web
První klientský rating bank v České republice


DOBRÁ RADA: Spory dokáže řešit i Česká obchodní inspekce

04. 03. 2019

DOBRÁ RADA: Spory s prodejcem či poskytovatelem služby může pomoci mimosoudně vyřešit i Česká obchodní inspekce. Lze tak předejít soudu, který může trvat velmi dlouho. ČTĚTE DÁLE!

Pokud spotřebitel není s vyřízením své reklamace spokojen po obsahové stránce, nesouhlasí se zamítnutím reklamace, popřípadě s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla jinak uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu,  který je možné řešit prostřednictvím České obchodní inspekce (ČOI), a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR). Tuto novou pravomoc získala ČOI před několika měsíci a je o ní u veřejnosti velký zájem. Pokud se nepodaří vyřešit spor tímto způsobem, pak nezbývá, než se obrátit na soud. V případě sporů s finančními institucemi se spotřebitelé mohou zase obracet v rámci mimosoudního řešení sporů na finančního arbitra. Výhodou těchto mimosoudních řízení je, že jsou proti klasickým jednáním před soudem výrazně levnější (zdarma), znatelně rychlejší a méně formální.

CITÁT DNE:

José Eustasio Rivera: Někdo udělá za peníze všechno. I dobrý skutek

SLOVNÍK:

Kontrolní nákup - nákup realizovaný kontrolorem nebo inspektorem za účelem jeho kontroly, nebo kontroly způsobu prodeje a plnění zákonných podmínek.

ČOI - Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad.

ČNB – Česká národní banka. Instituce vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize na finančním trhu. Jako jedna z mála institucí je ČNB zakotvena přímo v Ústavě České republiky. Podle článku 98 Ústavy ČR a v souladu s primárním právem EU je hlavním cílem činnosti ČNB péče o cenovou stabilitu. 

ČTÚ – Český telekomunikační úřad je jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

ERÚ – Energetický regulační úřad je ústřední správní úřad zabývající se energetickým trhem a jeho regulací, připravuje cenová rozhodnutí pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. V rámci jeho sekce se rozhodují spory, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí nebo držiteli licencí a jejich zákazníky, schvalují se pravidla provozování přenosové soustavy.


 

Autor: Miroslav Zeman


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři