web
První klientský rating bank v České republice


Komerční banka 66,1

Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2013
1. čtvrtletí
2010
3. čtvrtletí
2011
1. čtvrtletí
2011
Komerční banka, a. s.

Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1
Tel.: 222 432 111
E.mail: mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2011 66,3
Otakar Schlossberger

Portfólio nabízených produktů pro občana je u této banky je nadále velmi široká. Banka i v hodnocením. čtvrtletí  pokračovala v reklamních šotech v TV. Její šoty jsou poutavé a nápadité, ale někdy nevhodné až blbé (viz reklama o nápadu na film.... byla uváděna v rozhlase i televizi). Možná to bylo cílem zaujmout, ale mně by to odradilo a do banky bych nevlezl. Nadále je zřetelná akvizice banky na užívání platebních karet, jak debetních, tak kreditních. Krokem k jejich zvýšenému užívání je příslib výběru hotovostí z ATM zdarma.

 

Banka změnila sazebník, celkem potichu a zavedla nové poplatky, které mne osobně překvapily, a to nemile, Výběr z ATM opět zpoplatnila a dává klientům vratky, když kartu užijí k bezhotovostnímu placení. Je to logické, pravda, ale původní poplatky mohly řadu „normlních“ lidí do banky přivést.

 

Banka nabízí celou řadu komunikačních kanálů, od kamenných poboček, přes telefon či internet nebo homebanking. Banka změnila poněkud vzhled svých internetových stránek a internetového bankovnictví pro své klienty. Lze konstatovat, že stánky jsou přehlednější.

 

Banka dbá na zvýšenou bezpečnost svých elektronických komunikačních kanálů, klient si může nalézt celkem bez problémů hospodářské výsledky banky a její ekonomické postavení. Banka je dlouhodobě známá tím, že se hlásí ke společenské odpovědnosti a podílí se na celé řadě velmi významných sponzorských akcích jak v oblasti sociální politiky, tak v oblasti kultury, příp. i sportu.

 

Vzhledem k tomu, že banka je stále na velmi dobré úrovni, hodnocení ponechávám na stejné hladině jako v minulém čtvrtletí i přes změnu sazebníku.

Martina Hedvičáková

Dne 31. 12. 2010 nabyla účinnosti přeshraniční fúze sloučením mezi Komerční bankou a Komerční bankou Bratislava s tím, že nástupnickou společností se stala Komerční banka. K této přeshraniční fúzi získala Komerční banka veškeré potřebné souhlasy, včetně souhlasu České národní banky. Současně došlo k 1. 1. 2011 ke vzniku pobočky Komerční banky ve Slovenské republice.

U Komerční banky také nedošlo k výrazným změnám sazebníku. K výrazným změnám má dojít až od dubna.

Od začátku ledna mohou klienti Komerční banky získávat další výhody v rámci nového programu MojeOdměny. Za každou platbu debetní či kreditní kartou KB vrátí Komerční banka nově klientovi poplatek za jeden výběr z bankomatu KB debetní kartou.

Komerční banka představila novou kreditní kartu pro ženy s názvem Lady karta. Nová kreditní karta je stylová i chytrá – kromě zajímavých slev u mnoha obchodníků po celé České republice spoří za její držitelku na účet penzijního připojištění u Penzijního fondu Komerční banky.

Od poloviny května 2010, kdy bylo KB Spořicí konto Bonus uvedeno na trh, si účet založilo již 20 288 klientů, kteří si na něm zhodnocují celkem 17,1 miliard Kč. Poptávka po něm navíc i nadále roste.

Komerční banka nabízí prostřednictvím KB Profilových fondů klientům moderní způsob, jak investovat volné finanční prostředky do předem definovaných investičních strategií. Bez starostí a nutnosti sledování vývoje kurzů cenných papírů získají klienti produkt, který aktivně a efektivně spravuje jejich peníze.

Penzijní fond Komerční banky dosáhl v roce 2010 zisk ve výši 727 milionů Kč. Díky konzervativní investiční strategii a důsledné kontrole nákladů tak splní příslib ze začátku roku 2010 a zhodnotí prostředky účastníků za uplynulý rok o více než 2 %.

Prestižní magazín World Finance vyhlásil výsledky tradičního hodnocení nejlepších penzijních fondů ve více než 30 zemích světa. Vítězem v České republice byl vyhlášen Penzijní fond Komerční banky.

Skupina Komerční banky vykázala za rok 2010 čistý zisk ve výši 13 330 milionů Kč, což je o 21,1 % více ve srovnání s rokem 2009. Ke zlepšení přispěly mírný nárůst výnosů, další úspory provozních nákladů a značné snížení nákladů rizika.

Bedřich Danda

U Komerční banky mě potěšila informace o rozšíření pravomocí bankovního ombudsmana, který řeší stížnosti běžných klientů a podnikatelů na chování banky vůči nim. V budoucnu uvidíme, zda se zpráva zakládala na pravdě a zda skutečně dojde ke zvýšení práv klientů ve vztahu k této bance.

Komerční banka získala pro podnikatele a živnostníky 1,2 miliardy korun. Jedná se o finanční prostředky poskytnuté Evropskou investiční bankou, která podporuje financování malých a středních podniků. Podpora spočívá ve zvýhodněných úrokových sazbách pro podnikatele s méně než 250 zaměstnanci.

Helena Kadlecová

Oblast poplatků:

- v I. čtvrtletí roku 2011 bylo zaznamenáno přibližně 20 změn. Nejvíce změn bylo provedeno  v oblasti platebních karet, kde kromě jiného došlo ke snížení ročního poplatku u některých debetních karet.

- došlo ke zvýšení poplatků za bezhotovostní transakce prostřednictvím Expresní linky KB

- výrazná změna u platebních karet – odměny za platby kartou

- nové poplatky u úvěrů

Oblast úrokových sazeb:

 - došlo ke zvýšení úrokových sazeb u hypotečních úvěrů

- zvýšila se úroková sazba u střednědobých termínovaných vkladů s pevnou úrokovou sazbou

Inovace  a novinky:

 - nový systém odměňování za použití platební karty: 1 platba u obchodníka  - 1 výběr z bankomatu Komerční banky debetní kartou zdarma . Z pohledu klienta zajímavá změna.

 - nová kreditní karta – Lady karta s úvěrovým limitem až do výše 20 000 Kč bez doložení příjmů  a výši úvěrového limitu až do výše 250 000 Kč bez zajištění

Marketingové aktivity, komunikace:

- klienti byli informováni o novinkách v aplikaci Internetového bankovnictví

- mediální kampaň zaměřená na úvěrové produkty

Miroslav Zeman

Komerční banka v I. čtvrtletí poměrně výrazně zbrzdila svou aktivitu. Banka tak byla spíše aktivní formou své rozsáhlé reklamní kampaně Byt či dům…Pro vstřícnost banky však kvalitní reklamní kampaň nestačí.

Banka zvýšila pravomoci svého ombudsmana s účinností od 1. 1. 2011. Otázkou je, zda se zvýšené pravomoci ombudsmana skutečně promítne do vstřícnějšího postoje banky vůči klientům.

Od ledna také mohli klienti získat zpět poplatky za výběr z bankomatu. Od začátku ledna mohli klienti Komerční banky získávat další výhody v rámci nového programu MojeOdměny. Za každou platbu debetní či kreditní kartou KB vrátila Komerční banka poplatek za výběr z bankomatu.

Velmi dobře si banka vedla v oblasti segmentu podnikatelů, kde pro ně získala zajímavé možnosti ve spolupráci s Evropskou investiční bankou. Komerční banka uzavřela v pořadí třetí smlouvu s Evropskou investiční bankou, jejímž cílem je podpořit financování malých a středních podniků v České republice. Díky smlouvě mohou získat firemní klienti KB s méně než 250 zaměstnanci zvýhodněné úrokové sazby u podnikatelských úvěrů.

Dceřiná společnost Komerční banky, tedy její penzijní fond se umístil na prvním místě ankety. Prestižní magazín World Finance vyhlásil výsledky tradičního hodnocení nejlepších penzijních fondů ve více než 30 zemích světa. Vítězem v České republice byl vyhlášen Penzijní fond Komerční banky. Současně mohla Komerční banka pochlubit tím, že její penzijní fond byl třetím největším v ČR.

Trochu kuriózní projekt určený pro ženy představila banka ve formě kreditní karty určené pro ženy. Komerční banka představila novou kreditní kartu pro ženy s názvem Lady karta. Nová kreditní karta je stylová i chytrá – kromě zajímavých slev u mnoha obchodníků po celé České republice spoří za její držitelku na účet penzijního připojištění u Penzijního fondu Komerční banky.

Bankovní poplatky 1Q 2011 65
Bankovní poplatky.com

Jedna z nejaktivnějších bank v novém roce. KB přišla od 1.1.2011 se změnou filozofie zpoplatňování konceptem MojeOdměny, kdy výši bankovních poplatků ovlivní chování klientů. Na tuto zásadní změnu pak banka navázala vytvořením jednoho konta Můj účet, který nahrazuje všechny balíčky (platnost od 1.4., takže se této změně budeme věnovat v dalším čtvrtletí). Jinak koncept MojeOdměny je postaven na principu, kdy každý výběr z bankomatu vlastní banky je zpoplatněn 5 Kč, kterou banka ovšem vrátí klientovi za platbu kartou provedenou u obchodníka. Ani výběry z bankomatu, ani platby u obchodníka nejsou omezeny spodním ani horním limitem. Je tedy na klientovi, kolikrát použije kartu u obchodníka, tolikrát bude mít výběr z bankomatu bez poplatku. Přestalo tak zároveň platit, že k jednotlivým typům účtů je určitý počet výběrů z bankomatu zdarma. Za smysluplnou změnu filozofie zvyšujeme KB v této části hodnocení o 0,5 bodu s výhledem dalšího zvýšení v následujícím čtvrtletí za nový koncept bankovního účtu.

V I. čtvrtletí kromě výše zmíněné strukturální změny došlo k několika poplatkovým pohybům. Banka zrušila poplatek za nenahlášený výběr hotovosti a za navýšení limitu povoleného debetu na běžném účtu. Zejména nás potěšilo výrazné snížení poplatku za nadměrný vklad (nejabsurdnější bankovní poplatek) u podnikatelských účtů z minimálně 750 Kč (0,15 % z objemu vkladu) na jednotný poplatek 75 Kč. Banka také snížila roční poplatky za platební karty (včetně zlaté a stříbrné) mimo balíček a to u základní embosované ze 700 Kč na 490 Kč. Pro I. čtvrtletí zvyšujeme hodnocení v této části o 0,5 bodu.

Sazebník i nadále patří mezi nejpřehlednější na českém trhu. K žádným změnám v sazebníku v I. čtvrtletí nedošlo. Sazebník se bude výrazně měnit (hlavní tabulka se bude redukovat, takže bude ještě přehlednější) až od 1.4.2011.

V Q Reportu Scott & Rose došlo k mírnému poklesu ceny u standardního klienta z 2126 Kč na 2035 Kč.

21. 03. 2019  16:39
jsem spokojen
08. 03. 2019  16:50
06. 02. 2019  07:24
07. 01. 2019  11:44
Při vyřízení hypotéky jsem dodal potřebné papíry, následně jsem se zeptal, zda ještě něco, bylo mi odpovězeno, že nikoliv. Druhý den mi poradce volá, že je potřeba dodat nějaké materiály. Na zrušení účtu jsem musel do banky 4x, než mi jej zrušili. Na telefonické lince byl položen dotaz a opět jsem byl uveden v omyl, který jsem zjistil až po 3 týdnech. Rozhodně nedoporučuji (ale třeba je to jen o lidech.)
Veřejnost 1Q 2011 66,9
Josef Marcián
Petr Suchanka
Petra Zaspalová
Daniela Pekařová
car dardar
Jan Komár

Banka, která je vstřícná jak pro podnikatele, tak pro běžné klienty. Stejně jako u ČS vysoké poplatky a někdy povýšenecký přístup ve standardních případech, jinak ale ok

Miroslav Kvasnica

Banka, která umí dobře prodat svůj produkt, na druhou stranu zase zbytečně moc konzervativní

Iveta Krejslerová
jirka jirka

Jednoznačně nejlepší banka pro podnikatele. Kvalitní, ale někdy i drahé, služby.

Petr Beránek

Tiskové zprávy Komerční banka

Komerční banka má historicky první platbu Apple pay v ČR

Komerční banka má historicky první platbu Apple pay v ČR

Pouhý týden stačil Apple Pay v Komerční bance na to, aby počtem klientů naprosto zastínil již přes rok dostupnou obdobnou službu Google Pay. Počet klientů - využívajících k platbám mobilní telefon se symbolem nakousnutého jablka - je za sedm dnů o 50 % vyšší, než kolik nasbíral Google Pay za 14 měsíců. Počet karet, které jsou aktivované na telefonech Apple Pay nebo hodinkách Apple Watch, dosáhl hranice 50 tisíc. Celkový týdenní objem transakcí v KB prostřednictvím Apple Pay činil 51 milionů Kč.

celý článek
Patrik Nový zdokonalí spolupráci Komerční banky se START-UPY a FINTECHY

Patrik Nový zdokonalí spolupráci Komerční banky se START-UPY a FINTECHY

Patrik Nový začal pracovat pro Komerční banku (KB), kde povede novou dceřinou společnost KB SmartSolutions. Ta se primárně zaměřuje na spolupráci s fintechy a finančními start-upy. Bohaté profesní zkušenosti Patrika Nového a jeho zájem o probíhající bankovní změny jasně signalizují odhodlání Komerční banky stát se inovativním lídrem v České republice.

celý článek
Komerční banka a potravinářská komora ČR prodloužily partnerství

Komerční banka a potravinářská komora ČR prodloužily partnerství

Komerční banka (KB) a Potravinářská komora ČR (PK ČR) podpisem smlouvy o partnerství na rok 2019 potvrdily tradičně dobré vztahy prověřené dlouholetou úspěšnou spoluprací. Prioritou (kooperace) zůstává efektivní financování potravinářských investic, zejména těch inovativních, které přispívají k vyšší konkurenceschopnosti českých potravinářů.

celý článek
KB ve spolupráci s evropskými finančními institucemi poskytla úvěry v objemu 53 miliard

KB ve spolupráci s evropskými finančními institucemi poskytla úvěry v objemu 53 miliard

Za deset let spolupráce s Evropskou investiční bankou (EIB), Evropským investičním fondem (EIF) a Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB) poskytla Komerční banka svým klientům zvýhodněné úvěry v objemu 53 miliard korun. Jen v minulém roce dosáhl objem těchto úvěrů téměř 12 miliard korun.

celý článek
Komerční banka má Apple pay

Komerční banka má Apple pay

Komerční banka umožňuje jako jedna z prvních českých bank svým klientům platit prostřednictvím služby Apple Pay. Službu stačí jednoduše aktivovat v aplikaci Wallet, která je předinstalovaná přímo v mobilním telefonu Apple.

celý článek
Ekonomická prognóza Komerční banky: na tenkém ledě

Ekonomická prognóza Komerční banky: na tenkém ledě

Česká ekonomika neroste nijak oslnivým tempem, když se již od poloviny roku 2017 drží v blízkosti svého potenciálu. Vyšší růstovou dynamiku limitují kapacitní omezení. Na straně druhé se ale ukazuje, že se jedná o udržitelný růst. Pravděpodobnost recese v české ekonomice hodnotíme jako velmi nízkou. Riziko výraznějšího zpomalení hospodářské dynamiky je ale ve světle velkých zahraničních nejistot značné.

celý článek
Novým členem představenstva a Chief Digital Officerem Komerční banky se stal Margus Simson

Novým členem představenstva a Chief Digital Officerem Komerční banky se stal Margus Simson

V průběhu své téměř dvacetileté kariéry pomohl realizovat digitální řešení pro tři největší banky v Estonsku a také pro řadu dalších významných pobaltských firem z různých průmyslových odvětví. Margus Simson rovněž získal bohaté zkušenosti s agilní pracovní metodou, jež je aktuálně součástí strategických změn realizovaných v Komerční bance. V představenstvu KB bude řídit digitalizaci, IT, data management a související oblasti.

celý článek
Více než třetina klientů Komerční banky ovládá svůj účet přes mobilní aplikaci

Více než třetina klientů Komerční banky ovládá svůj účet přes mobilní aplikaci

Komerční banka (KB) má již 600 tisíc klientů, kteří si stáhli a aktivovali aplikaci pro mobilní bankovnictví Mobilní banka nebo Mobilní banka Business. Znamená to, že nejmodernější aplikaci mobilního bankovnictví v ČR využívá již každý třetí klient banky. Za strmým nárůstem zájmu o mobilní bankovnictví KB, který odstartoval v minulém roce, je unikátní a bezplatné bezpečnostní řešení Trusteer od IBM a rovněž řada inovativních vychytávek, jako například Face ID (identifikace obličejem), potvrzování transakcí otiskem prstů nebo propojení na chytré hodinky.

celý článek
Vkladové bankomaty jsou v KB stále oblíbenější, měsíčně jimi proteče téměř pět miliard korun

Vkladové bankomaty jsou v KB stále oblíbenější, měsíčně jimi proteče téměř pět miliard korun

Téměř pět miliard korun, to je částka, kterou klienti Komerční banky vloží měsíčně přes vkladové bankomaty. Meziročně tak došlo k téměř 100% nárůstů, protože průměrný měsíční vklad v roce 2017 byl jen 2,3 miliardy Kč.

celý článek
Komerční banka rozšiřuje do celé své pobočkové sítě koncept Firemních center

Komerční banka rozšiřuje do celé své pobočkové sítě koncept Firemních center

Komerční banka po několikaměsíčním pilotním provozu rozšiřuje do celé své pobočkové sítě koncept Firemních center. Jeho cílem je poskytovat i klientům z řad menších firem a podnikatelů služby a poradenství v rozsahu, který byl dosud vyhrazen pouze velkým firmám. Komerční banka v segmentu malých podniků (Small Business) aktuálně obsluhuje téměř 250 tisíc klientů s ročními tržbami do 60 milionů korun.

celý článek
všechny tiskové zpravy

Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři