web
První klientský rating bank v České republice


Komerční banka 67,35

Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2013
1. čtvrtletí
2010
3. čtvrtletí
2011
1. čtvrtletí
2011
Komerční banka, a. s.

Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1
Tel.: 222 432 111
E.mail: mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

Ohodnoťte banku

Porota 2Q 2017 NAN
Miroslav Zeman

Komerční banka je banka se zajímavým image. Jedná se o velkou banku, kterou její klienti vnímají jako takový nadstandard. Není to \"jen\" spořitelna, je to prostě \"komerční\". A banka na této vlně a image docela dobře funguje a prezentuje se.

Komerční banka také vyčnívá mezi velkými bankami jako banka s nejrozumnější a nejvíce vstřícnou poplatkovou politikou. Nejlépe z velkých bank se tak umisťuje v hodnocení kategorie výše poplatků a přehlednosti a férovosti sazebníků.

Když se povede a je dobře řízená pobočka, dokážou zaměstnanci banky přinést klientovi výrazně nadstandardní přístup a výhody. Ačkoliv je tedy Komerční banka masovou, velkou bankou, dokáže, když chce, dobře pracovat i individuálními přáními či problémy svých klientů.

Komerční banku musíme také připomenout v souvislosti s naším projektem hodnocení bank GEEN Vstřícná banka. Komerčka je v našem hodnocení nejúspěšnější z největších bank. Stala se dokonce vítězem jednoho z hodnocených čtvrtletí.

S čím přišla banka v II. čtvrtletí 2017

Komerční banka byla v II. čtvrtletí 2017 aktivnější než ve čtvrtletí předchozím. Banka vykázala zisk a zejména spustila svou inovační laboratoř. Jedná se o velmi dobrý nápad, který může banku výrazně posunout ve směru významných inovací a zavádění nových, přelomových služeb v bankovním sektoru. Banka také posílila svou pozici v rámci poskytování úvěrování a služeb podnikatelům a živnostníkům.

Národní galerii navštívilo vloni zdarma téměř o polovinu více dětí a studentů

Téměř o polovinu vzrostl v roce 2016 počet návštěvníků z řad dětí a studentů, kteří bezplatně navštívili sbírkové expozice Národní galerie v Praze. Díky spolupráci s Komerční bankou mají tuto možnost již od dubna 2015. Zatímco v minulém roce využilo volného vstupu 70 tisíc dětí, mládeže do 18 let a studentů do 26 let, o rok dříve to bylo pouze 49 tisíc. Toto je aktivita Komerční banky, která se nám velmi líbí a je nám blízká. V minulosti jsme tuto akci velmi chválili. Tato zpráva navíc prokazuje, že podpora Komerční banky je skutečně efektivní a přináší své výsledky. Takto vysoký nárůst zájmu o naší i světovou kulturu, který pomáhá Komerční banka zprostředkovat je skutečně chvályhodná. Nejedná se tak jako v případě jiných projektů o podporu milion korun pro nějaký obecný účel, ale o cílenou, neohraničenou a zcela jasnou aktivitu, která pomáhá desetitisícům mladých lidí ke vzdělání a vychutnání kultury, kterou zde máme k dispozici.

KB a skupina EIB podpoří rozvojové projekty v ČR částkou přes 8 miliard Kč

Komerční banka od začátku roku uzavřela partnerské smlouvy s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropským investičním fondem (EIF) v celkové výši 8,1 miliard Kč na podporu českých podnikatelů. Komerční banka (KB) a Evropský investiční fond poskytnou českým malým a středním firmám na inovační projekty 5,4 miliardy Kč v programu EuroInovace. Už jsme v této souvislosti pochválili Českou spořitelnu, i ČSOB, nyní tato pochvala nemine ani Komerční banku. Podnikatelé by si snad měli dle ohlášené výše podpor mnout ruce. Podpora dosahuje téměř deseti miliard korun. Otázkou je, pro koho bude podpora skutečně dosažitelná a jak složité a náročné budou podmínky získání dotace. Víme ze zkušeností, že administrativa a formality dokáží zničit a zadupat do země nejeden potřebný a pozitivní projekt.

Valná hromada Komerční banky schválila dividendu za rok 2016 ve výši 40 Kč na jednu akcii

Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním potvrdili návrh představenstva banky na schválení podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) za rok 2016 ve výši 40 korun na jednu akcii. V tomto případě se jedná o dividendu výrazně nižší než v případě ČSOB, kde si akcionáři vyplácí 75 korun na akcii. I tak se jedná o několik miliard korun, které odputují z naší ekonomiky do zahraničí a nebudou využity na potřebné či užitečné investice do bankovních služeb nebo bezpečnosti bankovních služeb. Uvidíme jak velká bude celková částka dividend, které odejdou v tomto roce z bankovního sektoru i z naší země pryč do zahraničí.

KB aktivně podporuje českou ekonomiku a připravuje se na budoucnost

Komerční banka dnes zveřejnila své konsolidované výsledky za první čtvrtletí 2017. Celkové výnosy vzrostly meziročně o 1,7 % na 7,8 miliardy Kč. Tento výsledek byl podpořen silnou aktivitou klientů při zajišťování proti měnovému riziku před ukončením intervencí ČNB. Vykázané provozní náklady poklesly o 18,5 % na 3,2 miliardy Kč, přičemž tato položka zahrnuje rovněž čistý pozitivní příspěvek z prodeje a přecenění budov centrály KB. Název zprávy jakoby dělal z Komerční banky nezištného podporovatele tuzemské ekonomiky. Vždycky je ale pravdou, že to žádná banka nedělá zadarmo a rozhodně to nedělá jen „z lásky k Česku“, jako jeden z nejmenovaných Německých obchodních řetězců. Banky se vždy vezou na vlně ekonomického cyklu a snaží se co nejvíce vydělat. Tím ale nerozporujeme, že výhodné úvěry mohou skutečně pomáhat rozhýbat ekonomiku.

Program Komerční banky „Nastartujte se“ opět podpoří začínající firmy, letos už popáté

Podpořit začínající podnikatele v České republice je již pátým rokem hlavním cílem grantového programu Komerční banky ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) – Nastartujte se. Své podnikatelské projekty mohou zájemci přihlásit do 8. 9. 2017. Nastartovat se potřebuje občas každý z nás. Někdo se potřebuje nastartovat kávou, někdo jiný jídlem, jiný sexem, podnikatelé startují penězi a prostředky na investice. To platí zejména o začínajících firmách, nebo nápadech pro něž je zásadní sehnat dostatek kapitálu pro rozjezd podnikání. Určitě je tedy možné aktivitu banky v této věci pochválit. Otázkou je jak široká a efektivní tato podpora skutečně bude a zda podpoří dostatek nadějných projektů.

Agroúvěr Prémium od SGEF nabízí zemědělcům úrokovou prémii až 3 %

Úrokové zvýhodnění až 3 % nabízí zemědělcům výhodný a osvědčený Agroúvěr Prémium od společnosti Société Générale Equipment Finance (SGEF). Tato mimořádná nabídka vznikla ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF) v rámci programu Zemědělec. Našim zemědělcům jakoukoliv podporu přejeme. I zemědělství je obor velmi náročný na investice i provozní výdaje a tak je pro ně výhodné financování velmi důležité. Komerční banka tak vstupuje do segmentu, kterému zatím dominovala spíše Monate Money Bank a snaží se zemědělcům nabídnout své produkty. Ale ani nejlepší úvěry nevyřeší největší problémy zemědělců jako jsou velká sucha, eroze půdy či její zdražování a úbytek.

Miroslav Škvára
Peter Michajlov
Petr Kučera

Komerční banka (KB) zdokonalila službu transparentní účet. Díky rozšíření funkčnosti se významně zlepší a zjednoduší přístup veřejnosti k transparentním účtům zejména obcí a měst nebo neziskových organizací, tedy spolků, nadací, fondů, politických stran atd. Cílem transparentního účtu je posilovat důvěryhodnost hospodaření těchto organizací.

Olga Ortová Šeflová

Société Générale Equipment Finance navýšila objem poskytnutých finančních prostředků klientům v ČR a na Slovensku. Ekonomicky se KB daří, výnosy rostou, povedlo se prodat původní budovu centrály banky. Z důvodu posílení důvěryhodnosti neziskového sektoru, Komerční banka zjednodušuje přístup k transparentním účtům měst a obcí, neziskových organizací, nadací, fondů, politických stran. Ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIF) a Evropským investičním fondem (EIF) podporuje Komerční banka financování inovačních projektů v programu Euroinovace v objemu 5,4 mld. Kč. Ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF), v rámci programu Zemědělec, připravila KB osvědčený Agroúvěr Prémium s úrokovým zvýhodněním až 3 % p.a. Již popáté podporuje KB, ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, program „Nastartujte se“ pro začínající podnikatele. KB provozuje nejširší síť vkladových bankomatů na českém trhu, do kterých je možno vkládat hotovost bez poplatků. V soutěži Zlatá koruna však banka se svými produkty nezabodovala.

Bankovní poplatky 2Q 2017 NAN
Bankovní poplatky.com

Komerční banka dlouhodobě patří mezi aktivní banky, pokud jde o poplatkové změny, ale i o novinky v sazebníku. V posledním čtvrtletí byl ale relativně klid. Nebudeme proto v této části hodnocení měnit.

V aktuálním čtvrtletní došlo k několika poplatkovým změnám zejména v oblasti hypoték, spotřebitelských úvěrů a u podnikatelských produktů. Nicméně se tyto změny příliš nedotkly základních bankovních služeb. Pro aktuální kvartál není proto důvod měnit naše hodnocení.

Sazebník banky se díky změně konceptu ještě více zjednodušil a zredukoval a tak i nadále obhajuje pozici jednoho z nejpřehlednějších ceníků na českém trhu. Zejména je třeba podtrhnout uvádění ceny mimo balíček v jedné tabulce či tipy u každé kapitoly. Banka mimochodem nabízí oba koncepty pohledu na sazebník. Jeden soubor v pdf formátu ke stažení, kde je všechno na jednom místě a pak sazebník rozčleněn do jednotlivých kapitol (depozitní produkty, karty, platební styk, úvěry atd.), kde si klient může hledat jednotlivé služby a mezi kapitolami si přeskakovat. Hodnocení proto ponecháváme na stejné vysoké úrovni.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo u standardního klienta k žádným změnám a tak i nadále zaplatí 1.586 Kč ročně a totéž se týká i aktivního klienta, jehož náklady budou i nadále 4.358 Kč. Hodnocení v této části proto nemáme důvod měnit.

Veřejnost 2Q 2017 NAN
Mile vstřícný servis, bez vtíravých nabídek, přesně to, co potřebuji.
neserióznost v hypoteční praxi

Tiskové zprávy Komerční banka

Již 100 tisíc klientů Komerční banky platí mobilem

Již 100 tisíc klientů Komerční banky platí mobilem

Již více než 100 tisíc klientů Komerční banky využívá některou z mobilních platebních služeb, které jsou dostupné v ČR: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay. Klienti KB si ve svých zařízeních (mobilech, hodinkách či iPadech) aktivovali více než 115 000 karet. Měsíční objem transakcí stoupl čtvrtletně (březen – červen) o 40 % na 650 milionů Kč. V měsíci červenci pak jen prostřednictvím Apple Pay dosáhl počet transakcí jednoho milionu.

celý článek
Nadace KB Jistota má nového předsedu správní rady

Nadace KB Jistota má nového předsedu správní rady

Správní rada Nadace KB Jistota si zvolila nového předsedu. Od 1. srpna 2019 se jím stal Tomáš Doležal. V čele nadace vystřídal Sylvu Floríkovou, která byla předsedkyní správní rady od května 2013.

celý článek
Komerční banka vykázala v prvním pololetí 2019 růst výnosů, důslednou kontrolu nákladů a nadále vynikající výsledek řízení rizik

Komerční banka vykázala v prvním pololetí 2019 růst výnosů, důslednou kontrolu nákladů a nadále vynikající výsledek řízení rizik

  • Komerční banka zaznamenala meziroční nárůst klientů využívající Mobilní banku o 184 tisíc na 700 tisíc. To potvrdilo vedoucí pozici KB v mobilním bankovnictví.
  • V červnu už používalo novou aplikaci pro ověření totožnosti KB Klíč více než 260 tisíc zákazníků KB, a to pouhých sedm měsíců po jejím uvedení. Klienti KB si do svých mobilních platebních peněženek nainstalovali už 112 tisíc platebních karet, z čehož velkou část tvoří Apple Pay.
  • Objem poskytnutých půjček skupinou KB se zvýšil o 3,2 % meziročně na 644,8 mld. Kč. Nejvyšší dynamiku růstu vykázaly portfolio půjčky na bydlení poskytnuté Modrou pyramidou, meziročně o 13,7 %. Hypotéky KB vzrostly o 1,5 %.
  • Objem půjček podnikům a korporacím se zvedl o 3,1 %.
  • Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB vzrostl o 4,0 % na 838,6 mld. Kč. Objem aktiv klientů ve správě penzijního fondu KB Penzijní společnosti byl vyšší o 8,2 % a majetek klientů KB v podílových fondech vzrostl meziročně o 9,4 %.
  • Růst výnosů dosáhl 5,0 %, zatímco provozní náklady očištěné o jednorázové vlivy stouply pouze o 2,9 %. Kvalita úvěrového portfolia zůstává vynikající, a tak Komerční banka mohla opět přistoupit ke snížení rezerv na kreditní rizika. Čistý zisk bez mimořádných položek vzrostl meziročně o 6,0 % na 7,2 mld. Kč.
celý článek
Ekonomická prognóza Komerční banky: Všude dole, doma nejvýš

Ekonomická prognóza Komerční banky: Všude dole, doma nejvýš

Česká ekonomika zatím čelí více než statečně zhoršujícímu se vnějšímu prostředí, i když i v Česku nálada průmyslových výrobců padá výrazně rychleji, než by (zatím) odpovídalo realitě. Americká i evropská centrální banka definitivně otáčí kormidlo opět směrem ke snižování úrokových sazeb. ČNB ale vzhledem k robustnímu inflačnímu výhledu úrokové sazby nesníží. Po zbytek letošního i celý příští rok nás tak bude na straně centrální banky provázet stabilita úrokových sazeb.

celý článek
Mobilním telefonem ovládá svůj účet již 700 tisíc klientů Komerční banky

Mobilním telefonem ovládá svůj účet již 700 tisíc klientů Komerční banky

Téměř 45 % klientů Komerční banky, tedy 700 tisíc, již ovládá svůj účet přes mobilní telefon. Meziročně došlo k nárůstu o 33 %. Zajímavostí je, že každé druhé přihlášení do mobilní bankovní aplikace Komerční banky je přes biometriku – otisk prstu nebo Face ID. Měsíční objem plateb zadaných přes chytrý telefon je téměř 6,5 miliardy Kč.

celý článek
Zlatá karta ke studentskému účtu G2.2 bourá hranice

Zlatá karta ke studentskému účtu G2.2 bourá hranice

Víte, co je hitem mezi českými studenty? Bezplatné vedení účtu G2.2 od Komerční banky (KB). Aktuální novinkou, která z tohoto oblíbeného účtu dělá navíc nepostradatelného cestovního průvodce, je zvýhodněná Zlatá karta. Ta svým držitelům přináší výhodné cestovní pojištění, výběry bez poplatku z jakéhokoli bankomatu na světě nebo bohaté asistenční služby pro motoristy. To jsou jen některé z jejích výhod. Studenti si ji ke svému účtu mohou pořídit jen za 100 Kč.

celý článek
Komerční banka nasazuje do multibankingu další tři banky, z toho poprvé i jednu zahraniční

Komerční banka nasazuje do multibankingu další tři banky, z toho poprvé i jednu zahraniční

Tatrabanka je první zahraniční bankou, kterou Komerční banka zapojuje do svého internetového bankovnictví MojeBanka a mobilní aplikace Mobilní banka. Kromě Tatrabanky se multibanking KB rozšiřuje ještě o J&T Banku a Wüstenrot. V nejbližší době přibydou další tři instituce, čímž celkový počet bank zařazených do multibankingu Komerční banky stoupne na 11.

celý článek
KB pokračuje v personálním posilování IT týmu

KB pokračuje v personálním posilování IT týmu

Od 1. července 2019 působí v Komerční bance na pozici Head of CoE Development Jindřich Kubát. Má bohaté zkušenosti s vývojem softwaru pro oblast e-commerce a značnou část své profesní kariéry prožil ve společnosti Mall. V Komerční bance bude významnou posilu „digitálního“ týmu pod vedením člena představenstva Marguse Simsona.

celý článek
Drive-up bankomaty lámou vkladové rekordy

Drive-up bankomaty lámou vkladové rekordy

Na třech drive-up bankomatech Komerční banky (umístěných na čerpacích stanicích Benzina v Praze, Hradci Králové a Ostravě) jsou průměrné vklady o 100% vyšší než v klasických bankomatech. 

Komerční banka chce mít do konce letošního roku 400 vkladových bankomatů, tedy již více než polovinu všech svých bankomatů.

celý článek
Komerční pojišťovna připsala klientům vysoké zhodnocení

Komerční pojišťovna připsala klientům vysoké zhodnocení

Dva z fondů nabízených v rámci investičního životního pojištění Komerční pojišťovny dosáhly mimořádných výnosů. V případě zajištěného fondu Certus se jedná o více než 12 %, u fondu Certus 2 dokonce přes 27 %. Za tímto úspěchem stojí zejména důkladně zvolená skladba podkladových aktiv ze sektoru potravin a farmacie, která jen minimálně podléhá výkyvům ekonomiky.

celý článek
všechny tiskové zpravy

Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři