web
První klientský rating bank v České republice


Hodnocení Česká spořitelna | 2. kvartál 2010 53,8


Bankovní poplatky.com

Banka typicky zaměřená na retailového klienta s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene. Bankovní poplatky se ale dle různých porovnání (průměrný klient, Bankovní ročenka atd.) řadí spíše do vyšší hladiny. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb.

Jedna z bank, která pro své klienty připravila doslova revoluční změny, kdy dojde k pohybu poplatků u více než 40 položek. Vzhledem k tomu, že k této změně dojde až k datu 1. září, budeme ji hodnotit ve III. čtvrtletí. V aktuálním čtvrtletí tak banka nabídla tradiční jarní zlevnění hypoték, zvýhodněné podmínky pro klienty, kteří byli postiženi povodněmi (např. předčasný výběr z vkladní knížky bez poplatků, odpuštění poplatku při změně podmínek hypoték) či rušení poplatku za směnárenské služby klientům, kteří nakupují cizí měnu pro prázdninové období od 1. června do 30. září 2010. Všechny tyto změny jsou pozitivní.

I přesto, že změny sazebníku ovlivní i jeho přehlednost, budeme ji hodnotit, jak již bylo uvedeno výše, až ve III. čtvrtletí. A máme se na co těšit. I podle zástupců ČS bylo hlavním motivem změn zjednodušení a zpřehlednění sazebníku a pohyb poplatků byl vedlejším výsledkem. A první krok banky je opravdu chvályhodný – banka připravila pro svoje klienty přehledný dokument v pdf formátu, kde lze najít tabulku všech poplatkových změn. Tedy služba s původní a novou cenou. Jinak sazebník zatím patří stále k těm méně přehledným a to i přesto, že banka nabízí na svých stránkách konfigurátor. Ten samotný sice klientům práci usnadní, problémem ale je, chce-li si klient spočítat náklady sám.

Z údajů Bankovní ročenky Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS vůbec nezměnilo. ČS je i nadále spíše dražší bankou, což je méně viditelné u standardního klienta, ale zato zcela evidentní u aktivního klienta.


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři