web
První klientský rating bank v České republice


Komerční banka 70

Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2013
1. čtvrtletí
2010
3. čtvrtletí
2011
1. čtvrtletí
2011
Komerční banka, a. s.

Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1
Tel.: 222 432 111
E.mail: mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2014 NAN
Bedřich Danda
Petr Kučera
Miroslav Zeman

Začátek roku zahájila Komerční banka pomocí postiženým sportovcům, kterým věnovala částku 215 000 korun. Na konci února nabídla Komerční banka svým klientům bezkontaktní debetní kartu Visa.

 

Komerční banka instalovala ve spolupráci s MasterCard jako první na českém trhu automaty s možností platby kartou prostřednictvím kontaktní i bezkontaktní technologie. Technologie usnadní placení na parkovištích, v automatech s občerstvením či jiných samoobslužných terminálech.

Martina Hedvičáková

Komerční banka v únoru oznámila konsolidovaný čistý zisk připadající akcionářům ve výši 12,5 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 10,2 %. Skupina KB vykázala silný růst objemu obchodů: výše úvěrů poskytnutých klientům narostla o 4,8 % na 491,5 miliardy Kč a objem vkladů klientů stoupl o 9,1 % na 624,6 miliardy Kč. Pokles čistého zisku po očištění o jednorázové položky činil meziročně 5,6 %.

 

 

Jan Klička

Také KB se snaží držet krok s bojem o hypotékáře. Kromě toho představila sympatický úvěr pro farmáře a pokračuje v nabídce konsolidace úvěrů. KB se nebojí ani rozvíjet bezkontaktní technologie, takže v globálu si zaslouží palec nahoru.

Bankovní poplatky 1Q 2014 NAN
Bankovní poplatky.com

Komerční banka dlouhodobě patří mezi aktivní banky, pokud jde o poplatkové změny, ale i o novinky v sazebníku. Loni v I. čtvrtletí 2013 se ji tato aktivita vyplatila, když získala titul nejvstřícnější banky za tento kvartál. V aktuálním I. čtvrtletí 2014 došlo k určitému uklidnění, jakkoliv jsme byli opět svědky několika poplatkových změn. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke strukturálním změnám, nebudeme v této části hodnocení měnit.

V aktuálním I. čtvrtletí, jak již bylo napsáno, došlo k několika poplatkovým posunům. Banka nově upřesňuje způsoby předávání příkazu k úhradě na pobočce a k tomu související poplatek. U Dětského konta se například položka samoobslužný box zlevňuje ze 45 Kč na 39 Kč. Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu KB je nově od 1. 1. 2014 zdarma (dříve 9 Kč). Naopak za předání výpisu z platební karty na pobočce si klient nově zaplatí 5 Kč (pro Prima kartu a kartu Platinum i nadále zdarma). Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku kreditní kartou VISA Electron bude stát nově 1 %, min. 50 Kč (dříve 1 %, min. 100 Kč). SEPA platby ze zahraničí nad 50 000 EUR stojí nově 1.095 Kč (dříve 0,9 %, min. 225 Kč, max. 1.095 Kč) a SEPA platby do zahraničí nad 50 000 EUR stojí nově 1.500 Kč (dříve 0,9 %, min. 250 Kč, max. 1.500 Kč). KB dále od 1. 2. 2014 nově zavedla poplatek za odchozí platbu na základě SEPA inkasa ve výši 195 Kč a snížila měsíční poplatek za vedení účtu pro podniky a municipality – balíček 500 transakcí na 930 Kč (dříve 1.125 Kč), balíček 800 transakcí na 1.390 Kč (dříve 1.760 Kč) a balíček 1000 transakcí na 1.690 Kč (dříve 2.100 Kč). Změny jdou oběma směry a tak po minulém zvýšení, ponecháváme hodnocení v této části na stejné úrovni jako minule.

Sazebník banky se díky změně konceptu ještě více zjednodušil a zredukoval a tak i nadále obhajuje pozici jednoho z nejpřehlednějších ceníků na českém trhu. Zejména je třeba podtrhnout uvádění ceny mimo balíček v jedné tabulce či tipy u každé kapitoly. Banka mimochodem nabízí oba koncepty pohledu na sazebník. Jeden soubor v pdf formátu ke stažení, kde je všechno na jednom místě a pak sazebník rozčleněn do jednotlivých kapitol (depozitní produkty, karty, platební styk, úvěry atd.), kde si klient může hledat jednotlivé služby a mezi kapitolami si přeskakovat. Hodnocení proto ponecháváme na stejné vysoké úrovni.

 

V Q Reportu Scott & Rose zatím nedošlo k žádným posunům. Standardní klient tak i nadále zaplatí 1.988 Kč ročně a aktivní klient pak vysokých 7.334 Kč. Hodnocení v této části tedy nemáme důvod měnit. 

Veřejnost 1Q 2014 NAN
Peter Bramak
Jana Kovačiková

Co nabízí tato banko o proti konkurenci navíc?

Poplatky za vedení, pokud budete plnit jejich požadavky, poplatky mohou klesnout až na nulu, tedy na úroveň konkurence kde neplatíte za vedení automaticky.

Petr Petr

Banka neřeší potřeby klientů, namátkou historie několika posledních let - jj jsem poučen, banku změním.

Podal jsem několik námětů (cca 5) na úpravu aplikace internetového bankovnictví, které by uživateli ušetřily spoustu práce - všechny byly odmítnuty s odkazem, že o tyto úpravy nemají ostatní klienti zájem - nevím o tom, že by mě kdy někdo oslovil s dotazem, zda bych nějakou úpravu, kterou navrhl někdo jiný, považoval za užitečnou.

Požádal jsem o možnost sjednání pojištění za škody způsobené výkonem mé pracovní činnosti - tuto službu (finanční krytí škod) nejsou schopni zajistit

Upozornil jsem na opakovanou závadu na bankomatu u místně příslušné pobočky, dozvěděl jsem se, že si mám po 5 dnech zkontrolovat výpis z účtu, případně si vyměnit kartu ... Jinými slovy "řešte si problém s naším bankomatem sám"

V cizině (Švýcarsko) jsem neměl možnost zaplatit prostřednictvím platební karty - odpověď od poradce v bance? karta je v pořádku, na vině je systém v dané zemi. Že jsem o kus dále, na benzince, tou samou kartou, v té samé zem,i zaplatil, bylo zřejmě druhotné

Jan Vávra
Jaroslav Číhal

Banka hodně zlepšila kvalitu svých služeb, ale zase je to zaměstnanec od zěmastnance. Mám skvělého poradce, který se dokáže vžít do mých potřeb a cílů. Pomáhá mi z jejich realizací a nenabízí mi nesmyslné produkty. Banka přišla i se zajímavou nabídkou pro občany a podnikatele a musím říct, že mě její směr velice zaujal. V této chvíli hraje prim nad všemi bankami na trhu. Chce to ale udržet kvalitní poradce na pobočkách a nejenom poradce ale i ředitele, kteří nepřímo svým chováním přispívají k celkovému dojmu.

Václav Hofman

Tiskové zprávy Komerční banka

Mohutný nárůst používání mobilního bankovnictví KB  Výnosy rostly, provozní náklady pod kontrolou a stále vynikající výsledky řízení rizik

Mohutný nárůst používání mobilního bankovnictví KB Výnosy rostly, provozní náklady pod kontrolou a stále vynikající výsledky řízení rizik

  • Komerční banka zaznamenala meziroční růst klientů využívající Mobilní banku o 38 % na 655 000. Objem transakcí zadaných prostřednictvím mobilního bankovnictví během prvních třech měsíců roku dosáhl 15,6 miliard Kč, což bylo meziročně o 82 % více. To potvrdilo pozici KB jako jedničky na trhu v mobilním bankovnictví;
  • Klienti Komerční banky si do svých mobilních platebních peněženek nainstalovali už 91 000 platebních karet, z čehož velká část přibyla od února, po zavedení Apple Pay na českém trhu;
  • V dubnu už používalo novou aplikaci pro ověření totožnosti KB Klíč více než 200 000 zákazníků KB, a to pouhých pět měsíců po jejím uvedení na trh;
  • Objem poskytnutých půjček skupinou KB se zvýšil o 4,0 % meziročně na 637,3 mld. Kč. Nejvyšší dynamiku růstu vykázalo portfolio půjček na bydlení poskytnutých Modrou pyramidou, 15,2 %. Spotřebitelské úvěry vzrostly o 3,4 % a půjčky podnikům a korporacím o 4,2 %;
  • Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB vzrostl o 4,5 % na 826,1 mld. Kč. Vklady občanů v bance vzrostly o 7,7 % ve srovnání s obdobím před rokem;
  • Růst výnosů dosáhl 5,1 %, zatímco provozní náklady stouply pouze o 3,2 % i přes rychlejší růst průměrných mezd. Komerční banka mohla opět přistoupit ke snížení rezerv na kreditní rizika. Čistý zisk vzrostl meziročně o 5,9 % na 3,2 mld. Kč.
celý článek
Komerční banka má API bez hranic

Komerční banka má API bez hranic

Nový API portál Komerční banky přináší partnerům KB jedinečnou možnost být spolutvůrci našich API služeb. Nabízíme stabilní prostředí vývojářům a tvůrcům inovativních služeb pro otestování a vyladění jejich aplikací, které využívají možnosti našich API služeb.

celý článek
Ekonomická prognóza Komerční banky na minovém poli

Ekonomická prognóza Komerční banky na minovém poli

Česká ekonomika čelí celé řadě nepříjemností z domova i ze zahraničí. Pod palbou je zejména průmysl v čele s automobilovým. Domácí poptávka ale zůstává ve světle napjatého trhu práce solidní. Pravděpodobnost recese tuzemského hospodářství zůstává velmi nízká.

celý článek
Valná hromada Komerční banky schválila dividendu za rok 2018 ve výši 51 Kč na jednu akcii

Valná hromada Komerční banky schválila dividendu za rok 2018 ve výši 51 Kč na jednu akcii

Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním potvrdili návrh představenstva banky na schválení podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) za rok 2018 ve výši 51 korun na jednu akcii.

celý článek
On-line investování v nové mobilní bance od Komerční banky

On-line investování v nové mobilní bance od Komerční banky

Z hodiny na deset minut, a ještě odkudkoli a kdykoli. Rovných 50 minut ušetří klient Komerční banky (KB), který uzavře smlouvu o investování do fondů Amundi ve svém mobilním telefonu a nikoli na pobočce. To je jedna z novinek v modernizované aplikaci Mobilní banka.

celý článek
QRECORDER otestoval ochranu mobilního bankovnictví KB – funguje na 100 %

QRECORDER otestoval ochranu mobilního bankovnictví KB – funguje na 100 %

Od prosince 2016 mají všichni klienti Komerční banky využívající aplikace mobilního bankovnictví (Mobilní banka a Mobilní banka Business) bezplatně k dispozici bezpečnostní řešení od IBM Trusteer. Nedávný útok prostřednictvím aplikace QRecorder stahované z Google Play potvrdil 100% funkčnost tohoto bezpečnostního řešení a nejvyšší úroveň ochrany bankovních klientů KB v ČR.

celý článek
Již 300 tisíc dětí a studentů využilo v Národní galerii Praha bezplatný vstup

Již 300 tisíc dětí a studentů využilo v Národní galerii Praha bezplatný vstup

Společný projekt Komerční banky a Národní galerie Praha umožňující bezplatné vstupné pro nejmladší věkové kategorie návštěvníků překonává všechna očekávání. Od dubna 2015 do konce minulého roku využilo možnost navštívit zdarma sbírkové expozice galerie již 300 tisíc dětí a studentů ve věku do 26 let. Jen v minulém roce zaznamenala Národní galerie téměř 80 tisíc návštěvníků v uvedeném věku.

celý článek
PROGRAM EXPANZE - nové záruky pro malé a střední podnikatele v objemu čtyř miliard Kč

PROGRAM EXPANZE - nové záruky pro malé a střední podnikatele v objemu čtyř miliard Kč

Komerční banka patří k nejúspěšnějším zprostředkovatelům záruk Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Na základě dlouhodobě úspěšné spolupráce uzavřela nyní Komerční banka s ČMZRB Smlouvu v rámci nového záručního programu EXPANZE (záruky v objemu čtyři miliardy Kč). Nový záruční program je zacílen na podporu malého a středního podnikání. Oproti aktuálně běžícím záručním programům přináší výhody v podobě vyšší hodnoty zaručovaných úvěrů a delší doby ručení.

celý článek
Komerční banka pomohla dokončit dílo Antonína Dvořáka

Komerční banka pomohla dokončit dílo Antonína Dvořáka

Komerční banka se stala partnerem v Evropě unikátního projektu - oživení
a dokončení necelé skladby Antonína Dvořáka pomocí umělé inteligence. Výsledkem je notový záznam skladby v délce 5 minut. Následně byly opět prostřednictvím umělé inteligence společnosti AIVA složeny další dvě věty, které rozšiřují Dvořákovu tvorbu na základě naučených motivů a vzorců komponování. „Z budoucího světa“ je naprosto unikátním hudebním dílem, které na Dvořákových základech dokončila nejmodernější technologie.

celý článek
Komerční banka má historicky první platbu Apple pay v ČR

Komerční banka má historicky první platbu Apple pay v ČR

Pouhý týden stačil Apple Pay v Komerční bance na to, aby počtem klientů naprosto zastínil již přes rok dostupnou obdobnou službu Google Pay. Počet klientů - využívajících k platbám mobilní telefon se symbolem nakousnutého jablka - je za sedm dnů o 50 % vyšší, než kolik nasbíral Google Pay za 14 měsíců. Počet karet, které jsou aktivované na telefonech Apple Pay nebo hodinkách Apple Watch, dosáhl hranice 50 tisíc. Celkový týdenní objem transakcí v KB prostřednictvím Apple Pay činil 51 milionů Kč.

celý článek
všechny tiskové zpravy

Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři