web
První klientský rating bank v České republice


FINANČNÍ GRAMOTNOST: Jak si (se) poradit s finančními poradci

13. 11. 2017

FINANČNÍ GRAMOTNOST: Česká republika je pro finanční poradce zemí zaslíbenou. Přesněji řečeno, jak se níže dočtete, byla. Češi více než kdokoliv jiný svému finančnímu poradci skutečně a často nekriticky věří. 

Podle průzkumu České asociace pojišťoven z roku 2013 věřilo svému finančnímu poradci a na jeho rady dalo 55 % respondentů. Pro srovnání, na Slovensku na rady finančního poradce dalo 48 % Slováků, ve zbytku Evropy pak preferuje poradenství finančních poradců v průměru pouze 35 % klientů. 

Po mnoho let pak bylo toto odvětví poradenství velmi liberální a málo regulované, čeho často zneužívali a zneužívají mnozí nepoctiví poradci, spíše by se dali nazvat jako prodejci a vykukové. Tento stav se naštěstí začal pomalu zlepšovat.

Pochybení finančních poradců

O tom, že pochybení finančních či pojišťovacích poradců a zprostředkovatelů bývají vážná, svědčí i rozhodnutí o přestupcích a chybách finančních poradců, která vydává Česká národní banka. Nejčastějšími prohřešky finančních poradců jsou nesdělování či zamlčování povinných informací požadovaných zákonem, sdělování nepravdivých údajů klientům, neprovedení analýzy nabídky pojišťoven či jiných institucí v dostatečném rozsahu a formě, nebo nezaznamenání požadavků a potřeb klienta související se sjednávaným produktem. Velmi častým problémem je upřednostňování profitu finančních poradců nad zájmy klienta. Finanční poradci tak nabízejí klientům produkty, které nepotřebují, nebo které plně nevyužijí, radí klientům zrušit staré produkty, které jim nesčetněkrát sami v minulosti doporučili a založení jiných, kdy klient přichází z tohoto důvodu o své prostředky a naopak poradce získává opětovně provizi. Poradci také zamlčují informace, které mohou být pro klienta nevýhodné. Velká důvěřivost Čechů ve finanční poradce, pak vede k množství škod, které jsou klientům způsobovány.

Jak jednat s finančními poradci

Abychom se vyhnuli rizikům spojeným s nekvalitními radami či informacemi od finančních poradců, měli bychom si osvojit několik zásad. Předně bychom měli trvat na co nejširším zdokumentování celého jednání s poradcem, ať už formou nahrávky či zápisu. Jasně také formulujme svůj požadavek, co chceme a co potřebujeme řešit. Není na škodu si tyto věci připravit písemně dopředu. Na první schůzce s poradcem neuzavírejme žádné smlouvy, nebo jiná závazná rozhodnutí. Pouze si vyslechněme informace od poradce a tyto si nechme sepsat nebo si je sami zaznamenejte. V mezidobí si pak informace od poradce ověříme na internetu, na webech či dokonce osobně u příslušných institucí, jejichž produkty nabízí. Smlouvu můžeme, ale nemusíme uzavřít až na další schůzce s finančním poradcem, kdy si budeme jisti, že je produkt nebo služba pro nás skutečně potřebná a výhodná.

Mezi poradcem a zprostředkovatelem je rozdíl

Lidé vůbec nerozlišují mezi finančním poradcem a pojišťovacím nebo investičním zprostředkovatelem. Jedná se přitom o jiné činnosti s jinou náplní, funkcí a kontrolou. Zatímco finanční poradce má za úkol klientovi nejen poradit, ale také porovnat nabídky daného produktu či služby několika poskytovatelů, tyto vyhodnocovat a analyzovat. V případě zprostředkovatele se jedná o zprostředkování konkrétní investice nebo pojistky. Investiční nebo pojišťovací zprostředkovatel tak mají za úkol prodej konkrétního produktu poskytovatele, kterého zastupují. V praxi se však tyto hranice při poskytování služeb stírají a často nelze rozlišit, zdali jde o poradce nebo zprostředkovatele.

DALŠÍ ČLÁNKY VĚNUJÍCÍ SE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI NALEZNETE ZDE!

Autor: Miroslav Zeman


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři