web
První klientský rating bank v České republice


Číslo týdne - 60

13. 02. 2018

ČÍSLO TÝDNE - 60 procent. Takový podíl činí hypoteční úvěry na celkovém objemu všech úvěrů v České republice. Tento dominantní podíl znamená na jednu stranu dobrou, a na druhou stranu špatnou zprávu.

A začneme rovnou první, tedy špatnou zprávou. Vysoký podíl hypotečních úvěrů znamená, že jsou tyto úvěry směřovány výlučně do jediného sektoru, tedy do nemovitostí. Nabídka nemovitostí je však velmi omezená a tudíž tento velmi vysoký podíl na objemu úvěrů znamená, že je poptávka po nemovitostech financovaných z hypoték výrazně vyšší než nabídka. Výsledkem je pak rekordní zvyšování cen nemovitostí v České republice, které činí 12,6 procenta ročně. 

Toto zvyšování je přitom do budoucna neudržitelné, protože v takovém případě se výrazně zvyšuje rizko vzniku cenové bubliny a jakékoliv nemovitosti se stávají luxusním a nedostupným zbožím.

Druhá a také dobrá zpráva je, že tento mix skladby úvěrů je pro celý finanční systém vysoce bezpečný a stabilní. Lidé v České republice tak úvěry využívají zejména za účelem pořízení bytu nebo domu, nebo jejich rekonstrukcí a tyto úvěry jsou také jištěné zástavním právem k nemovitostem či pojištěním. Pro banky se tak jedná o nejbezpečnější úvěrové produkty, kde je výrazně nižší riziko nesplácení.


 

Autor: Miroslav Zeman


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři