web
První klientský rating bank v České republice


DOBRÁ RADA: Pozor na páku

10. 11. 2017

FINANČNÍ GRAMOTNOST - DOBRÁ RADA: Ne, opravdu nevarujeme před soutěžní disciplínou silných mužů, nýbrž před neuváženým využíváním principu finančního pákového efektu.

Někdy se také setkáváme s anglickým termínem leverage. Jde o použití malého objemu vlastních prostředků na financování investice, které jsou doplněné významně větším objemem cizího kapitálu. Tato praxe sice může maximalizovat zisk, což se vždy klientům zdůrazňuje, logicky ale také i ztrátu, o čemž se cudně mlčí. Někdy může klient přijít o všechno. Stává se to v momentě, kdy aktuální pokles ceny je vyšší, než je množství vlastních investovaných prostředků. Pro běžné investory to není vhodný nástroj. Pokud nějaká komodita dlouhodobě roste, má zřejmě velkou část růstového potenciálu za sebou a tak může následovat velký pád. Nekonečný růst neexistuje.

CITÁT DNE:

Peter Altenberg: Tři druhy lidí nemají peníze - chudí, rozhazovační a lakomci

GRAF:

Kolik tun zlata drží vybrané země:  

STÁT              Množství v tunách      Procento z devizových rezerv

USA                8 133,5                        74,1%

Německo         3 383,4                        67, 8%

Itálie                2 451,8                        66, 9%

Francie            2 435,4                        64,8%

Rusko              1 238,3                        13,3%

Čína                1 054,1                        1,1%

Rakousko        280,0                           45,1%

Polsko             102,9                           4,0%

Brazílie            67,2                             0,7%

Slovensko        31,7                             31,7%

ČR                  10,4                             0,8%

zdroj: World gold council květen 2015

SLOVNÍK:

Komodita - surovina, která je obchodována na finančních trzích, jedná se například o ropu, zlato, plyn, stříbro, kávu apod.

Barel ropy (bbl) - jednotka obchodované ropy jako komodity. Jeden barel odpovídá 159 litrům. Nejvyšší cena byla 145 dolarů za barel v roce 2008. V současnosti se pohybuje kolem 41 dolarů.

Trojská unce (oz) - je základní váhová jednotka na mezinárodních trzích stříbra, zlata a dalších drahých kovů. Jedna trojská unce odpovídá 31,103 gramům.

Spread - ve finančnictví jde o rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou daného finančního instrumentu. Lze to také popsat jako ztrátu, kterou by investor utrpěl, kdyby danou věc v jeden okamžik nakoupil a hned prodal.

Autor: Miroslav Zeman


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři