web
První klientský rating bank v České republice


Číslo týdne 2016

12. 03. 2019

ČÍSLO TÝDNE - 2016, právě tento rok nabyl plastnosti i účinnosti zákon o spotřebitelském úvěru. Tento zákon znamenal průlom v dosavadní praxi přístupu finančních institucí ke spotřebitelům. Od tohoto roku je téměř vše jinak.

Nebývalé posílení práv spotřebitelů - bankovních klientů přinesl zákon o  spotřebitelském úvěru, který vstoupil v platnost a účinnost v roce 2016. Tento zákon přinesl mnohé novinky a jistotu spotřebitelů. Stejně tak zákon prokazatelně přinesl spotřebitelům úspory v řádech tisíců až desetitisíců korun.

Významným cílem zákona bylo zabránit lichvářským a podvodným praktikám na trhu. Skončila tak praxe, kdy pokuty a sankční úroky mohly představovat i několikanásobek jistiny úvěru, nebo kdy klient banky zaplatil bance pokutu několik desítek tisíc korun jen proto, že předčasně splatil hypotéku při prodeji  svého bytu.

Sankce byly zastropovány, zkultivoval se trh poskytovatelů úvěrů a na vše aktivně dohlíží Česká národní banka.


 

Autor: Miroslav Zeman


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři