web
První klientský rating bank v České republice


Nadace České spořitelny vyhlašuje Cenu Floccus. Ocení jednotlivce i organizace zabývající se problematikou znevýhodněných osob

20. 05. 2015

Nadace České spořitelny vyhlašuje Cenu Floccus. Tímto krokem chce vyzdvihnout organizace a jednotlivce, jež věnují svůj čas, péči a energii znevýhodněným lidem z důvodu věku, sociálního postavení či mentálního nebo kombinovaného postižení. 

-           Nadace České spořitelny vyhlašuje Cenu Floccus, která ocení jednotlivce i organizace zabývající se pomocí lidem vyloučeným ze společnosti. Ambasadory jsou Michaela Marksová a Ferdinand Trauttmansdorff

-           Až do 30. listopadu nadace přijímá nominace do kategorie Cena pro organizaci

-           Historicky první slavnostní vyhlášení proběhne na konci ledna 2015

 

Jedná se o stejné oblasti, ve kterých dlouhodobě působí i Nadace ČS a ve kterých sama za své aktivity získala řadu ocenění.  

V České republice pracuje bezpočet organizací i jednotlivců, kteří se, stejně jako Nadace České spořitelny, věnují pomoci lidem vyloučeným ze společnosti. Jsme přesvědčeni, že je užitečné a pro Česko potřebné, takové lidi ocenit. Proto přicházíme s Cenou Floccus,“ uvedla k nové ceně Klára Gajdušková, předsedkyně správní rady Nadace ČS a ředitelka komunikace a CSR České spořitelny.

 

Ambasadory ceny se stali Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí, a Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky v ČR. Do kategorie Cena pro organizaci může posílat nominace do 30. listopadu 2014 kdokoli, a to i organizace samotné – stačí vyplnit formulář na stránkách floccus.nadacecs.cz. Vítěze dvou kategorií vybere odborná porota, dvě ceny budou uděleny také na základě hlasování veřejnosti a zaměstnanců ČS. Slavnostní vyhlášení historicky prvních vítězů všech čtyř kategorií proběhne na konci ledna 2015. S udělením ceny, která má podobu skleněného chomáče pampelišky, se váže i finanční odměna – 100 tis. Kč pro organizaci a 50 tis. Kč pro jednotlivce. 

Symbolem nové ceny jsou chomáče chmýří pampelišek (floccus znamená v latině chomáč), které jsou křehké, ale zároveň odolné a životaschopné. Přesně to jsou vlastnosti, které se pojí k aktivitám, jež podnikají organizace a lidé na podporu osob na okraji společnosti. 

Více informací najdete na stránkách floccus.nadacecs.cz

 Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři