web
První klientský rating bank v České republice


Číslo týdne 294

14. 05. 2019

ČÍSLO TÝDNE - 294 - právě tolik miliard korun odteklo v roce 2018 z České republiky do zahraničí ve formě dividend. Zahraniční vlastníci tuzemských podniků tak zisky masivně odváděli z tuzemské ekonomiky do zahraničí.

294 miliard korun je rekordní částka a proti roku 2017 dokonce narostla o 24 miliard korun. V roce 2017 činil odliv zisků tuzemských firem do zahraničí 270 miliard korun. V eurovém vyjádření činil odliv zisků ve formě dividend 11,5 miliard eur. To je výrazně více než kolik činí zahraniční investice v České republice. Kdyby tyto prostředky navíc byly investovány v naší zemi, byl by růst ekonomiky takřka dvojnásobný.

Na masivním odlivu zisků z ČR do zahraniční se výrazným způsobem podílejí i banky. Více než 80 procent zisku bankovního sektoru totiž končí u zahraničních vlastníků našich bank. Na odlivu zisků do zahraniční se tak banky podílejí téměř jednou třetinou. 

Autor: Miroslav Zeman


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři