web
První klientský rating bank v České republice


Expobank CZ 59

Kvartál
1 2 3 4

Expobank CZ a. s.
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2014 NAN
Bedřich Danda
Petr Kučera
Miroslav Zeman

Banka v podstatě pouze realizovala své jednotlivé marketingové akce a kampaně. Žádný podstatný produktový posun u této banky nenastal a to již druhé čtvrtletí po sobě.

Martina Hedvičáková

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) prodala svoji 100% dceřinou pobočku, LBBW Bank CZ a.s. Kupujícím je ruská banka Expobank, LLC.

 

 

Jan Klička

Hlavní novinkou je změna vlastníka. Z německé banky se stane banka ruská. Kdyby to fungovalo jako v případě Sberbank alias bývalé Volksbank, těžit z toho může český zákazník, protože se dá očekávat atraktivní nabídka lákající nové klienty.

Bankovní poplatky 1Q 2014 NAN
Bankovní poplatky.com

Struktura bankovních poplatků se u této banky ani ve I. čtvrtletí nezměnila a aktuální kvartál byl velmi klidný. Vzhledem k nedávnému snížení hodnocení v této části, tentokrát není důvod naše hodnocení měnit.

Nezaznamenali jsme žádné znatelné poplatkové změny ani jinou významnější aktivitu a tak nemáme důvod měnit hodnocení ani v této části.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

 

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k pohybům ani jedním směrem a tak standardní klient i nadále zaplatí ročně 1.603 Kč a aktivní klient 8.315 Kč. Vzhledem k tomu není důvod měnit naše hodnocení v této části. 

Veřejnost 1Q 2014 NAN
Peter Bramak
Jana Kovačiková

Tiskové zprávy Expobank CZ

všechny tiskové zpravy

Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři