podmínka pojištění schopnosti splácet) jinak na úrokovou slevu nedosáhnete

V oblasti orientace na exluzivní klientelu bude zajímave nadále sledovat jak bude pokračovat implementace bývalé sítě klientů HSBC Premier. Banka sice inzeruje zachování stejné úrovně služeb jako Premier nicméně již vzhledem k její omezené regionální působnosti není schopna takové služby plně nabídnout.

V oblasti finančních výsledků zveřejnila banka neauditovaný konsolidovaný čistý zisk za 1. pololetí 2010 ve výši 5,88 mld. Kč, což představuje v meziročním srovnání pokles o 6,8 %. Banka navýšila čisté příjmy z poplatků a provizí meziročně o 8,6 %, čistý úrokový výnost nicméně o 3% poklesl.

Otakar Schlossberger

Banku lze považovat za vstřícnou, neboť poskytuje celou šíři finančních produktů celkem přehlednou formou. Banka pokrývá nabídkou produktů snad vše, co bankovní trh může nabízet.

I nadále lze však považovat internetové stránky za trošku nepřehledné. To je však dáno velikostí banky a šíří informací, které klient obdrží při prvním kontaktu. Sazebník je přehledný, ale nelze některé sazby za služby považovat za vstřícné. S účinností od 1. září t.r. nabyl účinnosti nový sazebník, kdy vybrané služby budou „podstatně“ dražší.. Sazebník však  podporuje elektronizaci bankovnictví, což lze jen ocenit. Podle reklam a informací lze konstatovat, že banka přikračuje k částečnému snížení úrokových sazeb na vybrané úvěrové produkty.

 

Banka se dlouhodobě věnuje sponzoringu celé řády významných kulturních akcí a podpory sociální povahy. Může si to dovolit, neboť má v poslední době velmi výrazné pozitivní hospodářský výsledek.

 

I když je nový sazebník v některých položkách vyšší než předchozí, je nutno ocenit snahu banky stimulovat klienty na produkty elektronické. Proto své hodnocení v I. části zvyšuji o jeden bod.

František Pavelka

Osobně ji nadále považuji za jedničku v oblasti retailového bankovnictví. Její vývoj, jakožto vstřícné banky, nelze však hodnotit jednoznačně. Např. v oblasti bankomatů připravila nebo připravuje další rozšíření služeb a operací, na druhé straně řadu bankomatů, zejména u obchodních středisek ruší.  Posílila sice svoji společenskou zodpovědnost (např. zvýhodnění podmínek pro klienty poškozené záplavami), ale nadále zůstává u kritizovaných nepopulárních poplatků. Také se snaží zpřehlednit sazebník pro privátní klientelu a drobné podnikatele. Usnadňuje řidičům placení pokut při dopravních přestupcích (Pozitivum?). Objem obchodů i její zisk v prvním čtvrtletí 2010 vzrostl (pozitivum?). Webové stránky se nezměnily (stejná výtka jako minule: pokud chcete najít Výroční zprávy, je nutné použití ne příliš logický vstup „ke stažení“). Rád bych zvýšil hodnocení, ale zatím to nejde.

Miroslav Zeman

Od 1. Září 2010 přišla Česká spořitelna s poměrně rozsáhlou změnou svého sazebníku. Uvedené, poměrně rozsáhlé změny v poplatcích banka uvedla pod titulem „Sazebník ČS bude jednodušší a přehlednější“ což v žádném případě plně neodpovídá rozsáhlosti změn v cenách jednotlivých poplatků. Banka tak některé poplatky ruší či snižuje, jiné naopak zase zvýšila. Obecně je zde zřejmá tendence k pomalému zvyšování celkové cenové hladiny poplatků.

Česká spořitelna i její klienti si ozkoušeli novinku, kterou je mobilní bankomat. O tom, že je o službu mimořádný zájem přesvědčili banku účastníci festivalu Rock for People, kteří během čtyř dnů festivalu uskutečnili více než 2400 výběrů a vybrali hotovost ve výši více než tři miliony korun.  Stejný zájem projevili i účastníci festivalu Colours of Ostrava, kteří během čtyř dnů vybrali hotovost ve výši téměř 2 miliony korun. Novinka tak dovede zajistit velmi oblíbenou, ale i potřebnou službu v místech, kde by ji za normálních okolností nebylo možné poskytnout.

Česká spořitelna se také připojila k osvětě klientů a celé veřejnosti a ve své zprávě upozornila na neetické praktiky tzv. „oddlužovacích společností“.

Česká spořitelna také ohlásila výsledky své dceřiné společnosti Partner ČS. Tato společnost prodává výhradně produkty České spořitelny a některých pojišťoven. Za první rok své existence prodala produkty a služby v hodnotě 1,53 miliardy korun. Síť externích spolupracovníků tak doplňuje služby poboček a mohou tak realizovat sjednání produktů a služeb České spořitelny i u klienta doma či na jiných místech. Česká spořitelna se tak snaží přijít blíž ke svým klientům a přidat více kontaktní a osobní strategie při prodeji svých produktů.

Banka také vyhlásila výsledky svého hospodaření. Provozní zisk České spořitelny za 1. pololetí 2010 se meziročně snížil o 3,0 % na 12,98 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk poklesl o 6,8 % na 5,88 mld. Kč.

Velmi zajímavá je aktivita České spořitelny, která banku prezentuje jako vzorného a pečujícího zaměstnavatele. Banka přišla s projektem Volno pro otce. Jedná se o zaměstnanecký benefit, který umožňuje otcům využít po narození potomka až 5 dnů pracovního volna.

Česká spořitelna pokračuje v současném trendu snižování úroků z hypotečních úvěrů a od 16. Srpna 2010 snižuje základní úrokovou sazbu na 4,59 procent.

V oblasti podpory sportu zůstává Česká spořitelna i nadále generálním partnerem fotbalového reprezentačního týmu do 21 let a současně partnerem 1. Dorostenecké ligy.

I nadále banka podporuje rodiny postižené záplavami, tentokrát prostřednictvím stavební spořitelny České spořitelny.

Dalibor Z. Chvátal

Spořitelna zamíchala sazebníky, pár poplatků zlevnila, více jich zdražila. O co více vybere na poplatcích, však rozpouští v edukaci (nejen) svých klientů. Spořka spustila speciální webové projekty, které mají naučit lidi správně platit platební kartou či jak vyzrát na podvodné stránky, navíc po několika letech významně zpřehlednila svůj web. Vstřícně se chová i ke svým velkým dlužníkům, nehodí je přes palubu a pohledávka stále zůstává u ní, banka ji neprodá. Jako hlavní partner letních festivalů nabídla mladým klientům slevy na vstupném. Její snížení úrokových sazeb hypoték nezpůsobilo sice terno, ale odstartovalo další snižování konkurence. Změn doznal i běžný účet pro podnikatele, který se překuklil ve Firemní účet, nyní nabízí podstatně více služeb a je mladším bratrem Osobního účtu, škoda jen, že ho spořka zase zabíjí cenou služeb.

Eva Poláchová

Banka v tomto období nabídla klientů v podstatě ve všech oblastech své činnosti věrnostní akce či akce pro nové klienty. Týká se to jak penzijního fondu  - nabídka penze PLUS, stavebního spoření v podobě překlenovacího úvěru HYPO TREND zdarma, tak i oblasti leasingu, resp. autoleasingu v nabídce doplňkové služby.  V oblasti bankovních produktů banka sice na jedné straně snížila v červenci úrokové sazby pro spotřebitelské úvěry, nicméně jde spíše, dle mého názoru, o reakci na trh.  Bohužel, co se týká ceny bankovních služeb je viditelná spíše inklinace ke zvyšování celkové cenové politiky poplatků, banka sice některé snížila, ale jiné doznaly od 1. 9. s novým – přehlednějším – sazebníkem, zvýšení.

Jednoznačně jako vstřícný krok lze označit existenci mobilních bankomatů, využitých zejména v letních měsících při různých masových akcích a v období povodní i velmi vstřícnou reakci banky vůči osobám postiženým povodněmi. Pozitivní je i opatření v tolik diskutované oblasti zabezpečení – Banka dokonce je „nejbezpečnější bankou regionu střední a východní Evrop“ dle Global Finance, což jistě koresponduje s opatřeními v oblasti zabezpečení v průběhu měsíce srpna.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři