web
První klientský rating bank v České republice


Češi v pololetí dlužili 2,23 bilionu Kč, meziročně o 8,5 pct víc

31. 08. 2018

Celkový dluh obyvatel ČR činil ke konci pololetí 2,23 bilionu korun, což je meziroční růst o 8,5 procenta. Objem dluhu ohroženého nesplácením naopak klesl o 9,2 procenta na 36,9 miliardy korun. 

Počet lidí, kteří měli problémy se splácením úvěrů na bydlení, se snížil o 5000 a počet lidí nesplácejících úvěry na spotřebu o více než 20.000. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Splácení úvěrů napříč regiony v ČR se zlepšuje, nejvíce v Pardubickém, Karlovarském a Ústeckém kraji. Nejlépe své úvěry splácejí obyvatelé Prahy.

Objem dlouhodobého dluhu dosáhl koncem pololetí 1,8 bilionu korun, což je o 8,5 procenta více než v předchozím období. Stejně tak rostl i objem krátkodobého dluhu, který se meziročně zvýšil o 8,4 procenta na 456,7 miliardy korun.

"Zatímco celkový objem dlouhodobého i krátkodobého dluhu roste, počet klientů zůstává na stejné úrovni jako před rokem. Každý z nich tedy dluží v průměru vyšší částku. U dlouhodobého dluhu je to průměrně 1,58 milionu korun na klienta, u krátkodobého dluhu 190.000 korun," uvedla výkonná ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná.

Na celkovém dluhu se hypoteční úvěry podílejí ze 65 procent a jejich objem meziročně vzrostl o téměř 115 miliard korun, respektive o 8,7 procenta. "Hypotéky v uplynulých letech zažívaly velký boom, ten ale nepřinesl nárůst celkového počtu klientů, který se stále pohybuje kolem 1,11 až 1,12 milionu lidí," dodala Novotná.

Celkový objem ohroženého krátkodobého dluhu se meziročně snížil o 5,5 procenta na 25,9 miliardy korun. Klesal i počet klientů, kteří měli ve druhém čtvrtletí tohoto roku problémy se splácením svých krátkodobých závazků, a to o 20.000 na 276.000 lidí.

"Proti předešlým letům se začala mírně zvyšovat průměrná dlužná částky, kterou lidé nesplácejí. U úvěrů na bydlení o téměř 5000 korun na 483.000 a u úvěrů na spotřebu o 1375 korun na téměř 94.000 Kč. "Na jedné straně zůstává v problémech stále méně lidí, na druhé straně vidíme, že ti, kterým se nadále nedaří svým závazkům dostát, nesplácí stále vyšší částky," upozornil výkonný ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl.

Objem ohroženého dlouhodobého dluhu se meziročně snížil o 16,9 procenta na 10,9 miliardy korun. Počet klientů s dlouhodobým ohroženým dluhem se snížil o 17,7 procenta na 4880.

CRIF: Nejlépe své úvěry splácejí obyvatelé Prahy

Splácení úvěrů napříč regiony v ČR se zlepšuje, nejvíce v Pardubickém, Karlovarském a Ústeckém kraji. Ve druhém čtvrtletí letošního roku nejlépe své úvěry spláceli obyvatelé Prahy. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.

Z celkového dluhu Pražanů 382 miliard Kč bylo nesplácením ohroženo 3,35 miliardy Kč, což představuje 0,88 procenta jejich dluhu. Podobně je na tom Jihomoravský kraj, kde podíl ohroženého dluhu činil 1,35 procenta, a Středočeský kraj s 1,38 procenta. Obyvatelům Pardubického kraje nejrychleji ubývá ohrožený dluh, a to o 14,4 procenta. Druhé nejvýraznější zlepšení bylo v Karlovarském kraji (o 13,2 procenta) a v Ústeckém kraji (o 12,7 procenta).

"Současná ekonomická konjunktura se pozitivně promítá do schopnosti lidí splácet své úvěry. Dobrá zpráva je, že situace s ohroženými úvěry se nejrychleji zlepšuje v krajích, kde je jejich podíl na dluhu nejvyšší," uvedla výkonná ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná.

Objem krátkodobého ohroženého dluhu se nejvýrazněji snížil v Ústeckém kraji, kde meziročně poklesl z 3,09 miliardy na 2,75 miliardy Kč (o 10,94 procenta). Podobně v Karlovarském kraji klesl o 10,89 procenta na 1,1 miliardy Kč, v Pardubickém pak o 9,82 procenta na 1,03 miliardy.

Navzdory uvedenému zlepšení ale trvá trend, kdy se problematické regiony republiky udržují vysoko ve statistikách ohrožených dlouhodobých i krátkodobých úvěrů. V Karlovarském kraji nesplácí řádně své úvěry na bydlení 3,47 procenta klientů, u úvěrů na spotřebu je to 15,42 procenta. V případě Ústeckého kraje jsou ohroženy úvěry na bydlení u 3,31 procenta klientů, úvěry na spotřebu u 16,01 procenta.

Z hlediska splácení úvěrů na spotřebu si nejlépe vedou obyvatelé Prahy, kde podíl klientů s ohroženým krátkodobým dluhem činil jen 8,19 procenta. "Praha vede také ve splácení úvěrů na bydlení, pouze jeden klient ze sta má se splácením takového úvěru problémy," upozornil výkonný ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl.

Dlouhodobé úvěry na bydlení také spolehlivě splácejí obyvatelé Jihočeského, Jihomoravského, Pardubického, Plzeňského, Středočeského kraje a kraje Vysočin. Ve všech mají méně než dvě procenta klientů potíže s jejich splácením. Nejvyšší částka dlouhodobého dluhu na klienta je tradičně v Praze (průměrně 2,76 milionu Kč) a Středočeském kraji (1,86 milionu Kč). Na opačném konci spektra je Ústecký kraj (1,13 milionu Kč na klienta) a Karlovarský kraj (1,14 milionu Kč).

Mezi premianty ve splácení krátkodobých úvěrů se řadí vedle obyvatel Prahy také lidé z Jihomoravského a Zlínského kraje a z Vysočiny. V těchto krajích je procento klientů, kteří mají potíže se splácením, pod hranicí deseti procent. V kraji Vysočina mají klienti také vůbec nejvyšší průměrnou částku krátkodobého dluhu, která překračuje 208.000 Kč na klienta. Ve statistikách jsou následováni obyvateli Středočeského (206.000 Kč na klienta) a Jihočeského kraje (202.000).

 
 
Autor: čtk


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři