web
První klientský rating bank v České republice


Číslo týdne 7

03. 07. 2019

ČÍSLO TÝDNE - 7 %, právě tolik procent pracovních poměrů činí v České republice zkrácené úvazky. Průměr EU je přitom více než trojnásobně vyšší a představuje 20 procent.

Zkrácené úvazky v České republice zatím moc netáhnou. Zaměstnavatelé mají zájem spíše o standardní pracovní úvazky v rozsahu 40 hodin týdně. O kratší úvazky přitom mají zájem zejména staří lidé v důchodovém a předdůchodovém věku, nebo maminky na rodičovské dovolené. Jedná se o skupiny, které nemohou z osobních důvodů či zdravotních důvodů trávit v práci standardní dobu.

7 procent zkrácený pracovních úvazků představuje jeden z nejhorších podílů mezi členskými zeměmi EU. I pro zaměstnavatele mohou být přitom zkrácené pracovní úvazky výhodné. Uplatňují se zejména ve zdravotnictví nebo školství. Naopak v průmyslu nebo službách se vyskytují jen v minimálním rozsahu.

Autor: Miroslav Zeman


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři