web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Česká spořitelna | 3. kvartál 2010 55


Bankovní poplatky.com

Banka typicky zaměřená na retailového klienta s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. Struktura poplatků je srozumitelnější a proto zlepšujeme hodnocení o půl bodu.

Česká spořitelna pro svoje klienty připravila od 1.9. doslova revoluční poplatkové změny. Došlo k pohybu poplatků u více než 40 položek. Uvedené rozsáhlé změny v poplatcích banka uvedla pod názvem „Sazebník ČS bude jednodušší a přehlednější“. Banka některé poplatky ruší či snižuje, jiné naopak zvyšuje. Obecně zde najdeme tendenci k pomalému zvyšování celkové cenové hladiny služeb a to i přesto, že banka zrušila nejabsurdnější bankovní poplatek. Celkem pochopitelnou změnou je zdražení u operací na přepážce banky. Banka touto poplatkovou politikou chce své klienty přimět k tomu, aby co nejvíce využívali k transakčním službám internetbanking. Stejně srozumitelné, zvláště u ČS, je i zdražení u výběru z bankomatu cizí banky, vzhledem k nejhustší bankomatové síti. Přímo vítanou změnou je zrušení poplatku za položku. Ve spojitosti s hotovostními operacemi to nově znamená, že vklad na vlastní účet u ČS bude zdarma (poplatek zvolen jako nejabsurdnější za rok 2009). Banka také zlevnila zrychlené příkazy zadané přes přímé bankovnictví. I přes toto snížení je poplatek stále dost vysoký (125 Kč). Naopak za negativní změnu můžeme považovat výrazné zdražení u celé řady služeb (vedení účtu, zaslání potvrzení transakce, poplatky spojené s platební kartou apod.). Za příklad poněkud nepochopitelné poplatkové změny lze uvést zdražení relativně nové služby cashback (ze 4 Kč na 6 Kč). K výraznému zdražení dochází i u převzetí platebního příkazu prostřednictvím telefonního bankéře (z 3,5 Kč na 15 Kč), což zřejmě souvisí se změnou strategie, kdy banka chce klienty nasměrovat směrem k internetbankingu. Celkově došlo k více zdražením než zlevněním, proto jsme vzhledem k charakteru poplatkových změn, rating v této části hodnocení snížili ze 7,5 na 7.

Jak už bylo napsáno, hlavním motivem změn bylo prý zjednodušení a zpřehlednění sazebníku ČS. První krok banky kolem této změny byl opravdu povedený, kdy banka připravila pro svoje klienty dokument v pdf formátu s přehlednou tabulkou všech poplatkových změn. Jinak sazebník samotný je stále rozčleněn do jednotlivých sekcí (není součástí jednoho dokumentu), což může někomu komplikovat hledání. Nicméně je graficky přehlednější než předchozí verze. Sazebník je navíc nově součástí základní lišty na homepage ČS, takže jej klienti nemohou přehlédnout. Proto hodnocení proti II. čtvrtletí zlepšujeme.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS vůbec nezměnilo. ČS je i nadále spíše dražší bankou, což je méně viditelné u standardního klienta, ale zato zcela evidentní u aktivního klienta. Postavení ČS se oproti roku 2009 nezměnilo ani u nákladů průměrného bankovního klienta. Celkově tedy došlo k dvěma zlepšením a jednomu zhoršení ratingu ČS.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři